Hulp van octrooigemachtigde

Laatst gecontroleerd op:
9 april 2024
Gepubliceerd op:
17 maart 2011

Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de procedure om een octrooi aan te vragen. Ook mag hij de aanvraag voor u indienen.

Bij ingewikkelde uitvindingen is het een lastige opgave om deze technisch en juridisch correct te omschrijven. Een goede omschrijving is onmisbaar om een eventuele rechtszaak over uw octrooi te kunnen winnen (zie ook Uw octrooi handhaven). Octrooigemachtigden zijn erin opgeleid en getraind om uw uitvinding nauwkeurig te omschrijven in de octrooiaanvraag.

Een octrooigemachtigde kan u ook advies geven. Is het bijvoorbeeld handig om eerst een Nederlands octrooi aan te vragen en dan een Europees octrooi? Of kunt u beter direct een Europees octrooi aanvragen? Wat is de volgende stap van de procedure en wanneer neemt u die?

Eisen en examens

Octrooigemachtigden voldoen aan verschillende eisen:

  • Het zijn technici die een speciale beroepsopleiding hebben gevolgd.
  • Ze hebben praktijkervaring opgedaan onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde.
  • Ze moeten staatsexamens hebben behaald.

Octrooicentrum Nederland is verantwoordelijk voor het Octrooigemachtigdenregister (hieronder te vinden). In dit register staat iedere octrooigemachtigde die voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid die in Nederland gelden. Adviseurs, experts of anderen die niet aan de eisen voldoen, staan hier niet in vermeld. Zij mogen zich dan ook geen octrooigemachtigden noemen. In het openbare register van Octrooicentrum Nederland kunt u zo altijd controleren of u te maken hebt met een vakbekwame Nederlandse octrooigemachtigde.

Elk land heeft zijn eigen octrooigemachtigden die u ook kunnen ondersteunen bij de wereldprocedure. Voor het aanvragen van Europese octrooien hebben octrooigemachtigden een speciale bevoegdheid nodig. De meeste Nederlandse octrooigemachtigden zijn ook Europees octrooigemachtigde.

Wie kan een octrooi aanvragen?

Iedereen kan zelf een octrooiaanvraag bij Octrooicentrum Nederland indienen. Maar u kunt zich ook laten vertegenwoordigen door een geregistreerde octrooigemachtigde of een advocaat.

Octrooigemachtigdenregister

In het openbare octrooigemachtigdenregister staat iedere octrooigemachtigde die voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid die op basis van de Rijksoctrooiwet 1995 (volgens de artikelen 23a en 23b Rijksoctrooiwet 1995) in Nederland gelden. Adviseurs of experts die niet aan de eisen voldoen, staan niet in dit register vermeld. Zij mogen zich in Nederland ook géén octrooigemachtigde noemen. 

Controleer bij twijfel het octrooigemachtigdenregister of u te maken heeft met een geregistreerde octrooigemachtigde die in deze functie mag optreden bij Octrooicentrum Nederland. 

Niet tevreden over octrooigemachtigde

Bent u niet tevreden over uw octrooigemachtigde? Lees meer over het indienen van een klacht bij de Raad van Toezicht.

Octrooigemachtigde vinden

Voor nadere informatie over octrooigemachtigden bij u in de buurt, kunt u de website van de beroepsorganisatie van octrooigemachtigden, de Orde van Octrooigemachtigden raadplegen.

Kosten octrooigemachtigde

De kosten voor deskundige hulp van een octrooigemachtigde kunnen oplopen. Het uurtarief is vergelijkbaar met dat van advocaten. De totale kosten hangen af van de complexiteit van uw uitvinding en de tarieven van de gemachtigde. Een Nederlandse aanvraag kost in totaal tussen de € 2.000 en € 10.000.
Een octrooigemachtigde werkt niet met vaste tarieven. U moet dus financiële afspraken maken. Het is belangrijk dit van tevoren te doen, om onverwachte kosten achteraf te voorkomen.
Door de gemachtigde werk uit handen te nemen, bespaart u kosten. Bereid uw bezoek aan een octrooigemachtigdenkantoor daarom goed voor. Werk uw idee zo goed mogelijk uit. Zoek voor uw eerste bezoek al in de octrooidatabanken naar octrooidocumenten van uitvindingen die op uw uitvinding lijken. Neem deze documenten ook mee.

Meer informatie is ook te vinden op website van de Orde van Octrooigemachtigden.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?