Varkens merken

Gepubliceerd op:
15 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2022

Als u varkens houdt moet u zorgen voor oormerken. Alle varkens in Nederland moeten oormerken hebben. Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Oormerken bestellen

Oormerken voor varkens bestelt u direct bij een erkende leverancier. Deze staan in het document Leveranciers en goedgekeurde oormerken voor varkens. Bij de oormerkleverancier bestelt u ook tangen en pinnen. U kunt daar ook terecht met vragen over prijzen, bestellingen of facturen.

Wanneer merken

Er zijn 2 situaties waarbij u uw varken moet merken.

Geboorte

Breng een oormerk in een week na het spenen of uiterlijk 3 maanden na de geboorte. Verlaat een big eerder uw locatie? Dan moet u eerder een oormerk aanbrengen.

Voor raszuivere en hybride varkens met een inschrijving in een stamboek is een tatoeage ook voldoende.

Import uit niet EU-land

Gaat het dier naar een andere bestemming dan het slachthuis? Dan moet u het dier binnen 3 werkdagen op het bestemmingsadres merken met een Nederlands oormerk.

Gaat het dier direct naar het slachthuis? Dan hoeft u het niet te merken. Het dier moet na import wel binnen 3 werkdagen worden geslacht.

Wilt u meer informatie over het importeren van varkens? Ga dan naar de pagina Import Varkens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Slachtmerken

Voordat een varken naar de slacht kan, krijgt het - naast het gewone oormerk - eerst een slachtmerk. Op het slachtmerk staat een Uniek Bedrijfsnummer(UBN)  van de locatie waar het varken het laatst is geweest. Gaan de dieren via een verzamelplaats naar het slachthuis? Zorg dan voor een slachtmerk bij de dieren voordat ze bij een verzamelplaats komen. verzamelplaats komen.

Varkens die in één keer naar een slachthuis in Duitsland gaan merkt u met een klopmerk. Dit is een tatoeage voor het identificeren van slachtvarkens en komt op een van de schouders van het slachtvarken. Hierin staat het UBN van het bedrijf van afvoer. Met een klopmerk voorkomen we dat varkens in Nederland een slachtmerk krijgen en een klopmerk in Duitsland. Een klopmerk mag niet als de dieren eerst naar een verzamelplaats gaan.

Slachtmerken kunt u alleen krijgen bij de leveranciers Merko Dalton BV, Metal & Plastic Supplies Hut BV en Metagam.

Gebruiksmerk fokvarkens

Zeugen, gelten en beren bestemd voor de fokkerij moeten altijd een goedgekeurd oormerk hebben. Gaat u gebruiksmerken inbrengen? Gebruik alleen witte, erkende gebruiksmerken. Hierop staat het UBN van de locatie waar de dieren zijn. Fokvarkens met een erkend gebruiksmerk mag u daarna niet meer merken met een slachtmerk of klopmerk.

Niet erkende gebruiksmerken mag u niet meer gebruiken. Heeft u voor 1 januari 2019 een dier gemerkt met een niet erkend gebruiksmerk? Dan mag u geen erkend gebruiksmerk aanbrengen. Bij afvoer naar het slachthuis moet u het dier merken met een slachtmerk.

Gebruiksmerken voor fokvarkens kunt u alleen krijgen bij de leveranciers Merko Dalton BV, Metal & Plastic Supplies Hut BV, Schippers Bladel BV, Metagam bvba en Record Industrie BV.

Oormerk verloren

Bij verlies van het oormerk merkt u binnen 3 werkdagen opnieuw uw varken. Gebruik een oormerk uit uw voorraad. Vul bij een verloren oormerk het oormerknummer en de datum van verlies in op uw bedrijfsregister. Meer informatie over het bedrijfsregister leest u op de pagina Varkens melden.

Oormerken overdragen

Oormerken voor varkens kunt u niet verkopen of overdragen. Heeft u geen merken meer nodig? Dan mag u deze merken vernietigen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?