Exportregels Rusland

Gepubliceerd op:
28 mei 2013
Laatst gecontroleerd op:
22 augustus 2022

U heeft uw kansen onderzocht en wilt uw product naar Rusland exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Russische markt.

Sancties

Er gelden uitgebreide sancties voor Rusland. U kunt hiermee te maken krijgen als u zakendoet in dit land. Zo kan het zijn dat u bepaalde producten niet mag exporteren naar Rusland. Of u mag geen zakendoen met bepaalde Russische bedrijven of personen. Onze informatie over de sancties in Rusland helpt u wegwijs te worden in de sancties die er zijn.

Voldoen aan product- en verpakkingseisen

Zorg dat uw product aan alle regels voldoet, voordat u het naar Rusland laat vervoeren. Denk aan regels voor het product zelf, de verpakking en het etiket. Zolang uw product niet aan de regels voldoet, mag u het daar niet op de markt brengen.

Lees meer over producteisen in Rusland

Uw producten exporteren naar Rusland

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren naar een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A). Deze aangifte geldt voor alle goederen die:

 • in de EU zijn gemaakt;
 • hier op de markt zijn gebracht;
 • de EU verlaten.

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen bij uw klant te krijgen, moet u ook de logistiek regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms (KVK) en het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Gebruik Access2Markets: dé bron over exportregels

Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar Rusland. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan voor Access2Markets.

Exportdocumenten in Nederland

U moet ook uw exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. Welke documenten u nodig heeft, ligt aan uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u bewijzen uit welk land uw product komt. Wilt u hierover meer weten, of wilt u een certificaat van oorsprong aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de KVK via telefoon of chat.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk monsters, tentoonstellingsmateriaal of foto, video- of filmmateriaal in? Bij tijdelijke invoer van goederen kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en zijn de douaneprocedures eenvoudiger. U kunt een ATA-carnet aanvragen bij de KVK. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt van land tot land.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Rusland

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Russische douane aangekomen? Zorg dat de documentatie alvast klaarstaat. Access2Markets licht toe wat u moet regelen. Vul eerst uw HS-code en Rusland als exportland in. U vindt de informatie onder 'Customs Procedures and Regulations'. Denk onder andere aan:

 • handelsfactuur
 • proforma-factuur
 • paklijst
 • bill of lading of air waybill

Wilt u weten welke documenten u aan de Douane moet aanleveren? Dat hangt af van uw product. Op de pagina Producteisen in Rusland leest u meer over certificaten, licenties en vergunningen die nodig zijn in Rusland.

EAEU: 1 douane-unie voor 5 landen

Rusland vormt samen met Armenië, Kirgizië, Kazachstan en Belarus (Wit-Rusland) de Euraziatische Economische Unie (EAEU). Binnen deze douane-unie zijn de meeste invoerrechten en economische beperkingen tussen de landen weggenomen. Net als in de Europese Unie is er in de EAEU vrij verkeer van goederen.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat als uw product aan alle Russische eisen voldoet, het ook aan de eisen in de andere EAEU-landen voldoet. Maar ook regels over welke goederen verboden zijn of beperkt geïmporteerd mogen worden, gelden vaak voor de hele douane-unie. Houdt hier rekening mee bij uw exportplannen.

In de EAEU kunnen goederen alleen worden ingeklaard in het land waar de aangever woont. De invoeraangifte moet worden ingediend door de eigenaar van de goederen (als hij inwoner is van de EAEU) of door de aangewezen douane-expediteur, of ander dienstverlenend bedrijf.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Rusland verbiedt de invoer van sommige goederen. Kijk om welke producten het gaat in Access2Markets. Vul eerst de HS-code en het land in. Daarna vindt u in het hoofdstuk Procedures en formaliteiten > Overzicht > 'Prohibited imports' toegelicht welke goederen u niet naar Rusland mag exporteren.

Kijk ook op onze pagina over Russische tegensancties. Hier vindt u een tabel met producten die u niet mag exporteren naar Rusland.

Meer weten?

De Russische douane heeft veel informatie over wat u nodig heeft als u naar Rusland wilt exporteren.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?