Contact Octrooicentrum Nederland

Gepubliceerd op:
28 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2023

U kunt op diverse manieren contact opnemen met Octrooicentrum Nederland. Octrooicentrum Nederland is bereikbaar per e-mail, post of telefoon. Hieronder vindt u alle gegevens over de bereikbaarheid op een rij:

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag (zie routebeschrijving)

Let op: Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Wij vragen u hierom als veiligheidsmaatregel.

Postadres (voor indienen octrooiaanvragen)

Postbus 10366
2501 HJ Den Haag

Publieksvoorlichting

Heeft u vragen over octrooien of intellectueel eigendom? Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van Octrooicentrum Nederland via telefoonnummer 088 042 40 02 of e-mailadres octrooicentrum@rvo.nl.

Let op:

 • U kunt ons een e-mail sturen, maar u moet zich ervan bewust zijn dat de vertrouwelijkheid in mailverkeer niet gewaarborgd is. Mail zoveel mogelijk met de afdeling of persoon met wie u contact hebt.
 • Verstuur geen octrooiaanvragen per e-mail; die nemen wij niet in behandeling. Lees hoe u wel uw octrooiaanvraag indient.
 • Correspondentie per e-mail in het kader van procedures vallend onder de Rijksoctrooiwet 1995 wordt wel in behandeling genomen, tenzij het een reactie betreft op een brief met een fatale termijn voortvloeiend uit de Rijksoctrooiwet 1995. Hiermee wordt bedoeld dat er met het verstrijken van de termijn een verlies van recht kan optreden.

Team beheer

Voor vragen over:

 • taksen
 • voorrangsbewijzen
 • akten
 • PCT-indieningen
 • Aanvullende Beschermingscertificaten (ABC's)

E-mail: teambeheer@rvo.nl
Telefoon: 088 042 66 56

Europese validaties

Voor vragen over de validatie van een Europees octrooi.

E-mail: teameuropese@rvo.nl
Telefoon: 088 042 65 55

Nederlands octrooi aanvragen

Voor vragen over:

E-mail: teamverlening@rvo.nl
Telefoon: 088 042 63 33

Elektronisch indienen

Wilt u octrooidocumenten indienen? Gebruik dan bij voorkeur onze online filing software. Meer informatie over het gebruik van online filing en hoe u uw aanvraag instuurt vindt u op onze informatiepagina Procedure Nederlands octrooi aanvragen. Heeft u problemen bij het gebruik van online filing? Stuur dan een e-mail naar: eolf@rvo.nl.

Openingstijden

Wij zijn op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar voor de volgende diensten:

 • het indienen van een octrooiaanvraag
 • het betalen van een taks
 • het aanvragen van een nietigheidsadvies
 • het beantwoorden van juridische vragen over de Rijksoctrooiwet 1995

MyPage

Alle correspondentie die Octrooicentrum Nederland verstuurt is beschikbaar in MyPage. Lees meer over MyPage.

Voor vragen over uw MyPage-account stuurt een e-mail naar: mypage@rvo.nl.

Geheimhoudingsplicht

Alle octrooimedewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat u vrij met hen kunt spreken over uw idee of uitvinding.

Klacht indienen

Heeft u een klacht, dan kunt u die mondeling melden via telefoonnummer 088 042 40 02. U kunt ook schriftelijk een klacht indienen via e-mail naar octrooicentrum@rvo.nl of via een brief die u stuurt naar ons postadres Postbus 10366, 2501 HJ Den Haag. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. U zult binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht door Octrooicentrum Nederland gebeld worden. 
U bespreekt dan de inhoud van uw klacht.

Nadere toelichting vindt u in het Klachtenreglement Octrooicentrum Nederland.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?