E-PRTR-gegevens varkens en pluimvee

Gepubliceerd op:
8 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 december 2022

Heeft u een intensief pluimvee- of varkensbedrijf? Dan geeft u misschien de uitstoot van verontreinigende stoffen door. Dat doet u in het European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR).

Doorgeven kan nu niet. Dit kon in 2022 van 15 maart tot en met 15 april. Het is nog niet bekend wanneer u in 2023 de uitstoot kunt doorgeven.

Voorwaarden voor deze regeling

U moet uw uitstoot doorgeven als u:

  • ruimte heeft voor 40.000 stuks pluimvee. Of voor 2.000 vleesvarkens die zwaarder zijn dan 30 kilogram, of 750 zeugen; en
  • van ons een uitnodiging heeft gehad; of
  • met uw bedrijf boven één of meer van de drempelwaarden uitkomt. De drempelwaarden zijn:
Drempelwaarden per jaar
Soort stof Drempelwaarde
Ammoniak 10.000 kg
Fijnstof 50.000 kg
Methaan 100.000 kg
Lachgas 10.000 kg

Onder drempelwaarden, maar wel uitgenodigd

De meeste bedrijven met veel uitstoot zijn bij ons bekend. U heeft dan vaak meer uitstoot van één of meer drempelwaarden. In dat geval krijgt u elk jaar een brief, waarin we vragen om de uitstoot van afgelopen jaar door te geven. Heeft u een brief gehad? Dan moet u uw uitstoot van afgelopen kalenderjaar doorgeven. Ook als u dat jaar onder de drempelwaarden bleef.

Wanneer en hoe doorgeven

U geeft de uitstoot door op de E-PRTR-landbouwwebsite. Dit kon in 2022 van 15 april tot en met 15 mei 2022. Het is nog niet bekend wanneer u in 2023 de uitstoot kunt doorgeven. U geeft in het formulier voor elke vestiging de emissiegegevens van het afgelopen kalenderjaar door. Gebruik de gegevens over het aantal dieren dat u had en de stalsystemen op uw bedrijf.

Hoe u inlogt in het formulier, hangt af van uw situatie.

In een vorig jaar ook uitgenodigd

Wij nodigen veel intensieve bedrijven meerdere jaren uit om hun emissiegegevens door te geven. Is dat bij u ook zo? Dan is uw wachtwoord hetzelfde als de vorige keer. Als u uw wachtwoord kwijt bent, vraagt u op de E-PRTR-landbouwwebsite een nieuwe aan. Uw account wordt 24 uur geblokkeerd als u 5 keer het verkeerde wachtwoord invult.

Voor het eerst een uitnodiging

Bent u dit jaar voor het eerst uitgenodigd? Dan staan uw inloggegevens in de brief. Hiermee logt u in.

Na het doorgeven

De E-PRTR-landbouwwebsite berekent de hoogte van de emissies. Is de uitstoot van één of meer verontreinigende stoffen op uw bedrijf hoger dan de drempelwaarde? Dan komen uw gegevens in het E-PRTR en in het landelijk register.

Als u onder de drempelwaarden blijft komen uw gegevens er niet in te staan.

Vragen over E-PRTR-gegevens varkens en pluimvee?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?