Zakelijke kansen in Litouwen

Gepubliceerd op:
13 november 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2023

Litouwen biedt veel zakelijke kansen in de offshorewindsector en de spoorsector. Ook op andere gebieden zijn er mogelijkheden. In welke veelbelovende sector wilt u aan de slag?

Kansen in windenergie

Litouwen grenst aan de Baltische Zee, die veel mogelijkheden biedt voor de offshorewindsector. Volgens de Europese brancheorganisatie WindEurope (jpeg) staat er voor deze regio 83 gigawatt aan offshore windvermogen in de planning voor 2050. Litouwen ziet windenergie bovendien als een goed middel om de nationale duurzaamheidsdoelen te halen. De Litouwse windsector biedt zakelijke kansen op het gebied van:

 • ontwikkeling, bouw- en onderhoud van windparken;
 • consultancy;
 • financiering;
 • offshore installatie en transport;
 • engineering;
 • haveninfrastructuur en logistiek;
 • training en opleiding.

Invloed coronacrisis

Net zoals in veel andere Europese landen, heeft ook de Litouwse energiesector last van de coronapandemie. Zo was er in 2020 minder vraag naar energie, daalden de energieprijzen en werden contracten verstoord of vertraagd.

Desondanks lijkt Litouwen gemotiveerd om zijn ambitieuze doelen op het gebied van duurzame energie te halen. Naar verwachting kondigt het Litouwse ministerie van Energie in 2023 de eerste aanbestedingen aan voor offshorewindprojecten. Volgens de Europese Commissie is windenergie in 2030 de belangrijkste energiebron in Litouwen, goed voor tenminste 70% van de opgewekte energie.

Kansen in de spoorsector: Rail Baltica

De Baltische landen voeren een groot project uit om hun spoorwegen beter aan te laten sluiten op het Europese spoorwegnetwerk. Het project loopt tot en met 2025 en levert verschillende kansen op voor Nederlandse ondernemers, ook in Litouwen. Denk hierbij aan:

 • spoorbouw
 • software voor spoorinfrastructuur
 • belastingadvies voor spoorinfrastructuur
 • marktstudies voor spoorinfrastructuur

U vindt de aanbestedingen voor dit project in Litouwen op de officiële website van Rail Baltica en door te zoeken op de aanbestedingenwebsite van de EU.

Invloed coronacrisis

De voorzitter van Rail Baltica meldde in april 2020 dat het project niet beïnvloed werd door corona. Wel waren er voor de coronacrisis al zorgen over vertragingen en overschreden budgetten. De Litouwse minister van Transport overlegde in het voorjaar van 2020 hierover met zijn collega's uit buurlanden die ook meedoen aan Rail Baltica. Hij benadrukte toen dat Litouwen het werk aan het spoorproject in 2020 juist ging versnellen.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk ook subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en internationale organisaties op RVO.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

Rapporten over Litouwse sectoren

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Op internationaalondernemen.nl plaatsen het buitenlandnetwerk en particuliere partijen relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan wisselt.

Samen met de Nederlandse ambassade en landbouwraad publiceren wij zelf ook rapporten over kansrijke sectoren in Litouwen. Op dit moment zijn er helaas geen actuele rapporten beschikbaar.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?