Zakelijke kansen in Litouwen

Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2023
Gepubliceerd op:
13 november 2012

Litouwen biedt veel zakelijke kansen in de offshorewindsector en de spoorsector. Ook op andere gebieden zijn er mogelijkheden. In welke veelbelovende sector wilt u aan de slag? En waar vindt u informatie over IMVO?

Kansen in windenergie

Litouwen grenst aan de Baltische Zee, die veel mogelijkheden biedt voor de offshorewindsector. Volgens de Europese brancheorganisatie WindEurope (jpeg) staat er voor deze regio 83 gigawatt aan offshorewindvermogen in de planning voor 2050. Litouwen ziet windenergie bovendien als een goed middel om de nationale duurzaamheidsdoelen te halen. De Litouwse windsector biedt zakelijke kansen op het gebied van:

 • ontwikkeling, bouw- en onderhoud van windparken;
 • consultancy;
 • financiering;
 • offshore installatie en transport;
 • engineering;
 • haveninfrastructuur en logistiek;
 • training en opleiding.

Aanbestedingen voor offshore windprojecten

Litouwen lijkt gemotiveerd om zijn ambitieuze doelen op het gebied van duurzame energie te halen. Volgens de Europese Commissie is windenergie in 2030 de belangrijkste energiebron in Litouwen, goed voor tenminste 70% van de opgewekte energie.

Bekijk hieronder het marktrapport over offshore wind in de Baltische staten.

Kansen in de spoorsector: Rail Baltica

De Baltische landen voeren een groot project uit om hun spoorwegen beter aan te laten sluiten op het Europese spoorwegnetwerk. Het project loopt tot en met 2025 en levert verschillende kansen op voor Nederlandse ondernemers, ook in Litouwen. Denk hierbij aan:

 • spoorbouw
 • software voor spoorinfrastructuur
 • belastingadvies voor spoorinfrastructuur
 • marktstudies voor spoorinfrastructuur

U vindt de aanbestedingen voor dit project in Litouwen op de officiële website van Rail Baltica en door te zoeken op de aanbestedingenwebsite van de EU.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Rapporten over Litouwse sectoren

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Op internationaalondernemen.nl plaatsen het buitenlandnetwerk en particuliere partijen relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan wisselt.

Samen met de Nederlandse ambassade en LNV-raad publiceren wij zelf ook rapporten over kansrijke sectoren in Litouwen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?