Zakendoen in de Niayes-regio: vind kansen in de tuinbouwsector in Senegal

Gepubliceerd op:
22 augustus 2023

De combitrack HortiCôte Senegal biedt grote kansen in Senegal. Doet u al zaken in Senegal of de agrosector in West-Afrika? Of bent u een innovatief bedrijf en wilt u uw eerste exportstappen maken? In beide gevallen loont het om te ontdekken welke kansen zakendoen in de Niayes-regio u kan opleveren en wat u in Senegal kunt betekenen. 
 

Combitracks

Kansen en uitdagingen in de tuinbouwsector van Niayes

De Niayes-regio is grofweg de kuststrook tussen Saint Louis (in het noorden) en Dakar (in het zuiden). Het is van oudsher een productieve regio waar veel groenten en fruit wordt geproduceerd: 70% van alle tuinbouwproductie in Senegal. De tuinbouw in Senegal is vaak open tuinbouw met netten. Toch is er ook steeds meer productie via kastuinbouw.

Landbouw en tuinbouw zijn belangrijke sectoren voor Senegal. Volgens de website Investinsenegal werkt 60% van de bevolking in de landbouw. En bijna 20% van het land is landbouwgrond. Het grootste deel is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo worstelt Niayes met erosie, droogte, onvoorspelbare regenseizoenen en verlies aan biodiversiteit.

De Niayes is een regio met tal van uitdagingen op het gebied van land- en tuinbouw. Denk aan arme/zilte bodems, verslechterende natuurlijke hulpbronnen, schaarse watervoorraden, verkeerde irrigatiepraktijken, producten van lage kwaliteit, impact van chemicaliën, slechte zaadsoorten, matige infrastructuur en onvoldoende opslagfaciliteiten.

Hanneke van Hoof is als private development coach bij RVO betrokken bij deze combitrack: "Bij de Niayes is de vraag: hoe kun je ervoor zorgen dat je het land productiever maakt en tegelijkertijd de bodems niet uitput? De oplossing zal zitten in een verandering van de traditionele landbouw in een meer circulaire, agro-ecologische landbouw. Dat kan onder andere door kennisoverdracht, demonstraties, resistente zaden en het vergroten van ondernemerschap."

Bovendien hebben boeren in Senegal ook te maken met economische risico's. Het is voor hen lastig om leningen te krijgen. Daarnaast hebben ze problemen met toegang tot de regionale markten waar de producten verhandeld worden. Ook zijn ze op maar een bescheiden niveau in coöperaties verenigd.

Senegalese jongeren kiezen zelden voor een bestaan als boer. En dat staat haaks op het doel van Senegal: zelfvoorzienend worden. Om dat te bereiken, heeft de regering een paar maanden per jaar de grens gesloten voor import van groenten en fruit.

Doelen van HortiCôte, de combitrack van Niayes

Om zelfvoorzienend te kunnen zijn, is het extra belangrijk voor Senegal om de agrarische economie van de Niayes-regio te ontwikkelen. Het moet de komende jaren productiever en klimaatbestendiger worden. De combitrack HortiCôte gaat daarbij helpen. Concreet streeft de combitrack HortiCôte naar:

 • Een hogere groentenproductie;
 • Een hogere uienproductie;
 • Meer uienopslag via zonne-energie.

Op termijn betekent dat een toename van banen in de tuinbouw, en meer vrouwelijke en jongere 'hortipreneurs' (tuinbouwondernemers). Daarnaast is een belangrijk doel de verbetering van de 'agro-ecologie', zodat het landschap in Niayes zich duurzaam kan ontwikkelen.

Dit zijn de doelen voor de komende 5 jaar op een rij:

 • Gezonde en productieve bodem;
 • Productievere en klimaatbestendigere boeren/tuinbouwondernemers;
 • Afname voedselverlies door betere opslag en logistiek;
 • Meer jongeren en vrouwen opereren als zelfstandig ondernemer of hebben een baan in de sector;
 • Stijging van het inkomen van mensen die werkzaam zijn in de tuinbouwsector;
 • Toename van de verkoop van Nederlandse producten en diensten;
 • Nederlandse bedrijven investeren kennis en middelen.

Welke kansen biedt de combitrack HortiCôte u?

De combitrack HortiCôte zoekt vooral ondernemers die sterk zijn op het gebied van klimaatbestendige input, zaden, bemesting, opslag en logistiek, en het vermarkten van het product. Ook is er veel belangstelling voor Nederlandse knowhow op het gebied van kastuinbouw en innovatief ondernemerschap.

Er zijn ook kansen voor ondernemers die sterk zijn in agro-ecologie, agro-bosbouw, watermanagement, ICT, zonne-energie en innovatieve financieringsoplossingen.

  Deze kansen kan de combitrack HortiCôte u concreet bieden:

  • Kansrijke samenwerkingen met 3.500 getrainde boeren en innovatieve jonge ondernemers. Uitbreiding van het lokale netwerk via de combitrack waardoor u makkelijker zakenpartners vindt.
  • Activiteiten: bezoek aan handelsbeurzen, demonstratiedagen, kansenseminars, SARA 2023.
  • Studies, proeven, demonstraties en trainingcentra: opgeleverde doing business-rapporten, en systeemanalyse van agro-ecologie en duurzaam watergebruik.

  Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

  De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

  Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

  In diverse landen is al gestart met de opzet van combitracks. Lees het nieuwsbericht over de combitracks en bekijk welke combitracks er zijn.

  Bespreek uw mogelijke kansen met onze experts

  Wilt u uw export uitbreiden in Senegal, of bent u al actief in tuinbouw en landbouw in een ander land in Afrika? Of bent u een innovatief bedrijf en denkt u uw eerste exportstappen te maken? Bespreek dan met onze experts hoe u kunt bijdragen aan de combitrack HortiCôte.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?