De betrokken ondernemer - Stap 2: Met welk type onderwijs?

Gepubliceerd op:
19 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022

Bepaal welk onderwijstype voor jou interessant is om mee samen te werken. Kies je voor primair en voorgezet onderwijs? Of liever voor beroepsonderwijs of universitair onderwijs?

Lees meer over de mogelijkheden.

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Ondernemers die betrokken zijn bij het primair en voortgezet onderwijs (havo en vwo), willen vaak een maatschappelijke bijdrage leveren. Ook willen zij jongeren een beeld geven van een vak of beroep. Bij dit type onderwijs is nog relatief weinig aandacht voor ondernemerschap en ondernemendheid. Wel worden steeds vaker externe partners betrokken om meer praktijk de school in te brengen en leerlingen zo te laten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Denk aan ouders die over hun beroep vertellen (gastles) en ondernemers die jongeren begeleiden (bij opdrachten). Enkele voorbeelden van organisaties en programma's in het primair en voortgezet onderwijs:

Beroepsonderwijs

Met beroepsonderwijs interesseer je studenten als mogelijk toekomstige werknemers voor de sector en je eigen bedrijf. De studenten brengen kennis mee uit de opleiding. In het beroepsonderwijs wordt altijd al veel samengewerkt met het werkveld, bijvoorbeeld door stages, projecten en traineeships. Daarin is wel aandacht voor beroepscompetenties, maar nog niet altijd voor een ondernemende houding en vaardigheden.

  • Vmbo: het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ontwikkelt nieuwe, praktijkgerichte leerwegen en werkt daarin samen met bedrijfsleven zoals in het programma Sterk Beroepsonderwijs.
  • Mbo: de hybride leeromgeving wordt steeds populairder in het mbo, omdat studenten zo kennismaken met de praktijk en worden opgeleid tot flexibele professionals. Kijk eens naar een regionale pps bij het mbo in jouw omgeving. 
  • Hbo: bedrijven zien samenwerken met het onderwijs, bijvoorbeeld via een Centre of Expertise, als een manier om hun fundamenteel veranderende vakgebied en beroep vorm te geven. Dat betekent meer actief betrokken zijn bij curriculumontwikkeling en onderwijsvernieuwing (zie ook Vereniging Hogescholen). Als bedrijf is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de 10 topsectoren, bijvoorbeeld in een learning community Human Capital.

Universitair onderwijs

Voor ondernemers kan het interessant zijn om betrokken te zijn bij onderzoek en innovatieprogramma's of om studenten in te zetten op kennisvraagstukken. Daarnaast kan het aantrekkelijk zijn om betrokken te zijn bij programma's waar studenten zich verdiepen in ondernemerschap, een onderneming opzetten of deel uitmaken van een start-up. Denk hierbij aan het geven van gastcolleges of coachen van studenten. Vrijwel alle universiteiten hebben een Centrum van Ondernemerschap of een start-up community. Enkele voorbeelden:

Ga naar stap 3: Waar kun je terecht?

Vragen over O2LAB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?