Welke bedrijven en personen vallen onder de sancties?

Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2023
Gepubliceerd op:
4 maart 2022

De Europese Unie (EU) heeft beperkingen opgelegd aan bepaalde personen, bedrijven en organisaties. U moet goed controleren met wie u geen zaken mag doen. Hiervoor gebruikt u de sanctielijst van de EU. Ook moet u checken met wie u indirect zakendoet. Wij helpen u op weg.

Sanctielijst Rusland: check personen en bedrijven

Er bestaat geen aparte sanctielijst voor Rusland. In plaats daarvan is er één lijst waarin de EU alle personen, bedrijven en organisaties (entiteiten) heeft opgenomen waarvoor wereldwijd EU-sancties gelden. Dit is de geconsolideerde lijst van de EU. In deze sanctielijst zoekt u ook entiteiten uit Rusland op. U gebruikt de lijst als volgt.

1. Download het pdf-bestand

Het makkelijkste is om de sanctielijst als pdf-bestand te downloaden. Kies daarvoor de 'Consolidated Financial Sanctions in PDF Format' uit het rijtje downloads op de overzichtspagina van de sanctielijst.

2. Zoek in de sanctielijst

Gebruik de toetsen CTRL + F om snel het hele pdf-bestand te doorzoeken. Zo zoekt u gemakkelijk op de namen van bedrijven of personen in Rusland. Let hierbij goed op hoe de naam gespeld wordt.

Pas op voor indirect zakendoen

Er kan sprake zijn van indirect zakendoen met personen of bedrijven die op de sanctielijst staan. Dat kan het geval zijn als u 'economische middelen' ter beschikking stelt aan bedrijven die eigendom zijn – of onder zeggenschap staan – van personen of bedrijven op de sanctielijst. Het gaat zowel om verkopen als verhuren.

Economische middelen kunt u zien als alles wat waarde heeft. De officiële omschrijving vindt u terug in EU-verordening 269/2014: "activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen". Dit is een heel brede omschrijving waar bijvoorbeeld ook dienstverlening onder valt, zoals software-ondersteuning.

Doe de check: doet u indirect zaken?

Om te beoordelen of uw bedrijf indirect zakendoet met gesanctioneerde partijen, volgt u 3 stappen:

  1. Stel vast of er sprake is van eigendom door een partij die op de sanctielijst staat.
  2. Is er geen sprake van eigendom? Stel dan vast of er wel sprake is van zeggenschap.
  3. Is er sprake van eigendom of zeggenschap? Check dan of uw activiteiten onder een uitzondering vallen.

Deze 3 stappen kunt u doorlopen met behulp van het document Beste praktijken van de EU voor de doeltreffende implementatie van beperkende maatregelen (pdf) (punt 62 t/m 68, vanaf pagina 23). Hierin leest u wanneer er sprake is van eigendom (punt 62) of zeggenschap (punt 63 - 65), en wat de uitzonderingen zijn (punt 66 - 68).

Heeft u nog vragen of komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket of kijk op de website van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Visum voor Russen

Uw zakenpartners uit Rusland kunnen een visum krijgen in Nederland, tenzij zij op de sanctielijst staan. Voor Russen gelden de normale visumregels. Daarom moeten zij rekening houden met bepaalde kosten, in te leveren bewijzen en een wachttijd voor het krijgen van een visum.

Lees meer over de situatie rond visa voor Russen in het persbericht van de Europese Commissie.

Meer weten?

De Europese Raad legt op haar website ook uit wie er sancties krijgen opgelegd. U leest hier ook over de andere sancties tegen Rusland.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?