Europees octrooi valideren in Nederland

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023
Gepubliceerd op:
25 januari 2017

Nadat uw Europees octrooi is verleend, geeft u aan in welke landen in Europa dit octrooi van kracht moet worden. In die landen laat u het octrooi valideren.

Voor Nederland moet u zijn bij Octrooicentrum Nederland.

Om uw Europees octrooi in Nederland gevalideerd te krijgen, moet u binnen 3 maanden na verlening van het octrooi het volgende doen:

  • Als de taal van indiening bij het Europees Octrooibureau (EOB) anders is dan de Engelse taal, dient u een vertaling van de beschrijving in in het Engels of Nederlands.
  • De zogenaamde ‘conclusies’ (claims) moet u in elk geval indienen in het Nederlands.
  • U betaalt € 25 voor het indienen van de vertaling.

De termijn van 3 maanden is niet te verlengen. Heeft u aan deze eisen voldaan? Dan is uw octrooi in Nederland van kracht vanaf de datum waarop de verlening is gepubliceerd in het European Patent Bulletin.

Na registratie

U heeft vanaf het moment van registratie in Nederland te maken met Octrooicentrum Nederland (en eventueel octrooibureaus in andere landen) en niet meer met het Europees Octrooibureau. Voor de handhaving van uw octrooi heeft u te maken met Nederlands recht en moet u nu naar Nederlandse rechtbanken. U gaat in Nederland betalen voor uw octrooi (instandhoudingstaksen). De instandhoudingstaksen van een Europees octrooi in Nederland zijn hetzelfde als die van een Nederlands octrooi.

Nederlands octrooi of Europees octrooi in Nederland?

Na de aanvraagprocedure is er weinig verschil tussen een Nederlands octrooi (in Nederland aangevraagd) en een Europees octrooi dat in Nederland is geregistreerd. U heeft bij allebei dezelfde octrooirechten in Nederland.

Het Nederlandse octrooi is sneller en goedkoper dan het Europees octrooi maar niet getoetst. Het Europees octrooi is wel getoetst.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?