Controle op productierechten varkens en pluimvee

Gepubliceerd op:
2 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 december 2021

De productierechten zijn bedoeld om te voorkomen dat er te veel varkens en pluimvee zijn. Wij controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Niet meer dieren dan aantal productierechten

Bent u varkens- of pluimveehouder? Dan mag u in een kalenderjaar gemiddeld niet meer varkens, kippen en kalkoenen houden dan uw aantal varkens- en pluimveerechten. Het aantal rechten staat op naam van uw bedrijf geregistreerd. De NVWA kijkt of u aan deze eis heeft voldaan. Het aantal varkens en pluimvee houdt u per dag bij.

OM bepaalt straf

Als de NVWA een overtreding ziet, maken ze een proces-verbaal op en sturen ze dit naar het Openbaar Ministerie (OM). De strafrechter bepaalt de straf en de hoogte ervan.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u op elk moment goed weet hoeveel dieren er op uw bedrijf zijn. Tijdens het jaar kunt u rechten kopen, verkopen, leasen of verleasen. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. U moet er zelf voor zorgen dat de productie van varkens en pluimvee op uw bedrijf niet groter is dan het aantal geregistreerde productierechten. Hoeveel productierechten uw bedrijf heeft, leest u in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Vragen over controle op productierechten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?