Het VK en preferentiële oorsprong: voorkom dat u invoerrechten moet betalen (import)

Gepubliceerd op:
27 juli 2021

Importeert u producten of onderdelen van eindproducten uit het VK? En wilt u daar liever geen invoerrechten over betalen?

Dan is het voor u belangrijk om te kijken hoe u gebruik kunt maken van de afspraken die de EU en het VK hebben gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan is preferentiële oorsprong. Als u hiermee nog niet bekend bent, is het goed u hierin te verdiepen.

Zoekt u naar informatie over preferentiële oorsprong voor uw export? Kijk dan bij de pagina over export.

1. Allereerst: wat is preferentiële oorsprong en wat kan ik ermee voor mijn handel?

Het begint met een handelsakkoord. Door afspraken in zo'n akkoord kunnen landen elkaar korting (of zelfs vrijstelling) geven op invoerrechten bij wederzijdse invoer van goederen. Dat is voordelig. Door een lagere invoerheffing kan uw product tegen een lagere prijs verkocht worden. En kunt u meer verkopen in dat land. Of tegen een lagere prijs inkopen.

De regels van oorsprong in zo’n akkoord bepalen waaraan een goed moet voldoen om 'uit het VK te komen' (oftewel: VK-oorsprong te hebben). Als een product voldoet dan kunt u gebruik maken van de lagere invoerheffing. Dat zijn kortweg afspraken over preferentiële oorsprong (preferentieel betekent letterlijk 'voorrang krijgen'). De EU heeft zo'n afspraak over preferentiële oorsprong al met veel landen, zoals bijvoorbeeld Zwitserland, Zuid-Korea, Noorwegen en Japan. En nu dus ook met het VK. 

In deze afspraken staat ook in hoeverre je de oorsprong van goederen mag optellen om in aanmerking te komen. Het gaat dan om een percentage van het goed dat de oorsprong EU en VK bij elkaar opgeteld heeft.

2. Kunt u mij hier een praktisch voorbeeld van geven bij import?

Stel: uw Nederlandse bedrijf importeert vilten bolhoeden. Binnen de EU is dat niet al te ingewikkeld, doordat hier vrij verkeer van goederen geldt. Maar als u importeert uit landen buiten de EU, geldt dat uw importeur (en daarmee u) met de 'gewone' invoertarieven te maken krijgt. Per 1 januari 2021 is het invoerrecht op bolhoeden (met HS-code 6501) in de EU 2,7%.

Tenzij de EU dus via een handelsakkoord afspraken over korting op invoertarieven heeft gemaakt. Dat is het geval als u uw hoeden importeert uit bijvoorbeeld Japan, Mexico, Mozambique of Canada, maar ook uit andere landen. In het geval van het VK betekent dit dat u zelfs helemaal geen invoerheffingen hoeft te betalen.

3. Wat is er precies afgesproken in het handelsakkoord en wat betekent dat voor mijn import uit het VK?

In het akkoord is vastgelegd dat de handel in goederen van preferentiële oorsprong tussen de EU en het VK in beginsel plaatsvindt zonder tarieven. Om voor de tariefvrijstelling in aanmerking te komen, moeten bedrijven aantonen dat hun goederen aan de oorsprongsregels voldoen.

De oorsprongsregels zijn in het akkoord vastgelegd. Om in het VK of in de EU de drempel voor tarief- en quotavrije markttoegang te behalen, tellen in de EU materialen van VK-oorsprong mee als bestanddeel van preferentiële oorsprong en andersom. In de oorsprongsregels is per product(groep) ook opgenomen wat er maximaal aan materialen uit derde landen mag worden gebruikt zonder de preferentiële oorsprongsstatus te verliezen. De specifieke regels per product(groep) zijn opgenomen in een annex (ORIG-1 t/m 6).

4. Hoe werkt dat precies met die oorsprong en de import uit het VK?

Importeren uit het VK was jarenlang geen probleem, omdat de regels van de interne markt van de EU golden. Maar nu is het VK uit de EU. Als u niet aan de regels voldoet, moet u dus weer invoerrechten betalen als u een product wil importeren uit het VK.

De invoerrechten die gelden als u goederen de EU in brengt vindt u op de Access2Markets portal van de EU (eerst uw HS-code en land invoeren) of tarief.douane.nl. U ziet nu het voorbeeld van bolhoeden (met HS-code 6501). Let op: invoerrechten kunnen per land verschillen.

Wilt u vrijstelling krijgen op invoerrechten zoals afgesproken in het handelsakkoord tussen de EU en het VK? Vanaf 1 januari 2021 moet u ook voor uw import uit het VK bewijzen dat deze voldoen aan de voorwaarden voor preferentiële invoer, en dus dat ze van VK-oorsprong zijn. Dat kunt u doen door middel van een door uw exporteur opgestelde oorsprongsverklaring (die ingevuld wordt op basis van bewijsstukken). Alleen als u de preferentiële oorsprong van het door u geïmporteerde product kunt bewijzen, kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten zoals afgesproken in het akkoord.

Kunt u niet bewijzen dat uw import van VK-oorsprong is? Dan moet u de importheffing voor derde landen betalen.

Terug naar het voorbeeld van de bolhoeden, u moet kunnen bewijzen dat de bolhoeden afkomstig zijn uit het VK. Oftewel in juridische taal: 'Bewijzen dat de productonderdelen van preferentiële VK-oorsprong' zijn.

5. Hoe voldoe ik nu aan de eisen voor EU-oorsprong?

Dit doet u via een door uw exporteur opgesteld attest van oorsprong (oorsprongsverklaring).

Welke stappen moet u doorlopen om oorsprong te bewijzen?

Het is aan u, als importeur, om een verzoek te doen voor preferentiële tariefbehandeling. De importeur is verantwoordelijk voor de juistheid van het verzoek om preferentiële tariefbehandeling en voor de naleving van de voorwaarden die voortvloeien uit het akkoord. Een verzoek voor preferentiële tariefbehandeling kan gebaseerd worden op:

  • Een oorsprongsverklaring waaruit blijkt dat het product van VK-oorsprong is, opgesteld door uw exporteur; of
  • Aan de importeur bekende informatie dat het product van VK-oorsprong is (importer’s knowledge). De kennis van de importeur moet worden gebaseerd op informatie waaruit blijkt dat het product van oorsprong is en voldoet aan de voorwaarden in het akkoord.
  • Gedurende zeven jaar na de datum van invoer van het product, moet u, als importeur die een verzoek indient voor preferentiële tariefbehandeling, de volgende gegevens bewaren:
  1. Indien het verzoek gebaseerd werd op een oorsprongsverklaring, de door de exporteur opgestelde oorsprongsverklaring; of
  2. Indien het verzoek gebaseerd werd op de aan de importeur bekende informatie, alle gegevens waaruit blijkt dat het product voldoet aan de voorwaarden om de oorsprong te verkrijgen.

Kortom: bewijs bij het importeren van uw bolhoeden dat uw hoeden voldoen aan de eisen van de VK-oorsprong. Dan krijgt u vrijstelling op de invoerrechten, kunt u uw bolhoeden goedkoper aanbieden in Nederland en er dus vermoedelijk meer verkopen.

6. Zijn er gevolgen van Brexit voor mijn export naar andere landen?

Dat hangt ervan af. Bevat uw hoed onderdelen die in het VK worden gemaakt? Dan kan dat ook gevolgen hebben voor uw export naar landen als Canada, Japan, Argentinië en Mozambique.

Met deze landen hebben we in handelsakkoorden ook afgesproken dat voor bepaalde goederen tenminste een bepaald deel van de gebruikte materialen van EU-oorsprong moeten zijn. Als u bijvoorbeeld de rand en de voering inkocht in het VK en daarna de complete hoed exporteerde naar Japan, kan het nu zijn dat u niet meer voldoet aan de eisen voor EU-oorsprong die de EU met Japan heeft afgesproken. U kunt uw hoed nog wel exporteren naar Japan, maar de hoed wordt hoger belast aan de grens en u zal er door de hogere prijs vermoedelijk minder van verkopen.

In dat geval moet u mogelijk uw productieproces aanpassen om wél te voldoen aan de eis voor EU-oorsprong in het handelsakkoord met Japan.

7. Waar kan ik terecht voor mijn informatie?

Vragen over uw handel en preferentiële oorsprong?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?