Exportregels Rusland

Laatst gecontroleerd op:
13 maart 2024
Gepubliceerd op:
28 mei 2013

U wilt uw product naar Rusland exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt u op weg.

Sancties

Er gelden uitgebreide sancties voor Rusland. U kunt hiermee te maken krijgen als u zakendoet in dit land. Zo kan het zijn dat u bepaalde producten niet mag exporteren naar Rusland. Of u mag geen zakendoen met bepaalde Russische bedrijven of personen. Dit moet u onderzoeken. Wij wijzen u hierbij graag de weg.

Onderzoek de sancties in Rusland

Russische product- en verpakkingseisen

Zorg dat uw product aan alle regels voldoet, voordat u het naar Rusland laat vervoeren. Denk aan regels voor het product zelf, de verpakking en het etiket. Zolang uw product niet aan de regels voldoet, mag u het niet in Rusland op de markt brengen.

Lees meer over producteisen in Rusland

Uw producten exporteren naar Rusland

De uitvoeraangifte

Bij export naar Rusland exporteert u naar een land buiten de Europese Unie (EU). Daarom moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of 'exportaangifte (EX-A)'. Deze aangifte geldt voor alle goederen die:

 • in de EU zijn gemaakt;
 • hier op de markt zijn gebracht;
 • de EU verlaten.

Kijk op de website van de Douane hoe u uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen bij uw klant te krijgen, moet u ook de logistiek regelen van uw export naar Rusland. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over transport, verzekering en plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms (KVK) en het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Gebruik Access2Markets: dé bron over exportregels

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar Rusland. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan voor Access2Markets.

Exportdocumenten in Nederland

U moet ook uw exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. Welke documenten u nodig heeft, ligt aan uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong bewijst u uit welk land uw product komt.

Meer weten over het certificaat van oorsprong, of wilt u er een aanvragen? Bekijk de informatie van de KVK.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk monsters, tentoonstellingsmateriaal of foto, video- of filmmateriaal in? Bij tijdelijke invoer van goederen kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en zijn de douaneprocedures eenvoudiger. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt van land tot land.

Lees hoe u een ATA-carnet aanvraagt bij de KVK.

Andere exportdocumenten

Bekijk het overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten op de website van ondernemersvereniging evofenedex.

Exportdocumenten in Rusland

Zijn uw goederen bij de Russische douane aangekomen? Zorg dat de documentatie alvast klaarstaat. Access2Markets licht toe wat u moet regelen. Vul eerst uw HS-code en Rusland als exportland in. U vindt de informatie onder het kopje 'Procedures en formaliteiten'. Denk onder andere aan:

 • handelsfactuur
 • proforma-factuur
 • paklijst
 • bill of lading of air waybill

EAEU: 1 douane-unie voor 5 landen

Rusland vormt samen met Armenië, Kirgizië, Kazachstan en Belarus (Wit-Rusland) de Euraziatische Economische Unie (EAEU). Binnen deze douane-unie zijn de meeste invoerrechten en economische beperkingen tussen de landen weggenomen. Net als in de Europese Unie is er in de EAEU vrij verkeer van goederen, diensten en personen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat als uw product aan alle Russische eisen voldoet, het ook aan de eisen in de andere EAEU-landen voldoet.

In de EAEU kunnen goederen alleen worden ingeklaard in het land waar de aangever woont. De invoeraangifte moet worden ingediend door de eigenaar van de goederen (als hij inwoner is van de EAEU) of door de aangewezen douane-expediteur, of ander dienstverlenend bedrijf.

Handelsakkoorden en handelsbelemmeringen

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren.

Lees meer over handelsakkoorden en handelsbelemmeringen

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Rusland verbiedt de invoer van sommige goederen. Kijk om welke producten het gaat in Access2Markets. In My Trade Assistant zijn er 2 tools waarin u informatie vindt. Kijk onder de volgende tabjes:

 • 'Goederen+ ROSA': vul eerst de HS-code en het land in. Daarna vindt u in het hoofdstuk Procedures en formaliteiten > Overzicht > 'Prohibited imports' toegelicht welke goederen u niet naar Rusland mag exporteren.
 • 'Door Rusland/Belarus opgelegde beperkingen': vul ook hier eerst de HS-code en het land in. 

Kijk ook op onze pagina over Russische tegensancties. Met deze informatie vindt u de producten waarvan de export naar Rusland verboden is door Russische wetgeving.

Meer weten?

De Russische douane heeft veel informatie over wat u nodig heeft voor export naar Rusland.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?