Marktrapport Kroatië en Slovenië: kansen in zonne- en bio-energie

Gepubliceerd op:
1 december 2021

Hoe zien de zonne- en bio-energiesectoren in Kroatië en Slovenië eruit? En welke kansen bieden deze sectoren voor Nederlandse bedrijven met innovatieve, technologische producten en diensten? Op deze pagina vindt u een samenvatting van onze Engelstalige marktanalyse over deze onderwerpen. Vraag het volledige rapport aan het formulier op deze pagina. 

Rapport 'Market analysis on solar and biobased energy for Croatia and Slovenia'

In 2021 is een studie uitgevoerd naar de zonne- en bio-energiesector in Kroatië en Slovenië, in opdracht van RVO en de Nederlandse ambassades in Kroatië en Slovenië. Het rapport geeft uitgebreide informatie over zakendoen in deze 2 sectoren en gaat in op:

 • risico's en kansen;
 • juridische en strategische kaders;
 • te verwachten beleid en investeringen tot 2027;
 • beschikbare financiering vanuit de EU, aanbestedingen en subsidies;
 • toegang tot de markt en een overzicht van stakeholders.

Zonne- en bio-energie in Kroatië en Slovenië

Kroatië

Tot 2027 is er ongeveer € 1 miljard aan financiering vanuit de EU en Kroatische overheid beschikbaar om de energiesector in Kroatië te ontkolen.

Vooral zonne-energie kan hierin een rol spelen. Kroatië is één van de zonnigste landen in de EU, maar had in 2020 slechts 100 MW aan geïnstalleerd zonnevermogen. Het land kan naar schatting nog 6,8 GW aan zonne-energie opwekken. Dat kan vooral met grote zonneparken (5,3 GW) maar ook met zonnepanelen op daken (1,5 GW).

Verder biedt Kroatië ook mogelijkheden om duurzame bio-energie te ontwikkelen. Het land heeft namelijk veel biomassabronnen, waaronder afval van de landbouwsector. In totaal kunnen centrales tot 140 MW opwekken.

Slovenië

Tot 2027 is ongeveer € 120 miljoen aan financiering vanuit de EU beschikbaar om in Slovenië meer energie te produceren uit hernieuwbare bronnen.

Hier valt ook zonne-energie onder. Slovenië heeft zonne-uren in overvloed. In 2019 was er in totaal 313 MW aan zonne-energie geïnstalleerd. De uitbreiding hiervan past in de plannen van Slovenië om haar economie in de periode tot 2030 te verduurzamen.

Verder is bio-energie een interessante sector. In Slovenië vindt er al veel onderzoek en innovatie plaats op het gebied van 'biobased' industriële producten. Afval is hierbij een belangrijke bron van biomassa.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

In Kroatië en Slovenië zijn bijna geen producenten van geavanceerde zonne-energie en biobased technologieën. Op deze markten is veel behoefte aan technologie en oplossingen voor energiecentrales, de productie en het gebruik van biomassa en de opslag van energie. Als u ervaring heeft met de overgang naar een 'biobased' economie, zijn er ook kansen voor innovatieve oplossingen en bedrijfsmodellen voor groene en biobased energie. Concreet bieden Kroatië en Slovenië de volgende kansen voor Nederlandse bedrijven.

Zonne-energie

 • ontwikkeling van zelfvoorzienende (off-grid) systemen (Slovenië);
 • toepassing van blockchaintechnologie voor de handel in elektriciteit (Slovenië);
 • zonnepanelen op gebouwen (Kroatië);
 • drijvende zonnepanelen (Kroatië).

Biomassa

 • bouw van centra voor de inzameling en logistiek van biomassa (Kroatië);
 • biomassa verwerken tot nieuwe producten met een hogere toegevoegde waarde (Kroatië);
 • biobrandstoffen uit landbouwafval (Kroatië);
 • eetbare oliën als grondstof voor biogas (Kroatië);
 • verduurzaming van de productie van biogas (Slovenië);
 • partnerschappen op het gebied van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen (Slovenië).

3 tips voor de Kroatische en Sloveense markt

1. Neem contact op met de ambassade

Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Ljubljana (Slovenië) of Zagreb (Kroatië) om kennis te maken met het lokale zakelijke netwerk en relevante spelers in deze sector.

2. Leer de Kroatische en Sloveense cultuur goed kennen

Om succesvol de markt te betreden, heeft u kennis nodig van de unieke cultuur en bedrijfsprocessen. Bekijk onze zakelijke do's-and-don'ts voor Kroatië of Slovenië.

3. Neem deel aan evenementen

Deelname aan online of offline internationale beurzen, conferenties en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de Kroatische en Sloveense markt voor zonne-energie en bio-energie.

Vraag gratis het volledige rapport aan

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sectoren en hoe u de markt kunt benaderen. Vul het onderstaande formulier in en ontvang het rapport direct in uw mailbox. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?