Hoeveel fosfaatrechten nodig

Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2024
Gepubliceerd op:
9 juni 2020

U heeft fosfaatrechten nodig als u melkvee houdt. Het aantal fosfaatrechten bepaalt hoeveel fosfaat uw melkvee mag produceren. Eén fosfaatrecht is gelijk aan één kilogram fosfaat. U berekent elk jaar of u genoeg rechten heeft.

Hoe aantal fosfaatrechten per jaar berekenen

U berekent zelf hoeveel fosfaatrechten u nodig heeft voor uw melkvee. Voor de fosfaatproductie van uw dieren rekent u met het gemiddeld aantal melkvee dat u houdt in een kalenderjaar. Dit doet u per diercategorie met de som:

Dagelijkse optelling aantal aanwezige dieren / 365 dagen (of 366 in een schrikkeljaar)

Daarna berekent u de fosfaatproductie. U rondt hierbij geen getallen af:

Gemiddeld aantal dieren per diercategorie x vastgestelde norm (fosfaatexcretie)

De normen voor uw melk- en kalfkoeien (categorie 100) staan in tabel 6. Die van de andere categorieën melkvee staan in tabel 4. U vindt ze op Tabellen mest. Om de juiste norm te bepalen heeft u ook de gemiddelde melkproductie over het jaar per melkkoe nodig.

Voorbeeldsom

Een bedrijf heeft in een jaar gemiddeld 50 melkkoeien (categorie 100) en 20 stuks jongvee (categorie 101).

De melkkoeien produceren 7.200 kilogram melk per jaar. In tabel 6 staat dat koeien met zo’n melkproductie 38,4 kilogram fosfaat per jaar produceren. Voor deze diercategorie is de som dus:

50 x 38,4 = 1.920 kilogram

In tabel 4 staat dat het jongvee 9,6 kilogram fosfaat per jaar produceert. Voor hen is de som:

20 x 9,6 = 192 kilogram.

De totale fosfaatproductie is 1.920 + 192 = 2.112 kilogram. U heeft dus 2.112 fosfaatrechten nodig. U mag de rechten afronden tot 2 cijfers achter de komma. Heeft u meer fosfaatrechten nodig voor het melkvee dat u heeft? Lees meer op Handel met fosfaatrechten melden.

Berekening van uw initiële fosfaatrechten

Heeft u een beschikking gekregen? Hierin staat hoeveel fosfaatrechten uw bedrijf heeft per 1 januari 2018. Dit zijn uw initiële rechten. Bij de berekening hebben we deze gegevens van u gebruikt: de fosfaatproductie van uw melkvee op 2 juli 2015 en uw grondgebondenheid in 2015. Dit kan afwijken als u in aanmerking kwam voor een knelgeval.

Fosfaatproductie 2 juli 2015

De fosfaatproductie met melkvee op 2 juli berekent u met deze gegevens:

 • Het melkvee dat u op 2 juli 2015 hield: aantal stuks melkvee dat melkkoe is op 2 juli 2015. En het aantal stuks jongvee dat u hield op 2 juli 2015.
 • De gemiddelde melkproductie per melkkoe in 2015 en de fosfaatproductienorm die daarbij hoort. En de fosfaatproductie van het jongvee.

De fosfaatproductie berekent u zo: het aantal melkvee op 2 juli 2015 x de fosfaatproductienorm. De fosfaatproductie drukken we uit in kilogram.

Grondgebondenheid

Met grondgebondenheid bedoelen we dat u genoeg grond heeft voor het melkvee dat u houdt. Hiervoor heeft u deze gegevens nodig:

 • Fosfaatruimte 2015
 • Het melkvee dat u in 2015 hield: aantal stuks melkvee dat melkkoe is in 2015. En het aantal stuks jongvee dat u hield in 2015.

Vastgestelde normen voor 2015

Bij de berekening van uw initiële fosfaatrechten hebben we de normen voor 2015 gebruikt. Dat zijn:

 • De vastgestelde excretienormen 2015 voor melk- en kalfkoeien in tabel 6. De tabel staat hieronder.
 • De vastgestelde excretienormen 2015 voor jongvee jonger dan een jaar (categorie 101) en voor jongvee van een jaar en ouder (categorie (102) in tabel 4. De tabel staat hieronder.
 • De fosfaatproductie per melk- en kalfkoe (categorie 100). Dat hangt af van de gemiddelde melkproductie per koe op uw bedrijf in 2015.

Uitzonderingen

U kon zich aanmelden voor een aantal uitzonderingen. Zo kon u meer fosfaatrechten ontvangen dan in uw beschikking stond.

Bijzondere omstandigheden

U kon meer fosfaatrechten krijgen als u in de periode van 1 januari tot en met 1 april 2018 aan ons doorgaf dat u op 2 juli 2015 een bijzondere omstandigheid had op uw bedrijf. Het gaat om:

 • ziekte of overlijden
 • ernstige dierziekte
 • vernieling stal
 • verbouwing van de stal
 • nieuw gestart bedrijf
 • realisatie natuur en infrastructuur

Lees meer op Bijzondere omstandigheden.

In- en uitscharen

Schaarde u dieren in- of uit op 2 juli 2015? In de periode van 1 januari tot en met 1 april 2018 kon u samen met de in- of uitschaarder een melding van het overdragen van de daarbij behorende rechten aan ons doen. Lees meer op In- en uitscharen.

Controle en handhaving

U zorgt er zelf voor dat de fosfaatproductie op uw bedrijf niet groter is dan het aantal geregistreerde fosfaatrechten. Het aantal rechten op naam van uw bedrijf leest u in uw beschikking fosfaatrechten en uw Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. U vindt deze informatie ook in Mijn Dossier op Mijn RVO. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijkt of u aan de eisen heeft voldaan. Als de medewerkers van de NVWA een overtreding zien, maken ze een proces-verbaal op. Dit sturen ze naar het Openbaar Ministerie (OM). De strafrechter bepaalt de straf en de hoogte ervan.
 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over fosfaatrechten melkvee verzameld. Bekijk de veelgestelde vragen over:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?