Exportregels Rusland

Gepubliceerd op:
28 mei 2013
Laatst gecontroleerd op:
8 maart 2022

U heeft uw kansen onderzocht en wilt uw product naar Rusland exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Russische markt.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de impact van de oorlog in Oekraïne. De Russische inval in Oekraïne heeft invloed op het zakendoen in Rusland en Oekraïne. Vind alle informatie op de overzichtspagina Oekraïne/Rusland.

Sancties

Momenteel gelden er een aantal sancties voor Rusland. U kunt hiermee te maken krijgen als u zakendoet in dit land. Zo kan het zijn dat u bepaalde producten niet mag exporteren naar Rusland. Of u mag geen zaken doen met bepaalde Russische bedrijven of personen. Onze informatie over de sancties in Rusland helpt u wegwijs te worden in de sancties die er zijn en laat zien hoe u de bedrijven en personen vindt die eronder vallen.

Russische product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Rusland laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de Russische eisen? Dan mogen zij niet in Rusland op de markt gebracht worden.

Op de onderstaande pagina's leest u meer over de belangrijkste eisen voor producten en verpakkingen in Rusland.

Regel de juiste documenten en formaliteiten

Voldoet uw product aan alle eisen? Dan moet u voor de export ook nog een aantal documenten en formaliteiten regelen. Denk hierbij aan de douaneaangifte of een bepaald certificaat. Afhankelijk van uw product regelt u zaken bij Nederlandse of Russische instanties.

Op de onderstaande pagina's leest u wat u moet regelen in Nederland en wat u bij aankomst in Rusland moet regelen of al geregeld moet hebben (invoerverplichtingen).

Gebruik Access2Markets

Het portaal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie over exportregels, tarieven en producteisen als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Wij raden u aan deze databank te gebruiken om de specifieke regels voor Rusland op te zoeken.

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: Access2Markets portal.

Controleer op handelsakkoorden en -belemmeringen

Ook al heeft u uw zaken goed georganiseerd, politieke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op uw handel. U kunt voordelen ervaren via nieuwe handelsverdragen. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren. Dit kan extra exportregels of exportdocumenten met zich meebrengen. Onze pagina Handelsakkoorden en handelsbelemmeringen geeft u hier meer uitleg over.

Exportverplichtingen: zelf regelen of uitbesteden?

De douaneregelgeving in het buitenland is af en toe ingewikkeld. Ook kunt u de omgang met overheidsinstellingen als moeizaam ervaren. Soms is het daarom prettiger als een gespecialiseerde partij de douane- en importformaliteiten voor u afhandelt. Hiervoor zijn verschillende opties.

Douane-expediteur

Een douane-expediteur is een tussenpersoon die bij het exporteren van producten alle douaneformaliteiten voor u afhandelt. Deze persoon adviseert over of regelt het in- en uitklaren, zowel bij de Nederlandse als bij de buitenlandse douane. Een douane-expediteur is verder niet betrokken bij het logistieke proces, ofwel het vervoer naar het afnemer. Dit doet u zelf of laat u doen door een vervoerder.

Expediteur

Wilt u niet alleen de douaneformaliteiten, maar ook het logistieke proces uitbesteden? Kies dan voor een expediteur. Een expediteur is een tussenpersoon die voor u het vervoer regelt én alle verplichtingen die bij het exporteren van uw product komen kijken. Afhankelijk van uw wensen kan een expediteur ook zorgen voor verzekeringen, eventuele verplichte exportdocumenten en het hele logistieke proces van u naar de koper. Deze uitgebreide dienstverlening brengt wel de nodige kosten met zich mee.

Wat is de beste keuze voor u?

Het hangt af van uw situatie of u de afhandeling van douaneprocedures het beste kunt uitbesteden of in eigen hand houden. Exporteert u niet vaak en/of veel verschillende producten? Dan kan uitbesteden beter zijn, gezien de ingewikkelde regels rond douane- en importregels.

Bent u echter van plan om veel te exporteren of exporteert u een specifiek product naar een vaste afnemer? Dan kan het handig zijn om de zaken rond exporteisen en douaneregels zelf af te handelen. Zo bouwt u waardevolle kennis op en houdt u de volledige controle over het exportproces.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?