Hoe werkt handel met fosfaatrechten

Gepubliceerd op:
8 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

U wilt handelen met fosfaatrechten. Omdat u zelf te weinig fosfaatrechten heeft. Of u heeft ze juist over. Bij een overdracht moet u met een paar dingen rekening houden. Vanaf wanneer mag u bijvoorbeeld de rechten na het overdragen gebruiken? En wist u dat we vaak 10% afromen bij een overdracht?

Afromingspercentage misschien omhoog

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten gaat mogelijk omhoog. Het is nog onbekend vanaf wanneer dit misschien ingaat. Dit plan ligt op tafel omdat de mestproductieplafonds in 2024 en 2025 lager worden. Dit betekent dat Nederland minder mest mag produceren. Zo voldoen we aan de voorwaarden van de derogatiebeschikking. Als we meer weten over een verhoging van het afromingspercentage, dan leest u dat op op deze pagina. 

U kunt geen rechten ontlenen aan dit bericht. 

Hoe meldingen doen

U meldt het bij ons als u iets wilt veranderen met uw fosfaatrechten. Denk hierbij aan rechten:

  • overdragen aan een andere landbouwer;
  • leasen en ze later weer terug krijgen;
  • laten vervallen;
  • overdragen of verdelen na een bedrijfsoverdracht of (af)splitsing.

Direct aan de slag? Regel uw overdracht op Handel met fosfaatrechten melden.

Wanneer rechten gebruiken

De ontvanger gebruikt alle door u aan hem overgedragen rechten in het volgende kalenderjaar. 

Voor het kalenderjaar waarin u de overdracht doet, werkt het anders. Daarvoor maakt u een afspraak met degene die de rechten gaat gebruiken. U rekent eerst uit hoeveel rechten u dit jaar nog nodig heeft voor uw eigen melkvee. U spreekt dan af met de ontvanger hoeveel u zelf nog gebruikt en hoeveel hij mag gebruiken. In het overdrachtsformulier vult u dat ook in.

Wanneer en hoeveel afromen

Draagt u fosfaatrechten (tijdelijk) over? En gaat het alleen om de losse overdracht van de rechten? Dan is er vaak een afroming van 10%. Door het afromen blijven er minder rechten over voor de ontvanger. Dit doen we meestal ook bij (af)splitsing van een bedrijf.

Nieuwe regels bij volledige bedrijfsoverdracht of samenvoeging

Wanneer geen afroming

Bij een volledige bedrijfsoverdracht of samenvoeging van bedrijven romen we niet af. Maar ook bij de handel in losse fosfaatrechten en bedrijfssplitsing doen we dat soms niet. Namelijk bij het overdragen van fosfaatrechten:

  • bij erfopvolging;
  • aan iemand met wie u bloed- of aanverwantschap heeft. Dit kan in de 1e, 2e en 3e graad zijn;
  • na een lease naar het bedrijf waar de fosfaatrechten vandaan komen (teruglease). Dit moet in hetzelfde kalenderjaar zijn als de heenlease;
  • met afromingsvrije lease.

We romen ook niet af als u rechten overdraagt aan uzelf. Bijvoorbeeld als u uit een samenwerking stapt en na een afsplitsing alleen doorgaat met een deel van het bedrijf. Of als u een deel van het bedrijf inbrengt in een nieuw samenwerkingsverband waar uzelf ook aan meedoet. 

Wat doen bij een blokkaderecht

Zit er een blokkaderecht op uw bedrijf en wilt u met fosfaatrechten handelen? Dan moet de hypotheekhouder akkoord geven. U vult hiervoor het formulier Blokkaderecht akkoord hypotheekhouder in. U en de hypotheekhouder ondertekenen deze allebei. Voeg het bestand toe als bijlage bij het formulier Overdracht productierechten. Draagt u niet alleen uw fosfaatrechten, maar uw volledige bedrijf over? Dan is een akkoord van de hypotheekhouder niet verplicht.

Blokkade plaatsen als hypotheekhouder

Bent u een hypotheekhouder? En wilt u een blokkade plaatsen op een bedrijf? Dan kunt u zich bij ons registeren. Dit doet u met het formulier Hypotheekhouder. U geeft dan ook aan op welk bedrijf de hypotheek rust. De administratiekosten voor de registratie zijn € 35.

Welke gegevens in Mijn dossier

U ziet in Mijn dossier hoeveel fosfaatrechten u heeft. Log in op Mijn RVO en ga naar Mijn dossier. Klik onder Registraties op Productierechten. Hier staan deze onderdelen:

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over handel met fosfaatrechten:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?