Onderzoek naar de stand van de techniek

Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2022
Gepubliceerd op:
17 maart 2011

Met een onderzoek naar de stand van de techniek wordt nagegaan of een uitvinding voldoet aan de eisen voor een octrooi: 'nieuw', 'inventief' en 'industrieel toepasbaar'.

Ook als uit het onderzoek blijkt dat uw uitvinding niet aan de voorwaarden voldoet krijgt u in Nederland octrooi. Komt er een rechtszaak dan kijkt de rechter ook naar het onderzoek naar de stand van de techniek en kan uw octrooi nietig (ongeldig) verklaren. Een buitenlands (getoetst) octrooi krijgt u alleen als uit het onderzoek blijkt dat het aan de 3 voorwaarden voldoet.

Behalve voor de octrooiaanvrager is een onderzoek naar de stand van de techniek ook belangrijk voor anderen, bijvoorbeeld concurrenten. Met dit rapport kunnen zij inschatten of het octrooi voldoet aan de eisen. Als het niet voldoet, kan de concurrent de rechter vragen uw octrooi nietig te verklaren.

Bij het onderzoek speuren octrooispecialisten in bijvoorbeeld tijdschriften en octrooidatabanken naar openbare informatie in het technisch gebied van uw uitvinding.

Een onderzoek naar de stand van de techniek wordt ook wel nieuwheidsonderzoek genoemd.

Lees meer over de 3 voorwaarden voor een geldig octrooi.

Nationaal of internationaal

U kunt kiezen tussen een nationaal of een internationaal onderzoek naar de stand van de techniek. De inhoud van beide onderzoeken is hetzelfde.

Beperkt u uw octrooi tot Nederland, dan volstaat een nationaal onderzoek. Dit kost € 100.

Een internationaal onderzoek kost € 794 indien uitgevoerd voor een Nederlandse octrooiaanvraag. Het internationale onderzoek is alleen zinvol als u binnen een jaar een Europees octrooi denkt aan te vragen of een internationale PCT-aanvraag (wereldwijd octrooi) gaat indienen.

In dat geval accepteert de internationale instantie het eerder uitgevoerd internationaal onderzoek en hoeft u dat niet nog een keer te betalen. De internationale instantie accepteert het nationale onderzoek niet. Als onderdeel van de aanvraag bij het Europees octrooibureau kost een internationaal onderzoek € 1875.

Lees meer over:

Verzoek om onderzoek naar de stand van de techniek

Octrooicentrum Nederland voert het nationale onderzoek naar de stand van de techniek uit. Het Europees Octrooibureau (EOB) voert het internationale onderzoek uit.

In beide gevallen dient u uw verzoek om een onderzoek in bij Octrooicentrum Nederland.

Bekijk ook de uitlegvideo 'Waaruit bestaat een onderzoek naar de stand van de techniek?'

Onderzoeksrapport

U krijgt het onderzoeksrapport toegezonden na ongeveer 9 maanden vanaf de datum van het verzoek om het onderzoek. Het rapport wordt openbaar gemaakt als uw octrooiaanvraag gepubliceerd is.
 
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft u nog 2 maanden de tijd om kleine aanpassingen te doen in uw aanvraag. Bijvoorbeeld om het verschil met andere uitvindingen duidelijker te maken. Komt uit het onderzoek dat er meerdere uitvindingen in uw aanvraag zitten, dan wordt u erop gewezen dat u de aanvraag moet splitsen.

Meestal bevat het onderzoeksrapport enkele octrooidocumenten en tijdschriftartikelen.

Schriftelijke opinie

Bij het rapport zit een uitleg (de ‘schriftelijke opinie’) waarin wij uitleggen wat die documenten over uw octrooi zeggen. Bijvoorbeeld dat uw uitvinding niet nieuw, inventief of industrieel toepasbaar lijkt.

De schriftelijke opinie kan u helpen bij verschillende keuzen. Bijvoorbeeld of u wel moet doorgaan met de procedure, het aanpassen van de octrooitekst, het indienen in andere landen, het afsluiten van licentieovereenkomsten of het starten van een nietigheidsprocedure.

Lees meer over:

Termijnen

Binnen 13 maanden na uw octrooiaanvraag moet u uw 'verzoek onderzoek naar de stand van de techniek' indienen. Maakt u gebruik van een recht van voorrang, dan moet dit binnen 13 maanden na indiening van die voorrangsaanvraag. Het mag ook tegelijk met de octrooiaanvraag. Als wij binnen de termijn nog geen verzoek van u hebben gekregen dan vervalt uw octrooiaanvraag.

Als u lang wacht met het aanvragen van het onderzoek naar de stand van de techniek dan kan uw prioriteitsjaar al verlopen zijn voordat u het rapport heeft.

De onderzoeksresultaten ontvangt u tussen de 6 en 9 maanden na uw verzoek om het onderzoek. Vervolgens mag u op basis van de gevonden literatuur uw octrooiaanvraag binnen 2 maanden herschrijven.

Let op: na 18 maanden wordt uw octrooi ingeschreven en gepubliceerd. Is het onderzoek op dat moment klaar, dan wordt het octrooi ook verleend. Is het onderzoek dan nog niet klaar, doordat u het laat heeft aangevraagd, gebeurt ook de verlening later. In dat geval  is er geen mogelijkheid meer om de aanvraag te herschrijven naar aanleiding van het onderzoek.

Nederlands octrooi op basis van eerdere aanvraag

Heeft u al een octrooiaanvraag, bijvoorbeeld in het buitenland, dan kunt u dezelfde octrooiaanvraag ook in Nederland indienen. Daarvoor heeft u een jaar de tijd na de indiening van die eerste octrooiaanvraag.

In dat geval gelden iets andere termijnen dan bij een eerste indiening in Nederland. Zo moet het verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek worden ingediend binnen 13 maanden na de indieningsdatum van de eerste octrooiaanvraag. De inschrijving van de octrooiaanvraag (en de verlening van het octrooi) vindt plaats kort na 18 maanden na de indieningsdatum van de eerste octrooiaanvraag.

Als voor de eerste octrooiaanvraag al een onderzoek naar de stand van de techniek is verricht, kunt u het rapport daarvan indienen bij Octrooicentrum Nederland. Voor de octrooiaanvraag in Nederland  (de tweede octrooiaanvraag) vraagt u dan om een 'gratis onderzoek'.

Veelgestelde vragen

 Bekijk de uitlegvideo's waarin onze octrooiadviseurs antwoord geven op veelgestelde vragen.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?