Welke dieren fosfaatrechten

Gepubliceerd op:
10 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

Houdt u melkvee? Dan heeft u fosfaatrechten nodig. U heeft niet voor alle runderen fosfaatrechten nodig.

Voor welke dieren fosfaatrechten

U heeft fosfaatrechten nodig voor melkvee dat u bedrijfsmatig houdt in diercategorie 100, 101 en 102. Dat zijn deze dieren:

Welke dieren fosfaatrechten?
Diercategorie Definitie
100

Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien (bos taurus) die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en die u voor de melkproductie of de fokkerij houdt.

Koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken, vallen hier ook onder.

101

Vrouwelijk en mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij (dus ook mannelijk jongvee dat bedoeld is om fokstier voor

de melkveehouderij te worden).

101 Vrouwelijk jongvee tot 1 jaar voor de vleesveehouderij dat bestemd is om een kalf te krijgen.
102 Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder voor de melkveehouderij.
102 Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder voor de vleesveehouderij dat bestemd is om een kalf te krijgen.
Nuka

Mannelijk en vrouwelijk kalf van een melk- en kalfkoe tot en met 14 dagen (nuchtere kalveren) op een melkveehouderij.

Na deze 14 dagen zijn geen fosfaatrechten meer nodig als het kalf bestemd is voor de vleesveehouderij.

Het kalf is niet bestemd om zoogkoe te worden.

Jongvee van een zoogkoe

Vanaf dag 0 is dit jongvee voor de melkveehouderij of vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij (101) als het bestemd is om later

melk-, kalf-, of zoogkoe of fokstier voor de
melkveehouderij te worden.

Bedrijfsmatig melkvee

Met bedrijfsmatig bedoelen we melkvee dat u voor gebruiks- en winstdoeleinden houdt. U kunt ook bedrijfsmatig dieren houden zonder dat u bij KVK staat ingeschreven. Bijvoorbeeld als u tijdelijk dieren van iemand anders op uw land houdt en u hiervoor geld krijgt. Of als u de melk of het vlees van uw dieren verkoopt. Is dit bij u zo? Dan heeft u een bedrijf waarvoor fosfaatrechten nodig zijn.

Bent u geen landbouwer maar een particulier? Lees dan meer op Particulieren met grond en mest.

Dieren verkopen aan een melkveebedrijf

Houdt u een dier als vleesvee, maar verkoopt u het aan een veehouder die het toch laat afkalven en eventueel melken? Dan heeft u hier met terugwerkende kracht fosfaatrechten voor nodig. Ook al hield u het dier zelf als vleesvee. U blijft verantwoordelijk voor het verdere verloop van uw dieren. Het is dus belangrijk hier goede afspraken over te maken.

Voor welke dieren niet

Niet voor alle runderen heeft u fosfaatrechten nodig. In dit overzicht leest u voor welk rundvee niet.

Welke dieren geen fosfaatrechten?
Diercategorie Definitie
104 fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder.
112 witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden.
115 startkalveren voor rosévlees of roodvlees.
116 rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden.
117 rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden.
120 weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn.
122 roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht. Ossen en vrouwelijke dieren die op deze manier worden gemest vallen hier ook onder.
  jongvee van een melk- en kalfkoe ouder dan 14 dagen dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, kalfkoe, zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.
  jongvee van een zoogkoe dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, kalfkoe, zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Melkvee als hobby

Heeft u een (intensief) landbouwbedrijf, maar houdt u ook melkvee als hobby? Of bent u een particulier met een aantal hobbydieren? Voor hobbydieren heeft u geen fosfaatrechten nodig, omdat u ze niet bedrijfsmatig houdt. Er zijn wel regels voor het houden van deze dieren. Lees meer op Particulieren met grond en mest.

Soms rechten voor vleesvee

Houdt u vleesvee met jongvee voor de vleesproductie? De beleidsregel Fosfaatrechten jongvee betekent het volgende voor u:

  • U heeft alleen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat een kalf gaat krijgen of bestemd is om een kalf te krijgen.
  • U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en dat nooit een kalf gaat krijgen of dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat bestemd is om kalveren te krijgen? Hiervoor heeft u fosfaatrechten nodig. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u als zoogkoeienhouder wel een vrijstelling krijgen. Met deze vrijstelling heeft u geen fosfaatrechten meer nodig om kalveren te krijgen. Lees meer op Vrijstelling zoogkoeienhouderij.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?