Handel met fosfaatrechten melden

Laatst gecontroleerd op:
3 juni 2024
Gepubliceerd op:
10 juni 2020

Heeft u te weinig fosfaatrechten of heeft u ze juist over? En wilt u daarom handelen met fosfaatrechten? Dan meldt u dat bij ons. U kunt ook rechten laten vervallen. Bij een bedrijfsoverdracht of (af)splitsing moet u misschien ook iets regelen voor uw fosfaatrechten.

Afromingspercentage misschien omhoog

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten gaat misschien omhoog. Het plan is om dit percentage te verhogen naar 30%. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt momenteel aan een aanpassing van de wet. 

Het is de bedoeling dat deze wetswijziging vanaf 1 januari 2025 geldt. 

Dit plan ligt op tafel omdat de mestproductieplafonds in 2024 en 2025 lager worden. Dit betekent dat Nederland minder mest mag produceren. Zo voldoen we aan de voorwaarden van de derogatiebeschikking. 

Als hier meer over bekend is, dan leest u dat op deze pagina. 

U kunt geen rechten ontlenen aan dit bericht. 

Rechten overdragen

Als u fosfaatrechten overdraagt of ontvangt, zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • U bent landbouwer en draagt de rechten over aan een landbouwer.
  • Bij een (af) splitsing van een bedrijf betaalt de ontvanger van de rechten € 100 administratiekosten aan ons voor de overdracht.
  • Bij een (tijdelijke) overdracht van alleen de fosfaatrechten betaalt de ontvanger € 100 administratiekosten aan ons voor de overdracht.
  • U meldt de overdracht aan ons in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft.
  • Bij een overdracht van fosfaatrechten romen wij meestal 10% af. Lees meer hierover op Hoe werkt handel met fosfaatrechten.

Leasen

U kunt met een andere landbouwer afspreken dat u de fosfaatrechten tijdelijk uit gebruik geeft. Dit noemen we lease. Gaan de rechten met lease heen en terug binnen hetzelfde kalenderjaar? Dan romen we alleen 10% af op de heenlease. Het is mogelijk de heen- en teruglease in één keer door te geven in het formulier. U betaalt dan ook één keer de € 100 administratiekosten.

Afromingsvrije lease

U kunt zonder afroming maximaal 100 kilogram fosfaatrechten per kalenderjaar ontvangen met heen- en teruglease. Deze hoeveelheid mag u in één keer van een bedrijf ontvangen. Of u mag het verdelen over meerdere bedrijven. Het moet in ieder geval gaan om rechten die hetzelfde kalenderjaar weer teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. In het formulier geeft u aan hoeveel kilogram fosfaatrechten de ontvanger afromingsvrij wil gebruiken.  De maximale hoeveelheid van 100 kilogram is er alleen voor de ontvanger van de rechten. U kunt dus meerdere keren 100 kilogram afromingsvrij tijdelijk overdragen aan iemand anders.

Wanneer en hoe melden

Melden doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft. Draagt u de rechten over? Dan meldt u de Overdracht productierechten. Bent u de ontvanger? Dan ondertekent u het Concept overdracht productierechten.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. 

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is een bevestiging dat wij uw formulier hebben ontvangen. We gaan dan voor u aan de slag.

Bent u de ontvanger? U kunt de administratiekosten direct in het formulier betalen met iDEAL. Of u kiest voor een betaalverzoek. Dit krijgt u dan binnen 14 dagen. Als wij de betaling hebben ontvangen, verwerken wij de overdracht binnen 8 weken. Keuren wij deze goed? Dan krijgen de ontvanger en de overdrager een Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. Dit kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. Welke gegevens u hierin ziet leest u op Hoe werkt handel met fosfaatrechten.

Overdracht laten vervallen

Wilt u de overdracht toch niet door laten gaan? U kunt uw Concept overdracht productierechten laten vervallen als de andere partij (ontvanger) het formulier nog niet ondertekend heeft.

Wel ondertekend nog niet verwerkt

Heeft de ontvanger de overdracht al wel ondertekend, maar hebben wij de overdracht nog niet verwerkt? Dan kunt u de overdracht nog intrekken met het pdf-formulier Intrekken overdracht productierechten.

Uw overdracht is al verwerkt

Als wij de overdracht al verwerkt hebben, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het Overzicht geregistreerde fosfaatrechten dat wij u sturen. Daarin staat hoe u dit doet.

Heen- en teruglease laten vervallen om afromingsvrije lease te gebruiken

Heeft u dit kalenderjaar een heen- en teruglease gedaan? En wilt u (een deel van) deze fosfaatrechten alsnog afromingsvrij leasen? Neem dan contact met ons op. 

Fosfaatrechten laten vervallen

Wilt u (een deel van) uw fosfaatrechten laten vervallen? Dan kunt u dit melden. Zorg er wel voor dat u genoeg fosfaatrechten overhoudt voor de dieren die u dat jaar houdt.

Hoe melden

U kunt uw fosfaatrechten laten vervallen met het formulier Vervallen productierechten. U geeft hierin aan of u alle rechten wilt laten vervallen, of een deel. En hoeveel fosfaatrechten u nog wilt gebruiken.

Na uw melding

Na het beoordelen van uw formulier krijgt u een Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. Hierop staat een actueel overzicht van uw fosfaatrechten. Als u rechten laat vervallen, kunt u dit niet meer terugdraaien. U kunt ze ook niet meer overdragen.

Melkveebedrijf overdragen of (af)splitsen

Draagt u uw hele bedrijf over? Dit meldt u met het formulier Bedrijfsoverdracht melden. Hierin geeft u aan of alle fosfaatrechten overgaan naar de nieuwe eigenaar. Aan de registratie van een volledige bedrijfsoverdracht zijn geen administratiekosten verbonden. Maar bij het (af)splitsen van een bedrijf rekenen we wel kosten voor het registreren van de fosfaatrechten. De overnemende partij ontvangt hiervan een factuur.

Vrijstelling zoogkoeienhouderij

Na een bedrijfsoverdracht dragen wij uw Vrijstelling zoogkoeienhouderij niet over. Wil de nieuwe eigenaar ook deelnemen aan de vrijstelling? Dan moet die zich opnieuw aanmelden. Lees meer op Vrijstelling zoogkoeienhouderij.

Een deel of aan meerdere partijen overdragen

Wilt u een deel van uw bedrijf overdragen? Of draagt u uw bedrijf over aan meerdere partijen? Dat noemen we (af)splitsen. U vult dan eerst het formulier Bedrijfsoverdracht melden in. Daarin geeft u aan wat u gaat overdragen en aan wie. Daarna vult u het formulier Overdracht productierechten in. Hiermee geeft u door hoeveel rechten u overdraagt.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over handel met fosfaatrechten verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?