Publicaties voor octrooiprofessionals

Gepubliceerd op:
1 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2023

Op deze pagina vindt u publicaties voor specialisten die bekend zijn met, of werken in de octrooiwereld, zoals octrooigemachtigden, medewerkers van octrooibureaus, advocaten, rechters en andere betrokkenen bij het octrooigerecht en beleidsmakers van Intellectueel Eigendom.

Hoofdblad De Industriële Eigendom

Het Hoofdblad De Industriële Eigendom, ook bekend als Hoofdblad, verschijnt wekelijks, op donderdag. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm (pdf).

De Industriële Eigendom bevat onder andere informatie over verleende octrooien, ingeschreven topografieën van halfgeleiderproducten en aangevraagde en verleende aanvullende beschermingscertificaten. Het blad bevat ook wijzigingen die in de voorafgaande week in het Octrooiregister zijn aangebracht.

Voor een overzicht van alle uitgebrachte Hoofdbladen, gaat u naar onze octrooibibliotheek. U kunt hier filteren op publicatiejaar.

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Het Bijblad bij de Industriële Eigendom is een digitale kwartaaluitgave. Dit vakblad bevat jurisprudentie, actualiteiten, artikelen, boekbesprekingen, informatie over het octrooiregister en MyPage. Ook leest u er berichten en officiële mededelingen op het gebied van het intellectuele/industriële eigendomsrecht en informatie over het octrooiregistratieproces.

Geïnteresseerden ontvangen het blad kosteloos per e-mail:

U vindt alle verschenen uitgaven via de octrooibibliotheek. U kunt hier filteren op publicatiejaar. Neem voor informatie over het Bijblad contact met ons op: Bel 088 042 40 02.

Verslagen Periodiek Administratief Overleg

Octrooicentrum Nederland organiseert 2 keer per jaar het Periodiek Administratief Overleg (PAO). In dit overleg bespreekt het octrooicentrum de ontwikkeling en knelpunten direct met de klant en nodigt zij de klant uit om ook zelf (nieuwe) ontwikkelingen te delen en feedback te geven.

Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ontwikkelingen in BBP en Online filing.

Meld u aan

Wilt u zich aanmelden voor dit overleg? Stuur dan een e-mail naar onze publieksvoorlichting octrooicentrum@rvo.nl. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn openbaar. U vindt de verslagen in onze octrooibibliotheek. U kunt hier filteren op publicatiejaar.

Leidraad wettelijk advies

Heeft u twijfels over de rechtsgeldigheid van een Nederlands octrooi? Dan geeft Octrooicentrum Nederland desgevraagd advies over de geldigheid ervan. 

De procedure voor dit advies is geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995 (vandaar de term 'wettelijk advies') in artikelen 84 t/m 86.

Als u een Nederlands octrooi door de rechter wil laten vernietigen moet u verplicht een wettelijk advies, ook wel nietigheidsadvies genoemd, overleggen. U mag echter ook om andere redenen dan een (beoogde) rechterlijke procedure een adviesverzoek indienen.

In de Leidraad wettelijk advies is verder uitgewerkt waaraan uw adviesverzoek moet voldoen en hoe vervolgens het advies tot stand komt.

Uitgebrachte wettelijke adviezen

Op onderstaande pagina's vindt u de uitgebrachte adviezen van Octrooicentrum Nederland over Nederlandse octrooien. Het adviezenoverzicht is onderverdeeld in 3 perioden:

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?