Aanvraagproces PCT-procedure wereldwijd octrooi

Gepubliceerd op:
21 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
6 december 2023

Voor een octrooiaanvraag volgens de PCT-procedure is Octrooicentrum Nederland een zogenoemd 'receiving office'. U kunt een octrooiaanvraag volgens de PCT-procedure daarom online of op papier bij ons indienen. Per e-mail indienen is niet mogelijk.

Octrooiaanvragen volgens de PCT-procedure kunt u ook rechtstreeks indienen bij de WIPO (Engelstalige instructies) of bij het Europees Octrooibureau (EOB).

Zowel Octrooicentrum Nederland als het EOB sturen uw aanvraag door naar de WIPO.

Veiligheidseisen

De veiligheidseisen die aan geheime octrooidocumenten worden gesteld zijn zwaar. Alleen door gebruik te maken van het online filing systeem (zie hieronder bij 'Online indienen') of door de documenten te brengen, voldoet u daaraan. De reguliere post biedt veiligheid op een lager niveau. U accepteert dat bij het gebruikmaken van de reguliere post.

Online indienen

De voorwaarden en vereisten voor het online indienen van een octrooiaanvraag, een Europees octrooi valideren in Nederland, en andere documenten vindt u in artikel 5 met bijlage van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995.

Smartcard

U heeft toegang tot Electronic online filing met een smartcard die werd uitgegeven door het EOB. Vanaf 1 januari 2024 geeft het EOB geen nieuwe smartcards meer uit. Heeft u al een smartcard? Dan kunt u met deze smartcard voorlopig blijven inloggen in Electronic online filing. Verloopt uw smartcard in 2024, dan kunt u deze nog verlengen bij het EOB.

Gaat u voor het eerst gebruik maken van Electronic online filing dan kunt u vanaf 1 januari 2024 een certificaat aanvragen via eolf@rvo.nl. Met dit certificaat kunt u inloggen in Electronic online filing.

Elektronische handtekening

U moet als aanvrager of gemachtigde een elektronisch ingediend document ondertekenen. U kunt op de volgende manieren een elektronische handtekening zetten (deze kunt u nalezen in de bijlage bij artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995):

  • U ondertekent met uw smartcard. Deze optie heet in eOLF ‘Smartcard’.
  • U scant uw handtekening en voegt deze toe als tiff of jpeg. Deze optie heet in eOLF ‘Fax’ ofwel facsimile signature (digitale handtekening).
  • U zet een zogenaamde tekstreeks-handtekening. Deze optie heet in eOLF ’Alfabetisch’. U vult als aanvrager of gemachtigde uw naam in, voorafgegaan en gevolgd door een slash-teken (/).

Op papier indienen

Gebruik voor uw PCT-octrooiaanvraag het aanvraagformulier (PCT/RO/101, interactieve pdf) dat is te downloaden bij de WIPO.

Controleer of uw vertaling voldoet aan de vereisten.

Uw vertaling op papier stuurt u naar:

Octrooicentrum Nederland
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag

De dag van binnenkomst geldt als indieningsdatum als dit een werkdag is. Bij postbezorging op zaterdag geldt de eerstvolgende werkdag als indieningsdatum.

Persoonlijk afgeven

U kunt uw vertaling ook persoonlijk afgeven. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Bezoekadres Octrooicentrum Nederland:

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Als indieningsdatum geldt de dag waarop u uw aanvraag bij ons afgeeft.

Indienen per fax is helaas niet meer mogelijk.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?