MVO: Milieu

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2020
Gepubliceerd op:
3 januari 2012

Voor ondernemers die internationaal actief zijn, speelt milieu een steeds belangrijkere rol. Zo kunt u te maken krijgen met risico’s als: hogere kosten, imagoschade en een slechte relatie met lokale gemeenschappen. Gelukkig zijn er niet alleen risico’s, maar ook kansen.

Het aanpakken van milieuproblemen leidt vaak tot innovaties en het kan ervoor zorgen dat ondernemingen toekomstbestendiger zijn. Bovendien is er wereldwijd behoefte aan Nederlandse kennis en oplossingen om milieuproblemen aan te pakken.

Milieurichtlijnen

Wij zien graag dat u, als Nederlands bedrijf, voorop loopt op het gebied van duurzaam ondernemen. Dat doet u door uit te gaan van de volgende richtlijnen en standaarden:

Wat het volgen van deze richtlijnen betekent voor uw onderneming hangt sterk af van:

  • het soort activiteit;
  • het risico in het desbetreffende land en sector;
  • het soort ondersteuning die u van RVO.nl ontvangt.

Plan van aanpak

U begint met het maken van een goede inschatting van mogelijke milieurisico’s en -kansen. Geïdentificeerde risico’s kunt u beheersbaar houden door het opzetten van een milieumanagementsysteem dat past bij de risico’s en mogelijkheden van het bedrijf.

Het uitvoeren van een milieueffectrapportage of het doen van een levenscyclusanalyse (LCA) kan ook nodig zijn. Zo geeft een LCA niet alleen een goed beeld van alles wat speelt op het gebied van milieu, maar een goede LCA-score kan ook een belangrijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van andere leveranciers, materialen of producten. 

Neem voor meer informatie contact op met onze experts.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen en milieu

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN besteden veel aandacht aan klimaat en milieudegradatie. Zij vormen samen met de OESO richtlijnen een belangrijk uitgangspunt van het Nederlands beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (pdf). Milieu heeft daarom ook een centrale plek binnen het beleid van RVO.nl. Dit betekent dat het aanpakken van milieuproblemen of het bieden van oplossingen een eis kan zijn voor het krijgen van (financiële) overheidssteun.

Overheden, organisaties en de private sector besteden veel aandacht aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en zij stellen daar ook middelen voor beschikbaar. Voorbeelden van internationale RVO-instrumenten die kunnen helpen kansen te benutten zijn:

Tools en links

  • ITC’s Standards Map geeft informatie over milieustandaarden die van toepassing kunnen zijn in verschillende landen en sectoren.
  • ISO140001 en EMAS zijn voorbeelden van milieumanagementsystemen die inzicht geven in de effecten van uw activiteiten op het milieu.
  • Op de website van de Europese Unie staan praktische voorbeelden die u zelf ook kunt toepassen om milieuprestaties te verbeteren.
  • De Guide to Biodiversity for the Private Sector van IFC helpt bedrijven in opkomende markten zich bewust te worden van de gevolgen van hun bedrijfsprocessen op biodiversiteit.
  • Verschillende sectoren hebben IMVO-convenanten opgesteld om problemen aan te pakken in de keten. In sectoren als natuursteen, kleding & textiel en bosbeheer is het milieu een belangrijk punt.

IMVO-steunpunt voor bedrijven

Wilt u advies over internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Onze MVO-adviseurs denken graag met u mee.

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?