Producteisen Zweden

Gepubliceerd op:
30 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2023

Wilt u zorgen dat uw product aan de Zweedse eisen voldoet? De producteisen van de Europese Unie (EU) gelden ook in Zweden en er zijn specifieke Zweedse eisen. Deze pagina helpt u op weg.

Handelen met producteisen EU of Nederland

U mag handelen in EU-land Zweden als uw product voldoet aan alle eisen van de Europese Unie. Zijn er geen EU-eisen voor een product? Dan mag u ook handelen in Zweden als uw product voldoet aan de producteisen van Nederland. Binnen EU geldt namelijk het principe van wederzijdse erkenning. Als de douane of een andere autoriteit in Zweden uw product wil beoordelen, kunt u een Verklaring van wederzijdse erkenning gebruiken.

Houdt wel rekening met de eisen die Zweden mag stellen aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen. De Zweedse Nationale Handelsraad (Kommerskollegium) geeft hier informatie over.

Producteisen EU

Algemene en specifieke producteisen

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) heeft u te maken met algemene producteisen en specifieke producteisen. Producteisen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid, samenstelling en verpakking bij textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer over EU-wetgeving en producteisen

CE-markering

U mag met sommige producten alleen handelen in de Europese Economische Ruimte (EER) als deze een CE-markering hebben. Denk aan machines, liften, gastoestellen en speelgoed. Onder de EER vallen alle EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Een product met CE-markering voldoet aan wettelijke eisen van de EU.

Lees meer over CE-markering EU.

Normen in de EU

Met een norm laat u zien dat uw product aan bepaalde eisen voldoet. Normen zijn vrijwillige afspraken over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Denk aan normen voor fietshelmen, kinderzitjes, rijwielen, maar ook beton. Normen worden ook wel standaarden genoemd. Het maken van afspraken en het vastleggen in normen wordt normalisatie of standaardisatie genoemd.

De meeste Europese normen zijn niet verplicht. Ze kunnen wel helpen uw klanten te verzekeren van kwaliteit en zekerheid. Lees meer over Europese normen bij Your Europe.  

Zweedse producteisen

De Zweedse Nationale Handelsraad (Kommerskollegium) geeft informatie over producteisen in Zweden. Dit zijn niet alleen EU-eisen maar ook eisen die specifiek gelden voor Zweden. Op de website van de Nationale Handelsraad staat hoe u die (gratis) informatie kunt krijgen.

Verpakkingseisen in de EU

Als u verpakte producten op de markt brengt in een EU-land krijgt u mogelijk te maken met verpakkingseisen. Zoals verpakkingssymbolen, etikettering en registratie bij lokale instanties.

Bekijk de Europese regels en doelen over verpakkingen en verpakkingsafval (richtlijn 94/62). 

Zweedse eisen voor producenten en afval

In Zweden zijn producenten verantwoordelijk voor verschillende soorten afval. Dit betekent dat zij moeten zorgen voor geschikte inzamelsystemen. Ook zijn zij verplicht te informeren over sortering en inzameling. De producenten moeten ervoor zorgen dat het afval wordt:

 • hergebruikt;
 • gerecycled;
 • gebruikt voor energieterugwinning; of
 • verwijderd op een andere milieuvriendelijke manier.

De producentverantwoordelijkheid geldt voor: 

 • batterijen;
 • auto's;
 • banden;
 • verpakkingen;
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA);
 • farmaceutische producten;
 • visnetten.

Ook moeten plastic flessen en metalen blikjes voor dranken opgenomen zijn in een goedgekeurd statiegeldsysteem.

Op de website van het Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) vindt u meer informatie over de regels voor afval. En over de producentverantwoordelijkheid in Zweden.

Exportcertificaten en keurmerken

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Denk aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Vraag bij deze instanties na of en welke certificaten u nodig heeft.

Bekijk het overzicht met organisaties voor export- en keuringscertificaten.

Consumentenbescherming

De Europese Unie biedt informatie over de rechten van consumenten in de EU. Informatie over consumentenbescherming in Zweden vindt u op de website van Hallå Konsument.

Vragen over export naar Zweden?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?