MVO-richtlijnen bij de SDGP-regeling

Laatst gecontroleerd op:
17 december 2021
Gepubliceerd op:
26 mei 2020

Wilt u als ondernemer in het buitenland aan de slag en zoekt u hiervoor overheidsfinanciering? Dan moet u voldoen aan de voorwaarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit betekent dat u met uw bedrijf of project rekening houdt met mens, milieu en maatschappij.

Op deze pagina leest u waar u op moet letten als u interesse heeft in de SDGP-regeling.

Algemene informatie over verantwoord ondernemen kunt u vinden op onze MVO-informatiepagina.

In het MVO-uitvoeringsbeleid van RVO kunt u de richtlijnen terugvinden die de overheid hanteert voor verantwoord ondernemen in het buitenland.

Risico's en kansen

RVO kijkt naar de kansen en de risico's op het gebied van MVO. Het gaat erom dat u bij uw activiteiten in het buitenland de risico's voor het milieu en voor de samenleving voorkomt of verkleind.

Bij kansen kunt u denken aan hoe uw activiteiten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behalen van één of meerdere doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN).

MVO-richtlijnen bij SDGP

Wanneer u gebruik wilt maken van de SDGP-regeling, gelden de volgende MVO-richtlijnen:

MVO in de aanvraag

Bij uw aanvraag voor de SDGP-regeling komt MVO terug op de volgende manieren:

  • In het aanvraagformulier wordt u gevraagd om in te stemmen met de genoemde internationale MVO-richtlijnen.
  • U moet beschrijven wat de impact is van het beoogde project op de MVO-thema's: klimaatadaptatie, circulaire economie, en gendergelijkheid.
  • U moet aangeven wat de MVO-risico's zijn binnen het project en hoe u hiermee om zult gaan. U kunt hiervoor de MVO Risico Checker gebruiken als startpunt.
  • Tijdens een mogelijke verificatiemissie bespreekt de RVO-adviseur de genoemde MVO-risico's met u.
  • In de subsidietoekenning kunnen specifieke maatregelen worden opgenomen om de MVO-risico's te voorkomen of beperken.

MVO gedurende het project

MVO komt gedurende de looptijd van het project terug op de volgende manieren:

  • Tijdens de inceptiefase van het project vraagt RVO u om een MVO-beleid aan te leveren.
  • U moet jaarlijks een voortgangsrapportage aanleveren waarin u de voortgang omschrijft op de MVO-thema's: klimaatadaptatie, circulaire economie, gendergelijkheid.
  • U koppelt jaarlijks terug aan RVO wat de voortgang is op het verminderen of voorkomen van de geïdentificeerde MVO-risico's. Een projectadviseur gaat hierover in gesprek met u tijdens zijn/haar jaarlijkse bezoek aan uw project.

Vragen over MVO?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?