Vrijstelling zoogkoeienhouderij

Gepubliceerd op:
10 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023

Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat een kalf krijgt of bestemd is om een kalf te krijgen? U kunt misschien meedoen met de vrijstelling zoogkoeienhouderij. U heeft dan geen fosfaatrechten meer nodig voor deze dieren. Aanmelden voor 2024 kan niet meer. Aanmelden voor 2025 kan wel.

Vrijstelling in de wet

De vrijstelling zoogkoeienhouderij is er al sinds oktober 2018. Het is toen als tijdelijke regeling opgehangen onder artikel 38 van de Meststoffenwet. De vrijstellingsregeling staat sinds 14 juli 2022 in de wet en is daarmee niet meer tijdelijk. De voorwaarden voor de vrijstelling veranderen niet. Als u al meedoet hoeft u zich niet opnieuw aan te melden nu de regeling in de wet staat. Er is ook een extra mogelijkheid toegevoegd voor het meedoen aan de vrijstelling na een bedrijfsoverdracht.

Voorwaarden voor deze regeling

Wilt u meedoen aan de vrijstelling? Dit zijn de voorwaarden:

  • U meldt zich aan voor de vrijstelling. Dit kan elk jaar tot en met 1 november of tot en met 1 december. U doet dit in het jaar voordat u voor het eerst wilt meedoen aan de vrijstelling. Lees meer bij Wanneer en hoe aanmelden op deze pagina.
  • U houdt geen jongvee voor de melkveehouderij, melkkoeien of kalfkoeien meer op uw bedrijf.
  • U schaart geen vrouwelijke runderen in of uit van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.
  • U zorgt ervoor dat de vrouwelijke runderen die u  afvoert na die tijd niet gehouden worden op een bedrijf dat melk produceert voor de consumptie of verwerking. We bedoelen hier Nederlandse maar ook buitenlandse bedrijven.
  • U verklaart dat u zich houdt aan de voorwaarden.

U hoeft zich niet elk jaar opnieuw aan te melden. Als u zich in een jaar heeft aangemeld, geldt de vrijstelling ook voor de jaren daarna. U houdt zich wel aan de voorwaarden zolang u meedoet aan de vrijstelling.

Vervallen fosfaatrechten

Een voorwaarde voor de vrijstelling is dat u al uw toegekende fosfaatrechten laat vervallen. Dit doet u direct bij uw aanmelding in het formulier Vrijstelling zoogkoeienhouderij. Houd rekening met een verwerkingstijd van 8 weken. Lees meer bij Wanneer en hoe aanmelden op deze pagina.

Heeft u na uw aanmelding voor de vrijstellingsregeling alsnog fosfaatrechten toegekend gekregen? Bijvoorbeeld met een bezwaar, knelgeval, bedrijfsoverdracht of door in- en uitscharen? Verstuur dan zo snel mogelijk het formulier Vervallen productierechten naar ons om deze fosfaatrechten te laten vervallen. Zo zorgt u ervoor dat u gebruik kunt blijven maken van de vrijstellingsregeling.

Verkochte fosfaatrechten

U moet alle fosfaatrechten laten vervallen die aan u zijn toegekend. Heeft u (een deel van) deze fosfaatrechten verkocht? En hebben wij dat verwerkt? Dan moet u zorgen dat u al uw fosfaatrechten weer terugkoopt voordat u ze kunt laten vervallen. 

Eigenaar of bestuurder ander bedrijf

Was u in de afgelopen 3 jaar ook bestuurder van een ander bedrijf dat fosfaatrechten heeft ontvangen? Of bent u dit nog steeds? Dan moet u bij uw andere bedrijf ook de fosfaatrechten laten vervallen om te voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling. Dit doet u met het formulier Vervallen productierechten.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich voor 2025 aanmelden voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij op Mijn RVO. Heeft u voor uw bedrijf fosfaatrechten van ons ontvangen? Of hebben wij rechten toegekend aan een bedrijf waarvan u bestuurder bent (geweest)? Meld u dan uiterlijk 1 november 2024 aan voor de vrijstellingsregeling. Wij hebben dan genoeg tijd om het vervallen van de fosfaatrechten te registreren. Heeft u geen fosfaatrechten ontvangen op uw bedrijf of een bedrijf waarvan u bestuurder bent (geweest)? Dan kunt u zich aanmelden tot en met 1 december 2024.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Wanneer en hoe aanmelden na een bedrijfsoverdracht

Draagt u uw hele bedrijf met vrijstelling over? Dan kan het nieuwe bedrijf direct meedoen aan de vrijstelling. Dit kan alleen bij een hele bedrijfsoverdracht, niet bij een (af)splitsing. Het is wel belangrijk dat het oude en nieuwe bedrijf bij de bedrijfsoverdracht allebei voldoen aan de voorwaarden. En het nieuwe bedrijf blijft daaraan voldoen.

U meldt zich aan voor de vrijstelling binnen 30 dagen na de start van het nieuwe bedrijf. 

Samenvoegen met een bestaand bedrijf

Gaat u samen met een ander bestaand bedrijf? Dan kan het bedrijf dat doorgaat alleen meedoen aan de vrijstelling als het voor de samenvoeging ook al meedeed. Het bedrijf hoeft zich dan niet opnieuw aan te melden. De vrijstelling blijft gelden voor het nieuwe samengevoegde bedrijf, zolang het bedrijf aan de voorwaarden voldoet.

Samen verder als nieuw bedrijf

Gaat u samen met een ander bedrijf verder als nieuw bedrijf? Het nieuwe bedrijf kan alleen meedoen aan de vrijstelling als beide bedrijven voor de samenvoeging ook al meededen. Het nieuwe bedrijf meldt zich aan voor de vrijstelling binnen 30 dagen na de start van het nieuwe bedrijf. 

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bij de aanmelding verklaart u dat u aan de voorwaarden voldoet. Dit beoordelen wij niet en u krijgt hier ook geen aparte brief over. U houdt zich aan de voorwaarden vanaf het moment dat u gebruik maakt van de vrijstelling. Dat is vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar. 

Had u nog fosfaatrechten om te laten vervallen? Dan krijgt u binnen 8 weken na uw aanmelding met uw verzoek tot het doorhalen van uw fosfaatrechten, nog wel een beslissing met de brief Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. Hierin staat dat uw fosfaatrechten zijn vervallen en vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar op 0 kilogram staan.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden

Als u in een jaar niet voldoet aan de voorwaarden, dan mag u niet meedoen met de vrijstellingsregeling. U moet dan voor dat jaar alsnog fosfaatrechten hebben. Dat geldt voor het aantal kilogram fosfaat dat uw jongvee dat een kalf krijgt of bestemd is om een kalf te krijgen produceert.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over fosfaatrechten en over de vrijstelling verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?