Bezwaar maken besluit Octrooicentrum

Gepubliceerd op:
31 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2020

Tegen een besluit van het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), kunt u bezwaar maken.

Welke brieven precies een ‘besluit’ bevatten, kunt u in de brief zelf zien. U ziet dan onderaan de tekst van de eerste bladzijde vermeld staan dat u de mogelijkheid heeft om bezwaar aan te tekenen. U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit bij ons indienen. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u precies bezwaar maakt en ook waarom u het niet eens bent met het besluit.

Hoorzitting

In de meeste gevallen krijgt u vervolgens een oproep voor een hoorzitting. Op deze zitting kunt u aan de bezwaarcommissie mondeling uitleggen wat uw bezwaar inhoudt. Tijdens zo'n zitting stelt de bezwaarcommissie ook vragen aan u om een compleet beeld van de zaak te krijgen. De bezwaarcommissie bestaat uit medewerkers van onze organisatie.

Beschikking

Korte tijd daarna ontvangt u de beschikking, ondertekend door de bezwaarcommissie. Hierin wordt uitgelegd waarom uw bezwaar gegrond (u krijgt gelijk) of ongegrond (u krijgt geen gelijk) wordt verklaard. Een enkele keer wordt een bezwaar niet-ontvankelijk verklaard (we nemen het niet in behandeling). Dat is het geval als het bezwaarschrift te laat is ingediend, of als bezwaar is gemaakt tegen een brief die geen besluit bevat.

Als u het met deze ‘Beschikking-op-bezwaar’ niet eens bent, kunt u beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Wanneer en waar u dat precies moet doen, staat aangegeven op de ‘Beschikking-op-bezwaar’.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

Bent u tevreden over deze pagina?