Producteisen Israël

Gepubliceerd op:
5 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 september 2023

In Israël moeten producten aan bepaalde normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar Israël exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er onderscheid tussen normen en certificaten. Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren. Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen (ook wel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

De Standards Institution of Israel (SII) is de nationale instantie voor Israëlische normen. De meeste productnormen in Israël zijn aangepast aan internationale normen. Bovendien hebben Israël en de Europese Unie (EU) een overeenkomst getekend, waarmee ze beiden de 'Principles of Good Laboratory Practice' van de OECD erkennen. Tests op bepaalde goederen die in de EU gedaan worden, kunnen dan ook in Israël worden geaccepteerd. Bekijk de Access2Markets portal (kopje 'Standardisation') voor meer informatie.

Vind het in de online portal Access2Markets

We verwijzen op deze pagina vaak naar de online portal Access2Markets.

Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over Access2Markets helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Regelen van de juiste certificaten

Conformiteitscertificaat

In Israël is voor veel producten een conformiteitscertificaat vereist. Met dat certificaat bewijst u dat uw product aan de juiste eisen voldoet. Dat betekent dat de producten getest moeten worden. Dat gebeurt vaak door geaccrediteerde bedrijven in Nederland.

In de Access2Markets portal vindt u meer informatie over dit conformiteitscertificaat onder het kopje 'Standardisation'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Koosjercertificaat

De invoer van niet-koosjer vlees is verboden in Israël. Het Opperrabbinaat geeft koosjercertificaten af. Met zo'n certificaat bewijst u dat uw voedingsmiddelen voldoen aan de joodse religieuze regels. Lees hier meer over in de Access2Markets portal onder het kopje 'Foodstuffs' of op de website van Kosherholland.

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.
 

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (Free Sale Certificate of FSC)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden

RVO

NVWA

Mest Documenten bij export van mest.

De landenpagina Israël van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Israël wil exporteren. Denk aan de export van bloembollen, aardappelen en sierteelt.

Verpakkings- en etiketteringseisen in Israël

Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Diverse verpakkingsmaterialen zijn verboden

Hooi, stro, papierafval en gebruikt textiel mogen niet als verpakkingsmateriaal worden gebruikt. Houtverpakkingsmateriaal voor de import van planten moet worden behandeld volgens de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen. In de Access2Markets portal vindt u meer informatie over verpakkingseisen onder 'Packaging and Marking requirements'.

Diverse etiketteringseisen voor producten

In de Access2Markets portal vindt u onder het kopje 'Product Labelling' en 'Packaging and Marking requirements' meer informatie over de etiketteringseisen voor:

  • voedsel
  • vleesproducten
  • cosmetica
  • producten gemaakt van leer

Herkomstaanduiding producten uit door Israël bezette gebieden

De Europese Commissie heeft in 2015 een interpretatieve mededeling gepubliceerd over een herkomstaanduiding van producten uit door Israël bezette gebieden. Deze interpretatieve mededeling is nog steeds leidend.

Komt u er niet uit met deze informatie? Neem contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie

Vragen over producteisen in Israël?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in Israël? Neem dan contact op met onze adviseurs voor gratis advies. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?