Octrooibibliotheek

Gepubliceerd op:
7 november 2013
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2020

De octrooibibliotheek is een verzameling informatiebestanden over octrooien en over andere intellectuele eigendomsrechten.

De informatiebestanden zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

  1. PAO verslagen. Octrooicentrum Nederland organiseert 2x per jaar het Periodiek Administratief Overleg (PAO). In dit overleg bespreekt het octrooicentrum de ontwikkeling en knelpunten direct met de klant en nodigt zij de klant uit om ook zelf (nieuwe) ontwikkelingen te delen en feedback te geven.
  2. Octrooirapporten (vanaf 2004-heden). In de octrooirapporten vergelijken onze statistici, in opdracht van overheidsinstanties, op basis van octrooistatistiek de positie van Nederland met die van andere landen.
  3. Hoofdblad I.E. (vanaf 2009-heden ; digitaal vanaf begin 2010). De Industriële Eigendom is een digitale wekelijkse uitgave met informatie over ingeschreven aangevraagde of verleende octrooien, topografieën van halfgeleiderproducten en aanvullende beschermingscertificaten. Het blad bevat ook wijzigingen van de voorafgaande week in het Octrooiregister.
  4. Catalogus NL Octrooicentrum. Dit is een juridische collectie over intellectueel eigendom (vanaf circa 1850-heden). In de catalogus kunt u zien welke publicaties (boeken, tijdschriften, jaarverslagen, cd’s, dvd’s etc.) in ons bezit zijn. U vindt hier geen afzonderlijke tijdschriftartikelen. Voor inzage van publicaties kunt u een e-mail sturen naar: informatie.centraal@rvo.nl.
  5. Bijblad I.E. (vanaf 1969-heden ; digitaal vanaf 21-04-2010). Het Bijblad bij De Industriële Eigendom is een digitale kwartaaluitgave met officiële mededelingen en andere octrooigerelateerde actualiteiten, waaronder behandeling van octrooirechtszaken.
  6. Adviezen aan de Rechtbank Den Haag (vanaf 1997-heden). De door onze organisatie uitgebrachte wettelijke adviezen over de geldigheid van octrooien.

Zoeken

Via de startpagina van de bibliotheek komt u direct bij deze informatiebestanden. U kunt met 1 opdracht alle 5 bestanden doorzoeken. Aan de linkerkant van de pagina verfijnt u uw zoekresultaten door filters aan te brengen.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 3 en dan 1)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?