Inscharen en uitscharen

Laatst gecontroleerd op:
11 september 2023
Gepubliceerd op:
10 juni 2020

Had u op 2 juli 2015 dieren uitgeschaard? Dan kon u onder voorwaarden het aantal fosfaatrechten laten verhogen. U kon dit van 1 januari tot en met 31 maart 2018 bij ons aanvragen. Dit kan nu niet meer. Hier ziet u nog welke voorwaarden er waren.

Voorwaarden voor deze regeling

  • Als uitschaarder meldde u bij ons dat u op 2 juli 2015 melkvee uitschaarde. Ook gaf u aan om hoeveel dieren het ging. Dit kon u laten zien met de registratie van dierverplaatsingen in I&R. De inschaarder moest op 2 juli 2015 de houder zijn van deze runderen.
  • De inschaarder stemde in met de verlaging van haar of zijn fosfaatrechten. Hiervoor ondertekende hij of zij ook het formulier In- en uitscharen. Het aantal fosfaatrechten voor de uitschaarder werd verhoogd met het aantal kilogram fosfaat dat overeenkomt met de fosfaatproductie van het aantal stuks melkvee dat op 2 juli 2015 was uitgeschaard. Hetzelfde aantal fosfaatrechten werd verlaagd bij de inschaarder. De hoeveelheid fosfaatrechten was nooit groter dan het aantal fosfaatrechten dat de inschaarder eerst ontving.
  • Had u uitgeschaarde, drooggezette koeien? En was er geen gemiddelde melkproductie bekend op het ingeschaarde bedrijf? Dan gebruikte u voor de forfaitaire productie de laagste norm.

Wanneer en hoe kon u aanvragen

U kon het in- en uitscharen doorgeven van 1 januari tot en met 31 maart 2018 op mijn.rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?