Life Sciences & Health in het VK

Laatst gecontroleerd op:
17 december 2020
Gepubliceerd op:
23 oktober 2020

Het Verenigd Koninkrijk hoort bij de wereldtop op het gebied van Life Sciences & Health (LSH), net als Nederland. Naar schatting heeft deze sector een waarde van maar liefst £ 74 miljard voor de Britse economie.

De Britse regering is bezig met het versterken van deze sector. Met financiering voor kennisinstellingen en bedrijven wil het Verenigd Koninkrijk de meest prominente hub worden voor medische innovatie en biomedisch en klinisch onderzoek. Daarvoor heeft de regering een Life Sciences Industrial Strategy (pdf) opgesteld met verschillende fondsen en financieringsrondes.

Om te kunnen inspelen op een sterk vergrijzende bevolking en toenemende zorgkosten, ondergaat het Britse zorgstelsel (de National Health Services of NHS) een reorganisatie. Daardoor is er meer behoefte aan innovatieve zorgoplossingen om de toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Daar liggen dus kansen voor u.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Het Verenigd Koninkrijk is dichtbij, heeft een vergelijkbare cultuur en stelt patiënten en de maatschappij centraal, net als Nederland. Dat maakt het Verenigd Koninkrijk een aantrekkelijke partner om mee samen te werken. Bovendien staat het Verenigd Koninkrijk qua innovatie open voor nieuwe relaties en contacten. Samen met partners in het Verenigd Koninkrijk kunnen Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen nu profiteren van de omvangrijke geplande investeringen in LSH-innovatie en in de nationale gezondheidszorg.

De 'Golden Triangle' van Londen, Oxford en Cambridge is een belangrijke regio voor onderzoek en innovatie. Ook in het gebied rond Manchester vinden interessante ontwikkelingen plaats, versterkt door de groeiende regionale autonomie op het gebied van gezondheid en zorg.  

Het Verenigd Koninkrijk en Nederland kennen vergelijkbare uitdagingen. Er is bijvoorbeeld aansluiting op de volgende belangrijke thema’s:

Drug discovery / Pharma

Het Verenigd Koninkrijk heeft veel aandacht voor het bevorderen van open innovatie en het verantwoord gebruik van medische en genomische data. Ook wordt gezocht naar manieren om de betrokkenheid van patiënten te vergroten.

Healthcare

Bevolkingsgroei en een groeiend percentage ouderen dat behoefte heeft aan gezondheidszorg, leiden tot een grotere vraag naar ziekenhuisbehandelingen. De Britse overheid investeert in bedden en stimuleert de ontwikkeling van moderne ziekenhuizen. Innovatie op het gebied van management en behandeling moet leiden tot kostenbesparingen en betere zorg.

Regenerative Medicine & Oncology

Het Verenigd Koninkrijk heeft al meerdere jaren een nationaal stimuleringsprogramma voor innovatie in de regeneratieve geneeskunde en oncologie. Daarbij is voor een multidisciplinaire aanpak gekozen. Ook wordt er veel gekeken naar de kansen die data science biedt voor genomics.

MedTech

Net als in Nederland is de sector voor medische technologie (MedTech) in het Verenigd Koninkrijk een belangrijk en bloeiend ecosysteem van bedrijven, onderzoekers, wetenschappers, medici en de NHS. Samen werken zij aan de totstandkoming van nieuwe technologie en innovaties, van ontwerp en ontwikkeling naar de patiënt. Meer informatie over ondersteuning en kansen op de Britse markt vindt u bij de Britse overheid.

Marktrapport

Wilt u meer weten over uw kansen op het gebied van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in de gezondheidszorg en over LSH in het Verenigd Koninkrijk? U vindt meer in de marktonderzoeken.

Heeft u vragen over de sector?

Neem dan contact op met:

De Innovatie Attaché en het NBSO in Manchester houden de ontwikkelingen binnen deze sector actief in de gaten. Zij adviseren u graag op het gebied van kansen voor innovatie en handel.

Hulp bij uw zaken in het Verenigd Koninkrijk?

De economische experts ter plaatse helpen u graag verder!

E: lon-ea@minbuza.nl
T: +44 20 7590 3259

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?