Handelsakkoord EU - Verenigd Koninkrijk

Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2023
Gepubliceerd op:
22 september 2023

Als een van de grootste economieën ter wereld en buurland met een zee ertussen, is het VK een zeer belangrijk handelsland voor Nederlandse ondernemers. Sinds het geen EU-lidstaat meer is, is er veel veranderd bij het zakendoen. Het akkoord tussen de EU en het VK maakt de handel makkelijker en voordeliger dan wanneer er geen akkoord was gesloten.

Het akkoord over het nieuwe partnerschap tussen de EU en het VK is op 1 januari 2021 in werking getreden. Het is een bijzonder akkoord. Er staan namelijk niet alleen afspraken in over het wegnemen van handelsbelemmeringen, maar ook over onder meer dienstverlening. De handelsafspraken zijn daarmee onderdeel van de veel bredere Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO).

Bent u zich nog aan het oriënteren op de Britse markt? Of zoekt u meer informatie over het zakendoen in het VK? Kijk dan op onze Verenigd Koninkrijk-pagina. U kunt ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Waarom is dit een belangrijk handelsakkoord?

Sinds het VK uit de EU is getreden, is er geen vrij verkeer meer van personen en goederen. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over zaken en het effect daarvan op de handel. Denk aan invoertarieven en controles op goederen, bijvoorbeeld planten en dieren.

Hoewel het akkoord de handel makkelijker maakt dan zonder akkoord, is het zakendoen met het VK toch behoorlijk lastiger dan vóór Brexit. De Douane is sinds 1 januari 2021 terug en u heeft dus te maken met grensformaliteiten. Het VK heeft zelf de eigen nieuwe grensformaliteiten nog niet volledig ingevoerd; er komen aan VK-zijde dus nog controles en vereisten bij. Daarnaast is het moeilijker om personeel uit het VK in dienst te nemen of zelf aan het werk te gaan in het VK. 

Handelspartner

Het VK is een van de 5 belangrijkste handelslanden van Nederland. Tot dusverre daalde de export slechts licht sinds en ondanks het vertrek uit de Europese Unie. Handelscijfers vindt u op de pagina Handel Nederland - Verenigd Koninkrijk.

Wat betekent dit handelsakkoord voor mij?

Welke gevolgen Brexit en de afspraken in het akkoord voor u hebben, hangt af van uw sector en van de manier waarop u handelt of wilt handelen met het Verenigd Koninkrijk. 

Eén van de belangrijkste zaken uit het akkoord is dat u de mogelijkheid heeft om de invoertarieven te verlagen naar 0%. Daarvoor moet u kunnen voldoen aan oorsprongseisen. Een invoertarief van 0% betekent dat uw producten mogelijk niet duurder hoeven te worden op de Britse markt. Die blijven daarmee dus aantrekkelijk voor lokale afnemers.

Om bij uitvoer naar het VK te profiteren van vrijstelling van tarieven, moet u aantonen dat de oorsprong van uw goederen in voldoende mate 'EU' is. Voor sommige producten is dat makkelijker dan voor andere, maar hoe u dat doet, leest u bij onze informatie over preferentiële oorsprong.

Meer weten?

  • De website van de Douane vertelt u over preferentiële oorsprong (klik op de link bij mededeling 12).
  • De website van KVK geeft ook meer toelichting.
  • Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze specialisten! Zij helpen u graag met het geven van advies.

Wat zijn de afspraken over producteisen?

In de deal tussen de EU en het VK zijn ook afspraken gemaakt over technische handelsbelemmeringen en het versoepelen van procedures rondom productveiligheid en marktconformiteit. Houd er wel rekening mee dat deze procedures sowieso lastiger zijn dan toen het VK nog een EU-land was.

Agrofood

Voor producten van dierlijke en plantaardige oorsprong gelden er vanaf 1 oktober 2021 al andere eisen. Sinds 31 januari 2024 komen daar nieuwe eisen bij. Die voert de Britse Douane geleidelijk in.

Industriële producten

In het akkoord is geen wederzijdse erkenning van certificaten voor industriële producten. Dat betekent dat producten waarvoor een certificaat verplicht is alleen binnen de EU in de handel gebracht mogen worden met een certificaat dat is afgegeven door een ‘EU-notified body’. Een certificaat dat is uitgegeven door een in het VK gevestigde notified body is niet langer geldig. 

Meer weten?

Lees meer over de huidige producteisen.

Wat betekent het akkoord voor intellectueel eigendom?

Omdat het VK nu een land buiten de EU is, zijn de intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) die binnen de gehele EU gelden, niet langer van toepassing in het VK.

Wederzijdse verplichtingen

In het akkoord staan wederzijdse verplichtingen; er moet aan bepaalde minimumeisen worden voldaan. Op deze manier worden IE-rechten beschermd, die eerst onder de EU-wetgeving vielen.

Uitputting

Als u een beschermd product verkoopt in de EU, is uw IE-recht na verkoop voor dit product uitgeput. Uitputting geldt voor alle IE-rechten (van octrooirecht tot auteursrecht). U kunt niet voorkomen dat het product weer wordt doorverkocht aan een derde.

Terugtrekkingsakkoord

Volgens het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) blijven IE-rechten die in de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) voor het einde van de overgangsperiode zijn uitgeput, uitgeput in zowel de EU als het VK (zie artikel 61 van het terugtrekkingsakkoord).

Lees meer over Brexit, IE-rechten en wat u kunt of moet doen.

Wat betekent het akkoord voor aanbestedingen?

In het akkoord staan procedures om voorspelbare en transparante aanbestedingen te garanderen. Deze afspraken zijn een aanvulling op de afspraken die in de Government Procurement Agreement (GPA) van de World Trade Organization staan en gelden voor dezelfde sectoren. 

Wat betekent het einde van het vrij verkeer van diensten?

In veel gevallen mag u, onder voorwaarden, nog steeds diensten verlenen in, of diensten afnemen uit het VK. Wel zijn er specifieke regels voor onder andere bezorgdiensten, telecommunicatie, financiële diensten, internationale maritieme transportdiensten en juridische diensten. Daarnaast is afgesproken om samen te werken aan redelijke en transparante roaming-tarieven.

Wat is de volgende stap?

De EU en het VK maken aanvullende handelsafspraken over zaken die niet in het akkoord opgenomen zijn. Daarnaast is de Britse overheid ook nog bezig met het aanpassen van wet- en regelgeving, nu het land niet meer bij de EU hoort.

Nieuwe regels van de Britse douane gaan bijvoorbeeld gefaseerd in, en die hebben gevolgen voor uw export. Lees daar meer over op de pagina Exportregels invoerverplichtingen.

Vragen over EU-wetgeving?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?