Nederlands octrooi aanvragen

Gepubliceerd op:
15 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2024

Voor Nederland vraagt u octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt een octrooi krijgen voor een technische uitvinding.  

Een Nederlands octrooi geeft in Nederland octrooibescherming volgens de Rijksoctrooiwet 1995.

Wilt u een octrooi aanvragen in Nederland? Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. 

Vereisten voor octrooiaanvraag

Een octrooiaanvraag moet voldoen aan de minimumeisen genoemd in artikel 29, eerste lid van de Rijksoctrooiwet 1995:

 • Duidelijk moet zijn dat het gaat om een aanvraag om octrooi.
 • De identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld.
 • De aanvraag bevat gegevens die op het eerste gezicht lijken op een beschrijving van een uitvinding.

Voldoet de aanvraag aan deze minimumeisen, dan krijgt u een indieningsdatum en een aanvraagnummer. De datum waarop wij uw octrooiaanvraag ontvangen, geldt als indieningsdatum.

Vormvereisten

Een octrooiaanvraag moet voldoen aan een aantal vormvereisten (voorwaarden voor een bepaalde rechtshandeling). Voorbeelden zijn vormvereisten:

 • aan gegevens over de uitvinder;
 • zaken als regelafstand en marges; en
 • betaling van de indieningstaks.

Bekijk alle voorschriften voor octrooidocumenten

 • Bekijk een voorbeeld van een octrooidocument dat voldoet aan de (vorm)vereisten.
  Voldoet uw aanvraag niet aan alle vormvereisten? Dan krijgt u van ons een vormgebrekenbrief. Hierin staan de vormgebreken die u nog in orde moet maken en de wettelijke termijn die daarvoor is gesteld. Reageert u niet of te laat, dan nemen wij uw octrooiaanvraag niet verder in behandeling.
 • Het vormgebrekenoverzicht geeft overzicht en uitleg van mogelijke vormgebreken in een Nederlandse octrooiaanvraag.

Taal

U mag uw octrooiaanvraag in elke taal indienen. Voldoet uw aanvraag aan de minimumeisen? Dan krijgt u een indieningsdatum en een aanvraagnummer.

Ontbreken de beschrijving in het Nederlands of Engels en de conclusies (een onderdeel van de aanvraag) in het Nederlands? Dan moet u die later toevoegen. Een Engelse tekst kunt u misschien opnieuw gebruiken voor een octrooiaanvraag elders.

Voorwaarden en vereisten voor online indienen

De voorwaarden en vereisten voor het online indienen van een octrooiaanvraag, een Europees octrooi valideren in Nederland, en andere documenten vindt u in artikel 5 met bijlage van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995.

Kosten

Voor een octrooiaanvraag via online filing (eOLF) betaalt u een indieningstaks van € 80. Voor een aanvraag op papier betaalt u € 120.

Ook betaalt u voor het verplichte onderzoek naar de stand van de techniek € 100 (nationaal) of € 794 (internationaal).

Daarnaast betaalt u elk jaar instandhoudingstaksen met ingang van het 4e jaar. Voor een eventuele octrooigemachtigde betaalt u een honorarium.

Raadpleeg het tarievenoverzicht met alle tarieven die Octrooicentrum Nederland hanteert.

Betalingen

Octrooicentrum Nederland verstuurt geen factuur. U kunt het bedrag overmaken naar onze bankrekening. Bij betaling vermeldt u het octrooinummer (of aanvraagnummer). Het is niet mogelijk om contant te betalen.

Lees meer over betalingen

Aanvragen

U kunt uw octrooiaanvraag zelf indienen bij Octrooicentrum Nederland. We raden u wel aan de aanvraag door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprocedure.

 Lees aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen, hoe u uw aanvraag indient en wat er daarna gebeurt.

Ongetoetst octrooi

Bij het beoordelen van uw octrooiaanvraag bepaalt Octrooicentrum Nederland of u voldoet aan de 3 voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Dit gebeurt met een onderzoek naar de stand van de techniek.

Ongeacht de bevindingen krijgt uw octrooi. Dit heet een ongetoetst octrooi. Alleen achteraf, als een conflict ontstaat, oordeelt de rechter over uw octrooi.

Leer meer over:

Bekijk de uitlegvideo's

 

Inschrijven, publiceren en verlenen

18 maanden na de indiendingdatum schrijven wij uw aanvraag in het octrooiregister en wordt uw octrooi verleend. Ook publiceren wij uw octrooi. Wilt u een vervroegde inschrijving, neem dan contact met ons op. Als het onderzoek naar de stand van de techniek nog niet klaar is, wordt uw octrooi wel ingeschreven, maar nog niet verleend. Dat gebeurt als het onderzoek klaar is. Het onderzoek wordt dan later toegevoegd aan het octrooiregister.

Lees meer over het Nederlands octrooiregister

In stand houden

De indieningsdatum is de startdatum van uw octrooi. Dit kunt u 20 jaar in stand houden. Bij een octrooi op een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel kunt u een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) aanvragen waarmee uw uitvinding nog 5 jaar langer beschermd is.

Lees meer over het Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC)

Tijdlijn

Raadpleeg de tijdlijn van de octrooiprocedure Nederland.

Wetgeving

U vindt de eisen, procedures en kosten voor uw octrooiaanvraag terug in de volgende artikelen van de Rijksoctrooiwet 1995: 

Veelgestelde vragen

Bekijk de uitlegvideo's waarin onze octrooiadviseurs antwoord geven op veelgestelde vragen.

Vragen over Nederlands octrooi?

Bel 088 042 40 02

ISO 9001 certificaat

Octrooicentrum Nederland is ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat de dienstverlening voor het aanvragen, verlenen en beheren van octrooien voldoet aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
 • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?