Europese bescherming streekproducten

Gepubliceerd op:
29 juni 2014
Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2021

Als producent kunt u uw product beschermen door Europese bescherming aan te vragen. Dit verhoogt de waarde van uw product. Daarnaast beschermt het tegen misbruik en namaak.

Soorten Europese bescherming

Voor streekproducten bestaan 3 soorten Europese bescherming:

  • Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)
  • Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)
  • Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS)

Voor wijn kunt u alleen een BOB of BGA aanvragen. Voor gedistilleerde dranken kunt u alleen een BGA aanvragen.

Aanvragen

Europese bescherming aanvragen gaat als volgt:

Stap 1: Aanvraag indienen bij de adviescommissie

Als producent of productenorganisatie doet u een aanvraag voor een registratie bij de adviescommissie. Een aanvraag voor een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) of een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) bestaat uit:

  • een productdossier;
  • een samenvatting van het productdossier. We noemen dit het Enig document.

Een aanvraag voor een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) bestaat uit een productdossier.

De adviescommissie helpt u met de aanvraag en het productdossier. Wilt u een aanvraag doen? Stuur dan eerst een e-mail naar info.agos@rvo.nl. Vermeld uw gegevens en het product waarvoor u een aanvraag doet. Wij nemen dan contact op en vertellen u meer over de aanvraagprocedure.

Stap 2: Adviescommissie beoordeelt het productdossier

De adviescommissie onderzoekt of het productdossier voldoet aan alle EU-regels. Zij doet dit samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Stap 3: Het productdossier in Staatscourant

Keurt de adviescommissie het productdossier goed? Dan publiceert het ministerie van LNV het productdossier in de Staatscourant.

Stap 4: Start van de bezwaarprocedure

Daarna start de nationale bezwaarprocedure. Ontvangt het ministerie van LNV geen bezwaren? Zij stuurt de aanvraag dan door naar de Europese Commissie (EC) in Brussel.

Stap 5: EC onderzoekt en publiceert het productdossier

De EC onderzoekt of het dossier voldoet aan alle regels van de verordening. Zij laat het dossier dan in de 24 officiële talen van de EU vertalen. Daarna wordt het gepubliceerd in het publicatieblad van de EU.

Stap 6: EC neemt product op in het register

Ontvangt de EC in de 3 maanden na de publicatie geen bezwaren? Dan neemt zij het product op in het register eAmbrosia.

Stap 7: De producent meldt zich aan bij de controle-instantie

Is uw product opgenomen in het register? U meldt zich daarna bij de controle-instantie. Het gaat om de controle-instantie die betrokken is bij uw aanvraag.

Hoe lang duurt het proces?

Het hele proces kan 2 tot 3 jaar duren.

Bezwaar maken tegen een registratie

Het ministerie van LNV publiceert het Enig document van een registratieaanvraag in de Staatscourant. Dit is een samenvatting van het productdossier. Op dat moment start de nationale bezwaarprocedure. Iedereen die kan aantonen een rechtmatig belang te hebben in de voorgenomen registratieaanvraag mag bezwaar indienen. Dit kan binnen 3 maanden na de publicatie in de Staatscourant.

Stuur uw bezwaar met motivatie naar info.agos@rvo.nl.

Wilt u uw bezwaar liever per post indienen? Stuur dit dan naar:
RVO secretariaat AGOS
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Lees meer over een bezwaar indienen in het document Regels en procedure bezwaar Europese bescherming.

Wetten en regels

De regels voor landbouwproducten en levensmiddelen zijn vastgelegd in EU-verordeningen. Een overzicht van deze regels en informatie over beschermde streekproducten staat op Wetten en achtergrond streekproducten.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over de bescherming van streekproducten in de Europese Unie.

Meer weten?

Op de website van de Europese Commissie vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van voedselkwaliteit.

Databank

De Europese Commissie registreert alle aanvragen voor een BGA, BOB en GTS. U vindt deze aanvragen in de databank eAmbrosia. In deze databank staan ook de erkende aanvragen.

Vragen over Europese bescherming streekproducten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?