Kosten octrooi

Gepubliceerd op:
23 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 december 2022

Het aanvragen en in stand houden van een octrooi kost geld. Weeg daarom de kosten en mogelijke opbrengsten goed tegen elkaar af.

Kosten aanvraag octrooi

Als u in Nederland een octrooi aanvraagt, betaalt u € 80 (digitale aanvraag) of € 120 (schriftelijke aanvraag) voor het indienen van de aanvraag zelf. Bij de aanvraag hoort een verplicht onderzoek naar de stand van de techniek. Een nationaal onderzoek kost  €100, een internationaal onderzoek € 794. Zo'n internationaal onderzoek heeft u nodig als u ook in andere landen octrooi wilt aanvragen.

Er gelden andere prijzen voor de aanvraag in andere landen, voor Europese octrooien en voor de wereldwijde octrooi-aanvraagroute van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Vraagt u een internationaal onderzoek aan via één van deze routes, dan zijn de kosten voor dat onderzoek (veel) hoger.

Kosten hulp octrooigemachtigde

De kosten voor deskundige hulp van een octrooigemachtigde kunnen oplopen. Het uurtarief is vergelijkbaar met dat van een advocaat. De totale kosten hangen af van de complexiteit van uw uitvinding en de tarieven van de gemachtigde. U kunt vaste tarieven afspreken met uw octrooigemachtigde of een afspraak maken over een vaste totaalprijs. Voor een Nederlands octrooi is de richtprijs € 5.000 tot € 10.000 voor het hele traject van de octrooiaanvraag tot en met de octrooiverlening. Tip: doe zelf uw voorwerk vóór uw eerste afspraak met een octrooigemachtigde door:

  • uw idee zo goed mogelijk uit te werken;
  • te zoeken in octrooidatabanken naar octrooidocumenten die op uw uitvinding lijken;
  • de relevante documenten mee naar uw afspraak te nemen.

Lees meer over hulp van een octrooigemachtigde.

Kosten instandhouding

Met ingang van het 4e jaar na de indieningsdatum moet u voor uw octrooi in Nederland jaarlijks een bedrag betalen om het in stand te houden. Dit worden ook wel 'instandhoudingstaksen', 'jaartaksen' of kortweg 'taksen' genoemd. Vanaf de indieningsdatum zijn de eerste 3 jaar dus geen instandhoudingstaksen verschuldigd. De eerste instandhoudingstaks in Nederland is € 40 per jaar; dit loopt in jaarlijkse stappen op tot € 1.400 per jaar. Als u jaarlijks de instandhoudingstaksen betaalt, blijft uw octrooi maximaal 20 jaar geldig. Hiernaast kunnen er nog kosten bijkomen voor bijvoorbeeld:

Raadpleeg ons tarievenoverzicht voor een overzicht van de bedragen.

Kosten handhaving

U moet zelf in de gaten houden of iemand inbreuk maakt op uw octrooi door bijvoorbeeld namaak of import zonder uw toestemming. Het kost tijd en geld om dit bij te houden en ook om zo nodig juridische actie te ondernemen. Hoeveel geld u hiervoor moet reserveren, hangt af van het risico van inbreuk en de juridische kosten.

Bij verreweg de meeste inbreukzaken lossen partijen dit op met een onderlinge schikking. Wilt u inbreuk voor de Nederlandse rechter uitvechten? Reken dan op een bedrag tussen de € 20.000 en € 70.000.

Lees meer over inbreuk op een octrooi.

Bekijk ook de uitlegvideo's:

Veelgestelde vragen

Bekijk de uitlegvideo's waarin onze octrooiadviseurs antwoord geven op veelgestelde vragen.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?