Herkomstaanduiding van producten uit door Israël bezette gebieden

Gepubliceerd op:
19 november 2015
Laatst gecontroleerd op:
25 september 2023

Op 12 november 2015 is een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie over de herkomstaanduiding van producten uit de door Israël bezette gebieden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze interpretatieve mededeling over producten die uit door Israël bezet gebied komen is nog steeds leidend.

Een deel van de aanleiding voor de interpretatieve mededeling, gepubliceerd op EUR-Lex, waren vragen vanuit het bedrijfsleven en consumenten. Zij wilden duidelijkheid over hoe de bestaande EU-wetgeving (Richtlijn 2005/29 over oneerlijke handelspraktijken) toegepast moest worden. De interpretatieve mededeling legt dit uit en maakt duidelijk wat de juiste herkomstaanduidingen zijn voor:

  • producten uit Israëlische nederzettingen;
  • producten uit de Palestijnse gebieden die niet uit Israëlische nederzettingen afkomstig zijn.

De Commissie heeft ook een Engelstalig factsheet (pdf) opgesteld met antwoorden op mogelijke vragen.

Uitspraak van het EU-hof

Op 12 november 2019 heeft het EU-Hof uitspraak gedaan over de herkomstaanduiding van levensmiddelen uit Israëlische nederzettingen in de door Israël bezette gebieden. Het Hof heeft geoordeeld dat het Unierecht vereist dat:

  • op levensmiddelen die uit een door Israël bezet gebied komen, dit gebied moet worden vermeld;
  • wanneer die levensmiddelen uit een Israëlische nederzetting binnen dat gebied komen, deze herkomst ook moet worden vermeld.

Deze uitspraak is bindend. Het bedrijfsleven is er verantwoordelijk voor dat informatie over de herkomstaanduiding op producten juist is en niet-misleidend voor consumenten.

EU-wetgeving

Het kabinet is er voorstander van dat EU-lidstaten de EU-wetgeving op dezelfde manier uitvoeren. De interpretatieve mededeling over producten die uit door Israël bezet gebied komen is daarom leidend. Het handhavingsbeleid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van de juiste uitvoering van wetgeving met betrekking tot herkomstaanduiding op producten geldt nog steeds.

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de herkomstaanduiding in Israël? Neem dan contact op met onze adviseurs. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?