Handel met fosfaatrechten melden

Gepubliceerd op:
10 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 april 2022

Heeft u te weinig fosfaatrechten of heeft u ze juist over? En wilt u daarom handelen met fosfaatrechten? Dan meldt u dat bij ons. U kunt ook rechten laten vervallen. Bij een bedrijfsoverdracht of (af)splitsing moet u misschien ook iets regelen voor uw fosfaatrechten.

Rechten overdragen

Als u fosfaatrechten overdraagt of ontvangt, zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • U bent landbouwer en draagt over aan een landbouwer.
  • De ontvanger betaalt € 100 administratiekosten aan ons voor de overdracht.
  • U meldt de overdracht aan ons in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft.
  • Bij een overdracht van fosfaatrechten romen wij meestal 10% af. Lees meer hierover op Hoe werkt handel met fosfaatrechten.

Leasen

U kunt met een andere landbouwer afspreken dat u de fosfaatrechten tijdelijk uit gebruik geeft. Dit noemen we lease. Gaan de rechten met lease heen en terug binnen hetzelfde kalenderjaar? Dan romen we alleen 10% af op de heenlease. Het is mogelijk de heen- en teruglease in één keer door te geven in het formulier. U betaalt dan ook één keer de € 100 administratiekosten.

Afromingsvrije lease

U kunt zonder afroming maximaal 100 kilogram fosfaatrechten per kalenderjaar ontvangen met heen- en teruglease. Deze hoeveelheid mag u in één keer van een bedrijf ontvangen. Of u mag het verdelen over meerdere bedrijven. Het moet in ieder geval gaan om rechten die hetzelfde kalenderjaar weer teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. In het formulier geeft u aan hoeveel kilogram fosfaatrechten de ontvanger afromingsvrij wil gebruiken.  De maximale hoeveelheid van 100 kilogram is er alleen voor de ontvanger van de rechten. U kunt dus meerdere keren 100 kilogram afromingsvrij tijdelijk overdragen aan iemand anders.

Wanneer en hoe melden

Melden doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft. Draagt u de rechten over? Dan meldt u de Overdracht productierechten. Bent u de ontvanger? Dan ondertekent u het Concept overdracht productierechten.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is een bevestiging dat wij uw formulier hebben ontvangen. We gaan dan voor u aan de slag.

Bent u de ontvanger? U kunt de administratiekosten direct in het formulier betalen met iDEAL. Of u kiest voor een betaalverzoek. Dit krijgt u dan binnen 14 dagen. Als wij de betaling hebben ontvangen, verwerken wij de overdracht binnen 8 weken. Keuren wij deze goed? Dan krijgen de ontvanger en de overdrager een Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. Dit kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. Welke gegevens u hierin ziet leest u op Hoe werkt handel met fosfaatrechten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?