Zakelijke kansen in Israël

Gepubliceerd op:
25 oktober 2012
Laatst gecontroleerd op:
9 oktober 2023

Israël is een van de belangrijkste handelspartners in het Midden-Oosten. Veel Nederlandse ondernemers zijn al actief op de Israëlische markt, met succes. Waar liggen de meeste kansen voor u? U vindt op deze pagina informatie over kansrijke sectoren, subsidies en IMVO.

Gevolgen situatie Israël en de Palestijnse Gebieden

Vanwege de actuele situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies naar Israël aangescherpt. 
Doet u zaken in Israël en heeft de situatie invloed op uw bedrijf? Neem dan contact op met onze RVO-adviseurs voor persoonlijk advies

Lees ook de veelgestelde vragen over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden.

Waar liggen de grootste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Israël. Neem contact op met onze adviseurs.

Zakelijke cultuur in Israël

Israël is dé Start-Up Nation. Het land is befaamd om zijn startersecosysteem en de sterke ondernemerschaps- en zakencultuur. In Israël is veel durfkapitaal beschikbaar voor innovatieve ondernemers en een bedrijf starten is eenvoudig. Falen is geen taboe, maar wordt gezien als een nuttige ervaring.

Israël kampt wel met een oplopend tekort aan hoogopgeleid, technisch personeel. Om hier wat aan te doen, heeft de overheid speciale werkvergunningen voor technisch geschoold personeel uit het buitenland. Daarnaast stimuleert de overheid met diverse regelingen de deelname van vrouwen en minderheden op de arbeidsmarkt.

Nederland en Israël handelen vooral in chemicaliën, machines, landbouwproducten en zakelijke en technische diensten. Ook komen er kansen voor u in nieuwe sectoren, zoals cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie.

Energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie

Israël heeft in 2016 het Klimaatakkoord van Parijs geratificeerd en het land wil de CO2-uitstoot verminderen. Nederland is op duurzaam gebied verder ontwikkeld dan Israël. Dat biedt ook kansen op de volgende markten:

  • hernieuwbare energie
  • bodemsanering
  • afvalverwerking
  • recycling
  • circulaire economie

Kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid

Kunstmatige intelligentie

Heeft u een bedrijf in de ICT, landbouw, mobiliteit, financiën en gezondheidszorg? Dan liggen er kansen voor u op het gebied van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI). Israël is een van de grootste spelers op het gebied van AI met zo'n 350 start-ups (evenveel als China en een kwart van het aantal in de VS). Israëlische bedrijven doen veel hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. En veel toonaangevende multinationals hebben centra voor onderzoek en ontwikkeling geopend in het land. AI wordt in steeds meer sectoren toegepast.

Cyberveiligheid

Israël is ook sterk in cyberveiligheid. Voor Israëlische bedrijven biedt Nederland een interessante testomgeving om nieuwe technologieën toe te passen. In Israël maakt u ook kennis met nieuwe technologieën, tijdens bijvoorbeeld CyberTech en de Cyber Week. Die conferenties worden jaarlijks in Tel Aviv gehouden.

Regeneratieve geneeskunde en medische technologie

Regeneratieve geneeskunde

Met regeneratieve geneeskunde (ook wel: 'RegMed') herstellen artsen zieke of niet-werkende lichaamsdelen met het eigen weefsel van patiënten. Israël is een leidende speler op dit gebied.

Daarnaast ontwikkelt Israël hoogwaardige medische technologie, bijvoorbeeld op het gebied van lichaamsscans. Met nationale initiatieven op het gebied van stamcelonderzoek loopt Israël loopt voorop. Datzelfde geldt voor het onderzoek naar medicinale cannabis. Voor u liggen er dus kansen op het gebied van academische en zakelijke samenwerking.

Innovatie en zakelijke kansen

Israël staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Beperkingen hebben geleid tot een maatschappij waarin innovatie en ondernemerschap een belangrijke plek innemen. Denk daarbij aan het droge klimaat, gebrek aan natuurlijke bronnen en de gespannen veiligheidssituatie.

IA-netwerk

De vestiging van het IA-netwerk in Tel Aviv volgt de innovatie en technologische ontwikkelingen in Israël. Het IA-netwerk signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Meer weten over wat het IA-netwerk voor u kan doen? Neem dan contact op met het IA-kantoor in Israël. RVO heeft ook publicaties over innovatie in Israël.

De Nederlandse ambassade in Tel Aviv

Het economisch cluster van de Nederlandse ambassade houdt zich bezig met economie, handel, investeringen en innovatie en wijst op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Israël biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in Israël. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten Israël

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Israël. Op dit moment zijn er geen actuele marktrapporten over Israël.

Heeft u vragen over ondernemen in Israël?

Wij kunnen voor uw bedrijf de markt verkennen en de mogelijkheden uitzoeken. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?