MVO-richtlijnen bij de SDG 7 Results-regeling

Gepubliceerd op:
26 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 december 2021

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat Nederlandse bedrijven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een voorbeeld zijn voor anderen. Als u met (financiële) ondersteuning van de overheid onderneemt in het buitenland, dan verwacht RVO dat u dit op een verantwoorde manier doet.

Heeft u interesse heeft in de SDG7 Results-subsidieregeling? Op deze pagina leest u waar u op moet letten. Richtlijnen die de overheid hanteert voor verantwoord ondernemen in het buitenland vindt u in het MVO-uitvoeringsbeleid van RVO.

Algemene informatie over verantwoord ondernemen vindt u op de pagina MVO in het buitenland.

Risico's en kansen

RVO kijkt naar de kansen en de risico's op het gebied van MVO. Het gaat erom dat u bij uw activiteiten in het buitenland de risico's voor het milieu en voor de samenleving voorkomt of verkleint.

Bij kansen kunt u denken aan hoe uw activiteiten een positieve bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld aan het behalen van één of meerdere doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN).

MVO-richtlijnen bij SDG7 Results

Wanneer u gebruik wilt maken van de SDG7 Results-subsidieregeling, gelden de volgende MVO-richtlijnen:

MVO in de aanvraag

Bij uw aanvraag voor een SDG7 Results-subsidie komt MVO terug op de volgende manieren:

  • In het aanvraagformulier wordt u gevraagd om in te stemmen met de vorige paragraaf genoemde internationale MVO-richtlijnen.
  • U moet een MVO-beleid aanleveren, of eventueel ontwikkelen in het eerste jaar van het project.
  • U moet aangeven wat de MVO-risico's zijn binnen het project en hoe u hiermee om zult gaan. U kunt hiervoor de MVO Risico Checker gebruiken als startpunt. Andere bronnen die u kunt gebruiken zijn de CDC toolkit, en de websites van World justice en Transparency International.
  • Uw aanvraag wordt beoordeeld op de kwaliteit van de MVO-risicoanalyse als onderdeel van de ranking criteria.
  • Tijdens een mogelijk startgesprek bespreekt RVO de genoemde MVO-randvoorwaarden voor subsidieverlening met u.
  • In de subsidietoekenning kunnen specifieke maatregelen worden opgenomen om de MVO-risico's te voorkomen of beperken.

Vragen over MVO?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?