Marktrapport Marokko: kansen in de pluimveesector

Gepubliceerd op:
14 april 2022

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de Marokkaanse pluimveesector en welke kansen bieden die aan Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Poultry Sector Morocco: Opportunity Identification Study'. Vraag het volledige rapport aan via de button.

Kippen in een weiland met bomen

In opdracht van RVO en de Nederlandse ambassade in Rabat onderzocht The Netherlands-African Business Council (NABC) de Marokkaanse pluimveesector. Het bijbehorende rapport uit april 2022 biedt een overzicht van de ontwikkelingen en uitdagingen.

Achtergrond van de Marokkaanse pluimveesector

In het Islamitische Marokko wordt veel kip en kalkoen gegeten. De pluimveesector is in de afgelopen 10 jaar snel gegroeid. De verwachting is dat deze stijging met 5% per jaar doorzet. De sector kent 2 kanten: een opkomende en modern-industriële kant, en een traditionele, familiaire kant. Veel consumenten halen hun vlees nog altijd bij de traditionele slagerij. De toenemende verstedelijking en groeiende vraag zetten dit systeem onder druk. Modernisatie van de pluimveesector vereist kennis, kunde en technologie. Hier liggen kansen voor Nederlandse ondernemers. 

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Veevoer

Noord-Afrika is een van de snelst groeiende voermarkten ter wereld. Naar verwachting blijft de Marokkaanse markt met 5% per jaar groeien. Het bestaande veevoer wordt als duur gezien en is niet altijd van goede kwaliteit. In de keten is ruimte voor professionalisering op het gebied van kwaliteit en organisatie. 

Eendagskuikens

Marokko is niet zelfvoorzienend in de productie van eendagskuikens. De kuiken- en broedeierenmarkt kent afwisselende periodes van tekort en overvloed. De pluimveeproductie blijft de komende jaren sterk stijgen. Dit zorgt voor vraag naar voldoende kwalitatief hoogstaande eendagskuikens. 

Vleesverwerkende industrie

Het slachten van kippen gebeurt vooral in de traditionele slagerswinkels. Om hygiënische standaarden te handhaven wil de overheid dit de komende jaren sterk terugdringen. Daarom is er vraag naar capaciteitsopbouw in de slachtindustrie. Nieuwe verwerkingstechnieken en circulaire afvalverwerking, zoals proteïnerecycling, spelen hierbij ook een rol.

Eierverwerkende industrie

Het verlies dat optreedt door handmatig eieren breken is volgens de sector aanzienlijk. Alhoewel consumenten nog traditioneel gericht zijn op tafeleieren, heeft de Marokkaanse horeca interesse in eierproducten. Denk hierbij aan vloeibaar ei, of eierpoeder. Deze producten bieden voordelen op het gebied van hygiëne en houdbaarheid. Ook hebben ze minder last van sterke prijsschommelingen dan tafeleieren.

Tips voor de Marokkaanse pluimveesector

1.  Leer de Marokkaanse cultuur goed kennen

Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen vereist. Goede banden onderhouden met belangrijke stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Neem deel aan evenementen

Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de Marokkaanse pluimveesector.

3. Leg de juiste contacten

De pluimveesector in Marokko is nog weinig geïntegreerd. Binnen dezelfde keten wisselen formeel en informeel contact elkaar af. Daarom is het belangrijk om met de juiste mensen in contact te komen. Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole Au Maroc (FISA), de koepel voor alle subsectoren, organiseert regelmatig evenementen. Daarnaast heeft elke regio in Marokko zijn eigen investment centers, die zich richten op buitenlandse investeringen. Deze kantoren zijn bekend met de lokale kansen en financiële mogelijkheden.

4. Neem contact op met de ambassade

De Nederlandse ambassade in Rabat kan bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties. Vergroot uw kansen in Marokko door contact op te nemen met de ambassade.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in de Marokkaanse pluimveesector en hoe u de markt kunt benaderen.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?