Varkens slachten, wegen en classificeren

Gepubliceerd op:
29 mei 2024

Leveranciers van slachtvarkens moeten een eerlijke prijs krijgen voor het vlees. Daarom hebben we regels voor het identificeren, slachten en wegen van varkens. En voor het classificeren en afrekenen. U houdt zich aan deze regels als u minimaal 500 varkens per week slacht.

Identificeren

Varkens die naar een slachterij gaan moeten een slachtmerk hebben. Dit regelt de be- of verwerker voordat de dieren het varkensbedrijf verlaten. Dankzij het slachtmerk kunt u de varkens herkennen. Dit moet zo blijven tot het tijdstip van wegen. U leest meer over slachtmerken op Varkens merken.

Slachten

Nadat u de varkens geleverd krijgt, slacht u de dieren zo snel mogelijk. En u verwijdert alleen de onderdelen weg die u mag weghalen. Zo voorkomt u dat de dieren te veel gewicht verliezen.

Wanneer slachten

Het tijdstip van de levering bepaalt wanneer u de varkens moet slachten. Als u de dieren later slacht, verhoogt u het warm geslacht gewicht. Degene die de varkens aanvoert zet het tijdstip van leveren op de vervoersdocumenten. Zo kunnen alle partijen zien of u de dieren op tijd heeft geslacht.

Hoe slachten

Als u het varken heeft geslacht, mag u sommige delen verwijderen voor het wegen. Welke dit zijn, leest u hieronder. Haalt u meer weg? Dan past u het gewicht aan na het wegen.

Wegen

Heeft u de dieren geslacht en de onderdelen verwijderd die weg mogen? Dan kunt u de varkens wegen. Hierbij houdt u zich aan de regels over hoe en wanneer u de dieren weegt. En uw weeginstallatie voldoet aan alle eisen.

Classificeren

Na het slachten en wegen is het tijd voor de classificatie. Dit regelt de classificateur van Kiwa CBS. In Nederland bepalen we de slachtkwaliteit door te kijken naar het percentage mager vlees en het type. Veel bedrijven voegen ook de spek- en spierdikte toe als kenmerk.

Afrekenen

Na het slachten, wegen en classificeren berekent u hoeveel de leverancier krijgt voor de dieren. U houdt bij het betalen rekening met het gewicht, de classificatie en het type. En met de kosten die u heeft gemaakt voor de classificatie en mogelijke controles.

Prijzen doorgeven

Sommige slachterijen en handelaren moeten gegevens aan ons doorgeven. Hierover leest u meer op Marktinformatie doorgeven. Wij rekenen de prijzen van alle slachterijen op de juiste manier om. En zorgen ervoor dat de prijzen voldoen aan de eisen van de Europese Commissie (EC). Daarna geven we de informatie door aan de EC.

Waarom informatie doorgeven?

De informatie over prijzen geeft een beeld van de varkensmarkt in de EU. Hierdoor kunnen bedrijven op een transparante manier handel drijven. Daarnaast heeft een markt soms hulp nodig. Om dat voor slachtvarkens te bepalen, kijkt de EC naar de gemiddelde prijzen. Het gaat daarbij alleen om de kwaliteitsklassen S en E. Alle lidstaten geven die prijsinformatie elke week door.

De gegevens die voor dit jaar bekend zijn vindt u onder Varkens op Statistieken marktinformatie.

Wetten en regels

Alle regels over het slachten en wegen van varkens vindt u in de Regeling marktordening vlees. Europese regels over classificeren en prijsmelding staan in de Gedelegeerde verordening 2017/1182 en de Uitvoeringsverordening 2017/1184.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?