Agri-food in het VK

Gepubliceerd op:
6 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 december 2020

Voor het Verenigd Koninkrijk is Nederland een van de belangrijkste leveranciers van agri-foodproducten. Zo is meer dan 25% van alle geïmporteerde groenten afkomstig uit Nederland. Het is een grote en dynamische markt, waar voor innovatieve kwaliteitsproducten de beste kansen liggen.

Met een waarde van meer dan € 8,7 miljard in 2019 is het Verenigd Koninkrijk de derde grootste exportbestemming van Nederlandse agrarische producten. De categorieën sierteelt, vlees en verse groenten en fruit droegen elk voor meer dan € 1 miljard daaraan bij.

Brits nationaal landbouwbeleid

De komende jaren kunnen de kansen in het Verenigd Koninkrijk toenemen voor Nederlandse technologische innovaties in de agri-foodsector.

De Britse regering zet in het nieuwe nationale landbouwbeleid in op een productiviteitsstijging en op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie, kennis en vaardigheden. Duurzame, klimaatvriendelijke productie is daarbij belangrijk. Centraal staat de beloning van publieke diensten op het vlak van bijvoorbeeld biodiversiteit, lucht- en waterkwaliteit en de gezondheid van de bodem. Binnen de Britse landbouwsector neemt de interesse in concepten als kringlooplandbouw snel toe.

In het Verenigd Koninkrijk ontstaan steeds meer agri-techclusters die een rol kunnen spelen in de verbinding van Britse productie met Nederlandse kennis, technologie en landbouwdienstverlening.

Tuinbouw en sierteelt

Het Verenigd Koninkrijk importeert jaarlijks meer dan 6 miljoen ton aan tuinbouwproducten, waarvan 700.000 ton uit Nederland. De zelfvoorzieningsgraad voor fruit is slechts 17%. Groenten worden voor 53% door het Verenigd Koninkrijk zelf geproduceerd. Na Spanje is Nederland de grootste exporteur van groenten naar het Verenigd Koninkrijk. Voor fruit staat Nederland op de derde plaats. Het voornaamste afzetkanaal voor tuinbouwproducten is de supermarkt. Zo'n 80% van de tuinbouwproducten wordt daar verkocht.

Ook de helft van de sierteeltproducten wordt geïmporteerd. Van de bloemen komt 75% uit of via Nederland. De belangrijkste afzetkanalen voor snijbloemen en potplanten zijn supermarkten, tuincentra en bloemisten. Voor bomen en struiken zijn landschaps- en tuinarchitecten en hoveniers de grootste afnemers.

Detailhandel

Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de meest geavanceerde markten voor levensmiddelen ter wereld. De grote supermarkten zijn hierin dominant. Traditioneel zijn dat The Big Four: Tesco, Asda, Sainsbury’s en Morrisons.

Het supermarktlandschap is echter aan het veranderen. Prijsvechters zoals Aldi en Lidl zijn sterk in opkomst. De luxe supermarkten hebben ook een sterke positie verworven in koopkrachtige gebieden.

De online verkoop maakt een grote groei door, zowel in de retail als food service sector. Grote niet-traditionele supermarkten op deze markt zijn bijvoorbeeld Ocado en Amazon Fresh.

Voorbij Brexit: landbouwrevolutie in het Verenigd Koninkrijk?

In het nieuwe nationale landbouwbeleid na Brexit zet de Britse regering in op duurzamere productie en op een stijging van de al langer achterblijvende productiviteit. De Britse land- en tuinbouwsector wil zelf ook die kant op. Zo stelde de sector ambitieuze klimaatdoelen op, terwijl ze ook wil bijdragen aan een hogere zelfvoorzieningsgraad.

Het VK kijkt met grote belangstelling naar de ontwikkeling die Nederland heeft doorgemaakt op het gebied van efficiënte en innovatieve voedselproductie. Nederlandse agrarische technologie, kennis en dienstverlening hebben een sterke positie om een grote rol te spelen in een Britse land- en tuinbouwtransformatie.

De landbouwraad in het VK heeft in samenwerking met RVO een sectorstudie op het gebied van digitale landbouw laten uitvoeren. Hiermee wilde ze concrete kansen en uitdagingen in beeld brengen. U kunt deze studie opvragen bij:

Vragen over de sector?

Hulp bij uw zaken in het Verenigd Koninkrijk?

De economische experts ter plaatse helpen u graag verder!

E: lon-ea@minbuza.nl
T: +44 20 7590 3259

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?