Hoe werkt handel met fosfaatrechten

Gepubliceerd op:
8 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2022

U wilt handelen met fosfaatrechten. Omdat u zelf te weinig fosfaatrechten heeft. Of u heeft ze juist over. Bij een overdracht moet u met een paar dingen rekening houden. Vanaf wanneer mag u bijvoorbeeld de rechten na het overdragen gebruiken? En wist u dat we vaak 10% afromen bij een overdracht?

Hoe meldingen doen

U meldt het bij ons als u iets wilt veranderen met uw fosfaatrechten. Denk hierbij aan rechten:

 • overdragen aan een andere landbouwer;
 • leasen en ze later weer terug krijgen;
 • laten vervallen;
 • overdragen of verdelen na een bedrijfsoverdracht of (af)splitsing.

Direct aan de slag? Regel uw overdracht op Handel met fosfaatrechten melden.

Wanneer rechten gebruiken

De ontvanger gebruikt vanaf het volgende kalenderjaar alle overgedragen fosfaatrechten van degene van wie de rechten komen voor het houden van melkvee. 

Voor het kalenderjaar waarin u de overdracht doet werkt het anders. Daarvoor maakt u een afspraak met degene die de rechten gaat gebruiken. U rekent eerst uit hoeveel rechten u dit jaar nog nodig heeft voor uw eigen melkvee. U spreekt dan af met de ontvanger hoeveel u zelf nog gebruikt en hoeveel hij mag gebruiken. In het overdrachtsformulier vult u dat ook in.

Wanneer en hoeveel afromen

Draagt u fosfaatrechten (tijdelijk) over? Dan is er bijna altijd een afroming van 10%. Dit was eerst 20%. Het percentage is lager geworden doordat het aantal fosfaatrechten onder het plafond van 84,9 miljoen kilogram is gekomen. Door het afromen blijven er minder rechten over voor de ontvanger. Dit doen we ook bij het overdragen van rechten bij een bedrijfsoverdracht of (af)splitsing.

Wanneer geen afroming

Er zijn situaties waarin we niet afromen, namelijk bij het overdragen van fosfaatrechten:

 • bij erfopvolging;
 • aan iemand met wie u bloed- of aanverwantschap heeft. Dit kan in de 1e, 2e en 3e graad zijn;
 • na een lease naar het bedrijf waar ze vandaan komen (teruglease). Dit moet in hetzelfde kalenderjaar zijn als de heenlease;
 • met afromingsvrije lease.

We romen ook niet af als u rechten overdraagt naar uzelf. Bijvoorbeeld als u uit een samenwerking stapt en alleen doorgaat met het bedrijf. Of als u een nieuwe samenwerking aangaat en hier zelf ook aan meedoet. Bij een overdracht naar een BV romen wij altijd af, ook als u de enige aandeelhouder bent.

Voorbeelden van afromen bij verschillende soorten overdrachten leest u in de Toelichting afroming overdrachten fosfaatrechten.

Wat doen bij een blokkaderecht

Zit er een blokkaderecht op uw bedrijf en wilt u met fosfaatrechten handelen? Dan moet de hypotheekhouder akkoord geven. U vult hiervoor het formulier Blokkaderecht akkoord hypotheekhouder in. U en de hypotheekhouder ondertekenen deze allebei. Voeg het bestand toe als bijlage bij het formulier Overdracht productierechten.

Blokkade plaatsen als hypotheekhouder

Bent u een hypotheekhouder? En wilt u een blokkade plaatsen op een bedrijf? Dan kunt u zich bij ons registeren. Dit doet u met het formulier Hypotheekhouder. U geeft dan ook aan op welk bedrijf de hypotheek rust. De administratiekosten voor de registratie zijn € 35.

Welke gegevens in Mijn dossier

U ziet in Mijn dossier hoeveel fosfaatrechten u heeft. Log in op mijn.rvo.nl en ga naar Mijn dossier. Klik onder Registraties op Productierechten. Hier staan deze onderdelen:

 • benutbare rechten
 • afromingsvrije ruimte
 • blokkaderecht
 • uw verwerkte overdrachten en wijzigingen

Benutbare rechten

Dit zijn de fosfaatrechten die u in een jaar mag gebruiken voor het houden van melkvee.

Afromingsvrije ruimte

Hier ziet u hoeveel kilogram fosfaatrechten u nog zonder afroming via lease kunt ontvangen. Uw totale afromingsvrije ruimte is maximaal 100 kilogram per kalenderjaar.

Blokkaderecht

Heeft u een blokkaderecht op uw bedrijf? Dan staan hier de gegevens van de hypotheekhouder(s).

Uw verwerkte overdrachten en wijzigingen

U ziet hierin een aantal onderdelen:

 • Eerst (initieel) vastleggen: dit zijn fosfaatrechten die uw bedrijf krijgt. Het aantal fosfaatrechten dat u ziet kan veranderen. Dit kan door bijvoorbeeld een afhandeling van bezwaar, knelgeval of een herziening beschikking fosfaatrechten.
 • Overdracht: dit zijn veranderingen in het aantal fosfaatrechten door bijvoorbeeld (ver)koop, (ver)lease of bedrijfsoverdracht.
 • Aanpassing (correctie): dit zijn aanpassingen in het aantal fosfaatrechten door bijvoorbeeld in- en uitscharen, knelgeval of bezwaren.

U krijgt een Overzicht geregistreerde fosfaatrechten, een herbeschikking of een Beslissing op bezwaar als wij uw aanpassingen hebben behandeld.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over handel met fosfaatrechten verzameld.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?