Producteisen Spanje

Gepubliceerd op:
28 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
16 november 2022

Binnen de EU zijn wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen voor producten vergaand gestroomlijnd. Denk bijvoorbeeld aan CE-markering.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de EU, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten, waaronder Spanje. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen. Bijvoorbeeld aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

  Producteisen in de EU

  Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in de EU, CE-markeringen of normen in Europa? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

  EU-wetgeving

  Ondernemers binnen de EU krijgen te maken met 2 soorten producteisen: algemene en specifieke.

  De algemene producteisen gaan over de veiligheid van het product voor de consument. De specifieke producteisen gaan vaak over registratie, samenstelling, etikettering en verpakking van bepaalde productgroepen. Denk aan textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

  Lees meer hierover bij onze informatie over EU-wetgeving:

  CE-markering

  Met een CE-markering geeft een fabrikant (onder eigen verantwoordelijkheid) aan dat een product voldoet aan wettelijke eisen van de EU. Producten met een CE-markering mogen worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER).

  Lees meer op deze pagina over CE-markering. Wilt u meer algemene informatie over CE-markering? Dan kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

  Normen in de EU

  Normen zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen. Anders gezegd: producten zijn veilig voor de handel als ze voldoen aan specifieke Europese of (nationale) normen.

  Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht. Het is wel aan te raden om ze aan te houden. Daarmee laat u zien dat uw product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan eisen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

  De EU heeft 3 instanties die normen vaststellen:

  • Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
  • Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec)
  • Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI)

  Via deze websites kunt u standaarden doorzoeken. Zo vindt u de normen voor uw product die u kunt navolgen.

  Wilt u meer weten over normen in het algemeen? Kijk dan op de website van het Nederlands normalisatie-instituut NEN. Of lees het stukje 'Normen in Europa' op de website van de Europese Unie.

   Verpakkingseisen in de EU

   Brengt u verpakte producten op de markt in een of meerdere EU-landen? Dan krijgt u mogelijk te maken met verplichtingen rondom verpakkingseisen. Voorbeelden hiervan zijn verpakkingssymbolen, etikettering en registratie bij lokale instanties.

   De Europese regels en doelen over verpakkingen en verpakkingsafval zijn vastgelegd in Richtlijn 94/62. Lidstaten moeten onder deze richtlijn maatregelen nemen om:

   • het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen en de milieueffecten te beperken;
   • herbruikbare verpakkingen te stimuleren, inclusief bijbehorende infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan statiegeldregelingen);
   • ervoor te zorgen dat vóór 2026 ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval wordt hergebruikt (voor 2030 moet dit minimaal 70% zijn);
   • ervoor te zorgen dat in 2025 en 2030 de minimumdoelstellingen voor het hergebruik van kunststof, hout, ferro metalen, aluminium, glas, papier en karton worden gehaald;
   • terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval te stimuleren.

   Daarnaast staan er in de richtlijn eisen over de verhoudingen tussen de verpakking en het product. Het gewicht en het hoeveelheid van verpakkingen moeten beperkt worden tot het minimale voor een veilig en hygiënisch product. Ook moet de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen worden beperkt.

   Hoe kunt u voldoen u aan de verplichtingen als u verpakkingen in omloop brengt?

   Komt u er niet uit en wilt u weten welke instanties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verpakkingswetgeving in uw exportland? Neem dan contact op met onze adviseurs.

   U kunt ook contact opnemen met de (nationale) instanties die door de Europese lidstaten zijn aangewezen om de Europese verpakkingsrichtlijn uit te voeren. Deze instanties bieden informatie en beantwoorden vragen over de nieuwe wetgeving. Let op: de eisen kunnen per land verschillen.  

   Meer weten?

   Speciale etiketteringsvoorschriften in Spanje

   Via artikel 39 van Verordening (EU) No. 1169/2011 kunnen lidstaten aanvullende verplichte etiketteringsvoorschriften vaststellen voor specifieke typen (of categorieën) voedingsmiddelen. Dat kan alleen in uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid of om fraude te voorkomen.

   8 lidstaten van de EU hebben nu nationale producteisen opgesteld voor sommige voedingsartikelen. Spanje is een van deze 8 lidstaten. Lees hierover meer in de briefing van het Europees Parlement van september 2018: 'Mandatory origin-labelling schemes in Member States (pdf, Engelstalig)'.

   Spanje heeft alleen aanvullende eisen voor melk en melk in zuivelproducten. Lees er meer over bij de Spaanse overheidsinstantie Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

   Consumentenbescherming

   De Europese Unie heeft ook meer informatie over de rechten van consumenten in de Europese Unie:

   AECOSAN heeft Spaanstalige informatie over wetgeving, marktcontrole en onderzoek voor de consument. AECOSAN is onderdeel van het Spaanse ministerie van Gezondheid, Sociale diensten en Gelijkheid.

   Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

   In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

   Instanties voor export- en keuringscertificaten
   Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
   Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop ('free sale-certificaten')
   Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
   in de Zuivel (COKZ)
   Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
   Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
   De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
   de import- en export
   De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
   RVO.nl en NVWA Mest Documenten voor verwerkte mest exporteren en onverwerkte mest exporteren

   Meer weten?

   EU

   Spanje

   De instantie Asociación Española de Normalización is de Spaanse instantie voor standaarden.

   Vragen over export naar Spanje?

   Onze adviseurs helpen u graag verder.

   In opdracht van:
   • Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Bent u tevreden over deze pagina?