Welke bedrijven en personen vallen onder de sancties?

Gepubliceerd op:
4 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2023

De Europese Unie (EU) heeft beperkingen opgelegd aan bepaalde personen, bedrijven en organisaties. Wilt u weten of u zaken mag doen met uw zakenpartner in Rusland? Hiervoor gebruikt u de sanctielijst van de EU. Ook moet u checken met wie u indirect zakendoet. Wij helpen u op weg.

U moet goed controleren met wie u geen zaken mag doen. Dit doet u als volgt.

Sanctielijst Rusland: check personen en bedrijven

Er bestaat geen aparte sanctielijst voor Rusland. In plaats daarvan is er één lijst waarin de EU alle personen, bedrijven en organisaties (entiteiten) heeft opgenomen waarvoor wereldwijd EU-sancties gelden. Dit is de geconsolideerde lijst van de EU. In deze sanctielijst zoekt u ook entiteiten uit Rusland op. U gebruikt de lijst als volgt.

1. Download het pdf-bestand

Het makkelijkste is om de sanctielijst als pdf-bestand te downloaden. Kies daarvoor de 'Consolidated Financial Sanctions in PDF Format' uit het rijtje downloads op de overzichtspagina van de sanctielijst. Hier is geen account meer voor nodig.

2. Zoek in de sanctielijst

Gebruik de toetsen CTRL + F om snel het hele pdf-bestand te doorzoeken. Zo zoekt u gemakkelijk op de namen van bedrijven of personen in Rusland. Let hierbij goed op hoe de naam gespeld wordt.

Pas op voor indirect zakendoen

Er kan sprake zijn van indirect zakendoen met personen of bedrijven die op de sanctielijst staan. Dat kan het geval zijn als u 'economische middelen' ter beschikking stelt aan bedrijven die eigendom zijn – of onder zeggenschap staan – van personen of bedrijven op de sanctielijst. Het gaat zowel om verkopen als verhuren.

Economische middelen kunt u zien als alles wat waarde heeft. De officiële omschrijving vindt u terug in EU-verordening 269/2014: "activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen". Dit is een heel brede omschrijving die bijvoorbeeld ook dienstverlening bevat, zoals software-ondersteuning bieden.

Stappenplan als check

Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf mogelijk indirect zakendoet met gesanctioneerde partijen, doorloopt u 3 stappen:

  1. Stel vast of er sprake is van eigendom door een partij die op de sanctielijst staat.
  2. Is er geen sprake van eigendom, stel dan vast of er wel sprake is van zeggenschap.
  3. Is er sprake van eigendom of zeggenschap? Check dan of uw activiteiten onder een uitzondering vallen.

Deze 3 stappen kunt u doorlopen met hulp van het document Beste praktijken van de EU voor de doeltreffende implementatie van beperkende maatregelen (pdf) (punt 62 t/m 68, vanaf pagina 22). Hierin leest u wanneer er sprake is van eigendom (punt 62) of zeggenschap (punt 63 - 65), en wat de uitzonderingen zijn (punt 66 - 68).

Heeft u nog vragen of komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket of kijk op de website van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Visum voor Russen

Uw zakenpartners uit Rusland kunnen nog een visum krijgen in Nederland, tenzij zij op de sanctielijst staan. Wel is dit lastiger geworden.

Tot september 2022 konden alle Russen vrij makkelijk de EU inreizen. Er was een afspraak die de de regels versimpelde: een visumversoepelings­overeenkomst. Op 9 september 2022 besloot de EU deze overeenkomst te onderbreken, vanwege de oorlog in Oekraïne. Hierdoor gelden weer de normale visumregels voor Russen. Ze moeten nu onder andere meer betalen, extra bewijzen inleveren en langer wachten op hun visum.

U leest meer in dit persbericht van de Europese Commissie over de situatie rond visa voor Russen.

Bent u tevreden over deze pagina?