Ondersteuning bij Jong Ondernemen (voorwaarden)

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2022
Gepubliceerd op:
30 maart 2011

Wij ondersteunen student companies (studentenbedrijven) die vallen onder Stichting Jong Ondernemen bij het opstellen van een octrooiaanvraag.

Wij kunnen student companies in contact brengen met octrooideskundigen (octrooigemachtigden). Zij zijn bereid om gratis een octrooiaanvraag op te stellen.

Voorwaarde: niet publiekelijk getoond

Voor het aanvragen van een octrooi mag het product voor en tijdens onderstaand traject nergens publiekelijk getoond zijn. Dat houdt in dat het product (nog) niet:

 • op een website gestaan mag hebben
 • gepresenteerd is tijdens een openbare gelegenheid (bijv. een markt)
 • uitgebreid in de (plaatselijke) krant heeft gestaan.

Onderhandelingen met een producent gelden NIET als openbaar. Het is wel verstandig op papier te zetten dat men gaat praten over niet beschermde kennis. Dit kan in een geheimhoudingsverklaring.

Minimale eis: nieuw aspect en inventief

Het product van de student company moet:

 • een nieuw aspect hebben ten opzichte van de stand van de techniek
 • inventief zijn.

De stand van de techniek bepaalt men door een onderzoek te doen in de octrooidatabank Espacenet. De student company moet zelf een onderzoek uitvoeren in de octrooidatabank. Op de openingspagina van deze databank staan verwijzingen naar zoekvoorbeelden. Voor hulp bij het zoeken in Espacenet kun je een zoekadvies aanvragen. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de publieksvoorlichting voor algemene vragen over het octrooirecht. Dat kan telefonisch op nummer Bel 088 042 40 02.

Verwachte acties van student companies

Wil je in aanmerking komen voor onze ondersteuning? Stuur ons dan je aanvraag in met de volgende aspecten:

 1. Het nummer en eventueel de naam van je studentenbedrijf
 2. Naam, adres en telefoonnummer van één van de leden van het studentenbedrijf die als aanspreekpunt optreedt
 3. De vermelding van de school waar je studeert en de opleiding(en)
 4. Een beschrijving van het product
 5. Het resultaat van een octrooionderzoek in Espacenet
 6. Een beschrijving van het verschil tussen hun voorstel/product en de gevonden octrooiliteratuur
 7. Waarom wil je een octrooi aanvragen? Wat denk je ermee te doen aan het einde van het schooljaar?

Dit kan je opsturen naar ons postadres of e-mailen naar de publieksvoorlichting. Vermeld duidelijk dat je een studentenbedrijf bent van de Stichting Jong Ondernemen.

Belangrijk

Een octrooiaanvraag is een investering die de verkoop van een product moet stimuleren of waarmee je kennis kunt doorverkopen. Een octrooi is geen doel op zichzelf. Je zult dus goed moeten overwegen wat je wilt gaan doen met het octrooi. Een octrooi voor een studentenbedrijf blijkt vooral waarde te hebben:

 • voor producten waar veel kennis in wordt gestoken. Hierdoor wordt de tijd om het product te verkopen tijdens het Jong Ondernemen traject (te) kort.
 • wanneer je het product aan het einde van de periode kunt doorverkopen aan het bedrijfsleven.

Verwerkingstijd

Het beoordelen van deze aanvraag en het opstellen van de octrooiaanvraag neemt minimaal 3 weken in beslag. Houd hier rekening mee in je planning.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?