Ondernemende houding en vaardigheden O2LAB

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023
Gepubliceerd op:
10 november 2021

Wat zijn die ondernemende competenties? Ondernemend zijn gaat over jezelf kennen (zelfinzicht), het delen van je idee met anderen en ze er enthousiast voor maken, fouten maken en kunnen uitzoomen ('welke consequenties heeft mijn idee?'). Dit zijn eigenschappen die veel ondernemers zullen herkennen.

Leren denken en handelen als een ondernemer

Als ondernemer is het in de begeleiding van studenten waardevol om de ondernemerscompetenties te herkennen en aandacht te besteden aan de competenties die jezelf belangrijk vindt. Hieronder geven we een overzicht van deze competenties. Ondernemende mensen zijn waardevol voor organisaties die flexibel en wendbaar zijn. Ze signaleren nieuwe kansen voor verandering en innovatie en zetten dat in actie om. Het ontwikkelen van 'ondernemende competenties' is tijdens het onderwijs van belang. Want die zijn van invloed op hoe een jongere straks functioneert in een bepaald beroep, functie of rol.

Het ondernemende proces

In een ondernemend proces zijn ondernemerscompetenties belangrijk. 

1.    Ideeën en kansen zien 

Het betekent dat iemand uitdagingen signaleert en waardevolle oplossingen kan formuleren. Creatief zijn en weten waar je naar toe wilt.

2.    Middelen bijeenbrengen en benutten

Het aanboren van bronnen en benutten van middelen. Het betekent dat iemand gemotiveerd is en over doorzettingsvermogen beschikt. Dat je een netwerk kunt opbouwen en weet in te zetten, overtuigend bent en met onzekerheid kunt omgaan.

3.    In actie komen

Initiatief nemen en vindingrijk zijn. Het betekent dat iemand ideeën inbrengt, plant, prioriteert en beslissingen durft te nemen. Dat iemand kan samenwerken en om kan gaan met onzekerheid.

Wat is de rol van de ondernemer?

Studenten ontwikkelen ondernemerscompetenties door in praktijksituaties te werken aan realistische, authentieke vraagstukken van een opdrachtgever. Ondernemers kunnen hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door:

  • die realistische omgeving te bieden, waar jongeren de ruimte krijgen om te oefenen en uitgenodigd worden om zelf initiatief te nemen.
  • een rolmodel te zijn, door te laten zien hoe je die ondernemende vaardigheden in praktijk brengt en hoe je denkt en handelt als ondernemer.
  • leerlingen en studenten te begeleiden tijdens een stage of opdracht, feedback te geven en hen te leren reflecteren op zichzelf.
Bent u tevreden over deze pagina?