Producteisen Marokko

Gepubliceerd op:
19 januari 2012
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2024

In Marokko moeten producten aan bepaalde normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar Marokko exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten. Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren. Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

  Voldoen aan standaarden en normen

  Nationale normen (ook wel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

  Marokko is aangesloten bij de International Standardisation Organisation (ISO) en de Franse Standaardisatie Associatie AFNOR. Marokko heeft circa vierduizend productnormen ontwikkeld met betrekking tot afmetingen, technische specificaties, kwaliteit, veiligheid en testprocedures. Deze productnormen zijn online via IMANOR (L'Institut Marocain de Normalisation) te raadplegen. Dat is de officiële instantie in Marokko voor standaardisatie.

  Kijk ook in Access2Markets. Onder het kopje 'Standardisation' vindt u meer informatie over standaarden. Vul eerst het land en de HS-code in.

  Vind het in de online portal Access2Markets

  We verwijzen op deze pagina vaak naar de online portal Access2Markets.

  Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over Access2Markets helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

  Regelen van de juiste certificaten

  Conformiteitscertificaat

  Sinds 1 februari 2020 heeft Marokko nieuwe regels voor verplichte conformiteitsbeoordelingen van verschillende producten ingevoerd. Afhankelijk van het product is controle in het exporterende land of controle bij de import in Marokko vereist.

  Meer weten?

  Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met onze regio-adviseurs.

  Halalcertificaat

  Bij export van een groot aantal producten naar Marokko is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

  Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Marokko. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

  Exportcertificaten

  In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.
   

  Instanties voor export- en keuringscertificaten
  Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
  Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (Free Sale Certificate of FSC)
  Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
  Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
  De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
  Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
  Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
  De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden

  RVO

  NVWA

  Mest Documenten bij export van mest.

  De zoekhulp van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Marokko wilt exporteren. Bekijk de informatie over export van planten, groenten, fruit en plantaardige producten en van dieren, dierlijke producten en diervoerder.

  Verpakkings- en etiketteringseisen in Marokko

  Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Bepaalde minimuminformatie voor etiketten

  Over het algemeen gelden er specifieke etiketteringseisen voor commerciële en industriële goederen. Etiketten van producten moeten bepaalde minimuminformatie bevatten. Denk aan naam en type van het product, naam en adres van de importeur en nog diverse andere eisen.

  Lees alle eisen na in de online portal Access2Markets bij het kopje 'Packaging, Marking and Labelling requirements' onder Procedures en Formaliteiten (overzicht). Vul eerst het land en de HS-code in.

  Etiketteringseisen voor voedingsmiddelen en/of dranken

  Wilt u voedingsmiddelen en/of dranken voor menselijke of dierlijke consumptie naar Marokko exporteren? Die producten moeten gewoonlijk in het Arabisch worden geëtiketteerd.

  Bepaalde voedingsmiddelen en dranken mogen in andere talen dan het Arabisch geëtiketteerd worden. Lees hier meer over in Access2Markets. Kijk bij het kopje 'Packaging, Marking and Labelling requirements' (vul eerst het land en de HS-code in).

  Komt u er niet uit met deze informatie? Neem contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

   Meer weten?

    

   Heeft u nog vragen over producteisen?

   Onze adviseurs denken graag met u mee.

   In opdracht van:
   • Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Bent u tevreden over deze pagina?