Tarievenoverzicht octrooien

Gepubliceerd op:
14 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
23 augustus 2023

Raadpleeg alle tarieven die Octrooicentrum Nederland hanteert.

De tarieven zijn conform de Rijksoctrooiwet 1995 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

Taksen voor aanvragen

Overzicht taksen voor aanvragen
Taksen voor indiening en onderzoek naar de stand van de techniek per 5 juni 2008 Bedrag (euro)
Taks voor het indienen van de aanvraag:  
  • via online filing (eOLF)
80
  • op papier
120
Taks voor een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek (VNO) 100
Taks voor een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek
van internationaal type (VNO/INT)
794
Taks voor aanvraag Chipsrecht 79

Instandhoudingstaksen

Overzicht instandhoudingstaksen
Jaar Taks (euro) Toeslag (euro)
1 t/m 3 0 0
het 4e jaar 40 20
het 5e jaar 100 50
het 6e jaar 160 80
het 7e jaar 220 110
het 8e jaar 280 140
het 9e jaar 340 170
het 10e jaar 400 200
het 11e jaar 500 250
het 12e jaar 600 300
het 13e jaar 700 350
het 14e jaar 800 400
het 15e jaar 900 450
het 16e jaar 1.000 500
het 17e jaar 1.100 550
het 18e jaar 1.200 600
het 19e jaar 1.300 650
het 20e jaar 1.400 700
het 21e jaar (*) 1.600 800
het 22e jaar 1.800 900
het 23e jaar 2.000 1.000
het 24e jaar 2.200 1.100
het 25e jaar 2.400 1.200
het 26e jaar 1.300 -

(*) Vanaf het 21e jaar zijn instandhoudingstaksen verschuldigd voor aanvullende beschermingscertificaten.

Diverse taksen

Diverse taksen
Taksen Bedrag (euro)
Toezendingstaks internationale aanvraag 50
Taks voor het indienen van een Nederlandse vertaling van een door het EOB
verleend Europees octrooi
25
Taks voor een verzoekschrift aanvullend beschermingscertificaat 544
Taks voor een verzoekschrift tot verlenging aanvullend beschermingscertificaat 544
Taks voor een verzoekschrift aanvullend beschermingscertificaat
inclusief verlenging
800
Taks voor een verzoekschrift tot herstel in vorige toestand 161
Taks voor een verzoekschrift betreffende advies over de toepasselijkheid
van nietigheidsgronden op een verleend octrooi
340
Taks voor een verzoekschrift voor verbeteringen betreffende
de uitvindersvermelding
22
Taks voor de inschrijving van een akte van overdracht 27
Taks voor de inschrijving van een licentiecontract 27
Taks voor de inschrijving van een naamswijziging per octrooi of aanvraag 11
Indien de naamswijziging meer dan 5 octrooien en/of aanvragen betreft,
voor ieder volgend octrooi en/of aanvraag
5
Gewaarmerkte uittreksels uit het octrooiregister of aanvraag 9
Gewaarmerkt afschrift van een betalingskwitantie 9
Gewaarmerkt afschrift van een internationale aanvraag 9
Een bewijs van recht van voorrang 9

Octrooicentrum Nederland is als overheidsinstantie niet btw-plichtig; u betaalt daarom geen btw over de bedragen van jaartaksen, akten, verzoekschriften en dergelijke.

Betalen instandhoudingstaksen

Om een octrooi in stand te houden in Nederland, betaalt u jaarlijks een bedrag ('instandhoudingstaks' of 'jaartaks') aan ons. U betaalt de 1e taks met ingang van het 4e jaar na indiening van de aanvraag. Hoe langer het octrooi van kracht is, hoe hoger de jaarlijkse instandhoudingstaks. De laatste dag waarop deze jaartaks (zonder toeslag) kan worden betaald, de 'vervaldag', is de laatste dag van de maand waarin de octrooiaanvraag die tot het octrooi heeft geleid, is ingediend. Dit is iets anders voor een octrooi dat verleend is op een afgesplitste octrooiaanvraag en soms als de verlening in of na het 4e jaar plaatsvindt.

Later betalen is toegestaan tot 6 maanden na de vervaldag. In dat geval is een toeslag van 50% verschuldigd. Als u een jaartaks met toeslag niet binnen 6 maanden na de vervaldag betaalt, vervalt het octrooi in beginsel onherroepelijk.

Lees hoe u taksen betaalt.

Nepfacturen

Let op! Er zijn nepfacturen in omloop (ook wel spookfacturen genoemd). Het oorspronkelijke bericht hierover komt van NLO.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?