Zakelijke kansen in Israël

Gepubliceerd op:
25 oktober 2012
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2022

Israël is een van de belangrijkste handelspartners in het Midden-Oosten. Veel Nederlandse ondernemers zijn al actief op de Israëlische markt, met succes. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Waar liggen de grootste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Israël. Neem contact op met onze adviseurs.

Gevolgen van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Israël. Volgens een rapport van het Israëlische Taub Center is het bruto nationaal product (bnp) in 2020 met 4,5 tot 5% gekrompen. De maatregelen hebben gevolgen voor zowel toerisme als handel. De restaurantsector heeft slechts een derde van hun normale omzet gedraaid. Ook voor de hotel- en toerisme-industrie is 2020 een slecht jaar geweest: zij hebben slechts een kwart tot de helft van het normale omgezet. Lees het volledige rapport van het Taub Center voor meer informatie over de economische impact van de pandemie in Israël. In dit rapport vindt u ook informatie over de werkeloosheid, de Israëlische overheidsmaatregelen om bedrijven te steunen, en de staatsschuld.

Het reisadvies voor Israël is geel. Het land heeft nog steeds strenge regels voor mensen die willen inreizen. Zo moet u bijvoorbeeld van tevoren goedkeuring aanvragen bij de Population and Immigration Authority. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over de regels voor inreizen en andere coronamaatregelen in Israël.

Zakelijke cultuur in Israël

Israël is dé Start-Up Nation. Het land is befaamd om zijn startersecosysteem en de sterke ondernemerschaps- en zakencultuur. In Israël is veel durfkapitaal beschikbaar voor innovatieve ondernemers en een bedrijf starten is eenvoudig. Falen is geen taboe, maar wordt gezien als een nuttige ervaring.

Israël kampt wel met een oplopend tekort aan hoogopgeleid, technisch personeel. Om hier wat aan te doen, heeft de overheid speciale werkvergunningen voor technisch geschoold personeel uit het buitenland. Daarnaast stimuleert de overheid met diverse regelingen de deelname van vrouwen en minderheden op de arbeidsmarkt.

Nederland en Israël handelen vooral in chemicaliën, machines, landbouwproducten en zakelijke en technische diensten. Ook komen er kansen voor u in nieuwe sectoren, zoals cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie.

Energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie

Israël heeft in 2016 het Klimaatakkoord van Parijs geratificeerd en het land wil de CO2-uitstoot verminderen. Nederland is op duurzaam gebied verder ontwikkeld dan Israël. Dat biedt ook kansen op de volgende markten:

  • hernieuwbare energie
  • bodemsanering
  • afvalverwerking
  • recycling
  • circulaire economie

Kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid

Kunstmatige intelligentie

Heeft u een bedrijf in de ICT, landbouw, mobiliteit, financiën en gezondheidszorg? Dan liggen er kansen voor u op het gebied van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI). Israël is een van de grootste spelers op het gebied van AI met zo'n 350 start-ups (evenveel als China en een kwart van het aantal in de VS). Israëlische bedrijven doen veel hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. En veel toonaangevende multinationals hebben centra voor onderzoek en ontwikkeling geopend in het land. AI wordt in steeds meer sectoren toegepast.

Cyberveiligheid

Israël is ook sterk in cyberveiligheid. Voor Israëlische bedrijven biedt Nederland een interessante testomgeving om nieuwe technologieën toe te passen. In Israël maakt u ook kennis met nieuwe technologieën, tijdens bijvoorbeeld CyberTech en de Cyber Week. Die conferenties worden jaarlijks in Tel Aviv gehouden.

Regeneratieve geneeskunde en medische technologie

Regeneratieve geneeskunde

Met regeneratieve geneeskunde (ook wel: 'RegMed') herstellen artsen zieke of niet-werkende lichaamsdelen met het eigen weefsel van patiënten. Israël is een leidende speler op dit gebied.

Daarnaast ontwikkelt Israël hoogwaardige medische technologie, bijvoorbeeld op het gebied van lichaamsscans. Met nationale initiatieven op het gebied van stamcelonderzoek loopt Israël loopt voorop. Datzelfde geldt voor het onderzoek naar medicinale cannabis. Voor u liggen er dus kansen op het gebied van academische en zakelijke samenwerking.

Innovatie en zakelijke kansen

Israël staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Beperkingen hebben geleid tot een maatschappij waarin innovatie en ondernemerschap een belangrijke plek innemen. Denk daarbij aan het droge klimaat, gebrek aan natuurlijke bronnen en de gespannen veiligheidssituatie.

IA-netwerk

De vestiging van het IA-netwerk in Tel Aviv volgt de innovatie en technologische ontwikkelingen in Israël. Het IA-netwerk signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Meer weten over wat het IA-netwerk voor u kan doen? Neem dan contact op met het IA-kantoor in Israël. RVO heeft ook publicaties over innovatie in Israël.

De Nederlandse ambassade in Tel Aviv

Het economisch cluster van de Nederlandse ambassade houdt zich bezig met economie, handel, investeringen en innovatie en wijst op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten Israël

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Israël.

Hieronder vindt u een rapport over een belangrijke sector in Israël.

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?