Fosfaatdifferentiatie

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024
Gepubliceerd op:
25 november 2019

Heeft u uw landbouwgrond laten bemonsteren en analyseren? Dan weet u de fosfaattoestand van uw grond. Deze is onderverdeeld in klassen. Hoe lager de klasse van uw grond, hoe meer fosfaat u mag gebruiken. Dit noemen we fosfaatdifferentiatie.

U kunt zich aanmelden van 1 maart tot en met 17 mei in de Gecombineerde opgave.

Voorwaarden voor deze regeling

  • Een geaccrediteerd laboratorium heeft uw landbouwgrond bemonsterd. Uw grond zit in klasse arm, laag, neutraal of ruim. Het lab bemonsterde volgens het juiste bemonsteringsprotocol. Het protocol dat geldt vanaf 2021 staat onderaan deze pagina.
  • U heeft van het lab een analyserapport. Hierin staat de fosfaattoestand van uw grond. Vanaf 2021 gebeurt dat met P-CaCl2- en P-Al-getallen. Eerder stonden in een rapport PAL- en Pw-getallen. De getallen geeft u uiterlijk 17 mei door in de Gecombineerde opgave. Het rapport bewaart u op uw bedrijf.
  • De dag waarop de grond is bemonsterd is op 15 mei maximaal 4 jaar geleden. Anders is opnieuw bemonsteren en een nieuwe analyse nodig. Meer hierover leest u hieronder bij Hoe lang is een rapport geldig.
  • Hoeveel extra fosfaat u mag gebruiken ziet u in de blauwe tabellen op deze pagina. U gebruikt voor de extra fosfaat alleen kunstmest, dierlijke mest en organische mest. Heeft u derogatie? Volgens de voorwaarden bij die regeling mag u geen fosfaat uit kunstmest gebruiken.

Welke getallen uit het rapport gebruiken

Vanaf 2021 gebruikt u altijd P-CaCl2- en P-Al-getallen. Heeft u een analyserapport van vóór 2021? Dan heeft u meestal alleen PAL- en Pw-getallen. U gebruikt dan die getallen. Als het rapport van vóór 2021 de oude (PAL/Pw) én de nieuwe (P-CaCl2/P-Al) getallen heeft, mag u kiezen.

Hoe lang is een rapport geldig

Hieronder ziet u tot wanneer u een analyserapport mag gebruiken. We kijken daarbij naar de dag van het bemonsteren.

Geldigheid rapport

Dag van het bemonsteren Geldig tot en met
16 mei 2018 t/m 15 mei 2019 15 mei 2022
16 mei 2019 t/m 15 mei 2020 15 mei 2023
16 mei 2020 t/m 31 december 2020 15 mei 2024

Hoeveel fosfaat gebruiken

In de tabellen hieronder ziet u in welke klasse uw grond valt. En hoeveel fosfaat u (per hectare) op de grond mag gebruiken. Er is onderscheid tussen grasland en bouwland. Tabel 1 en 2 gebruikt u als u PAL en Pw getallen gebruikt. Tabel 3 en 4 voor P-CaCl2- en P-Al-getallen. In het vak waar het P-CaCl2- en het P-Al-getal elkaar kruisen, ziet u de klasse van de fosfaattoestand van het perceel. Klasse hoog is de standaard gebruiksnorm. Deze percelen geeft u niet op voor fosfaatdifferentiatie.

Tabel 1: Grasland (PAL)

PAL-getal Klasse Norm
> 50 Hoog 75 kg
41 t/m 50 Ruim 90 kg
27 t/m 40 Neutraal 95 kg
16 t/m 26 Laag 105 kg
< 16 Arm 120 kg

Tabel 2: Bouwland (Pw)

Pw-getal Klasse Norm
> 55 Hoog 40 kg
46 t/m 55 Ruim 60 kg
36 t/m 45 Neutraal 70 kg
25 t/m 35 Laag 80 kg
< 25 Arm 120 kg

Tabel 3: Grasland (P-CaCl2/P-Al getal)

P-CaCl2 P-Al <21 P-Al 21 t/m 30 P-Al 31 t/m 45 P-Al 46 t/m 55 P-Al > 55
< 0,8 Arm - 120 kg Laag - 105 kg Laag - 105 kg Neutraal - 95 kg Ruim - 90 kg
0,8 t/m 1,4 Arm - 120 kg Laag - 105 kg Neutraal - 95 kg Ruim - 90 kg Ruim - 90 kg
1,5 t/m 2,4 Laag - 105 kg Neutraal - 95 kg Ruim - 90 kg Ruim - 90 kg Hoog - 75 kg
2,5 t/m 3,4 Neutraal - 95 kg Ruim - 90 kg Ruim - 90 kg Hoog - 75 kg Hoog - 75 kg
> 3,4 Ruim - 90 kg Ruim - 90 kg Hoog - 75 kg Hoog - 75 kg Hoog - 75 kg

Tabel 4: Bouwland (P-CaCl2/P-Al getal)

P-CaCl2 P-Al <21 P-Al 21 t/m 30 P-Al 31 t/m 45 P-Al 46 t/m 55 P-Al > 55
< 0,8 Arm - 120 kg Arm - 120 kg Arm - 120 kg Laag - 80 kg Laag - 80 kg
0,8 t/m 1,4 Arm - 120 kg Arm - 120 kg Arm - 120 kg Laag - 80 kg Neutraal - 70 kg
1,5 t/m 2,4 Arm - 120 kg Arm - 120 kg Laag - 80 kg Neutraal - 70 kg Ruim - 60 kg
2,5 t/m 3,4 Arm - 120 kg Laag - 80 kg Neutraal - 70 kg Ruim - 60 kg Hoog - 40 kg
> 3,4 Laag - 80 kg Laag - 80 kg Neutraal - 70 kg Ruim - 60 kg Hoog - 40 kg

Topografische percelen groter dan 5 hectare

Heeft u een perceel groter dan 5 hectare? Dan laat u meerdere mengmonsters nemen en krijgt u meer analyseresultaten. U berekent het gewogen gemiddelde om de fosfaattoestand van uw hele topografische perceel te bepalen. Een voorbeeldberekening vindt u bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Rekenhulp bij berekenen gewogen gemiddelde

Voor analyses met P-CaCl2- en P-Al-getallen kunt u de eerste 'Rekenhulp fosfaatdifferentiatie inclusief fosfaatindicator' gebruiken. Voor oudere analyses met PAL- en Pw-getallen gebruikt u de tweede 'Rekenhulp fosfaatdifferentiatie'. U hoeft bij een rapport met PAL en Pw alleen een gewogen gemiddelde te berekenen als het Bemonsteringsprotocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie is gebruikt.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden van 1 maart tot en met 17 mei. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Na uw aanmelding

Na het versturen van de Gecombineerde opgave ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over fosfaatdifferentiatie verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?