Chipsrecht

Laatst gecontroleerd op:
17 november 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2011

Met het chipsrecht beschermt u topografieën van halfgeleiderproducten. Halfgeleiders worden ook wel (geheugen-)chips, halfgeleiderproducten of microprocessors genoemd.

Halfgeleiders zijn elektronische schakelingen op een chip, geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren. Ze worden gebruikt in computers en allerlei andere apparaten en machines. Chipsrecht ontstaat van rechtswege bij het maken van de chip (vergelijkbaar met auteursrecht). Om het recht te kunnen handhaven, is inschrijving in het register verplicht.

Kosten en geldigheid chipsrecht

Een aanvraag voor chipsrecht kost eenmalig € 79. U hoeft geen instandhoudingstaksen te betalen (zoals bij het octrooirecht).

Het chipsrecht geldt 10 jaar (te rekenen na depot of eerste gebruik, waarbij de vroegste datum geldt) of 15 jaar (na schepping van de topografie als er nog geen depot of eerste gebruik is geweest).

Aanvragen

U dient uw aanvraag voor chipsrecht in bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U mag het depot niet later dan 2 jaar na de datum van het eerste gebruik indienen. Samen met het ondertekend depotformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • een betalingsformulier;
  • tekeningen van de topografie;
  • een exemplaar van de halfgeleider (optioneel).

Tekeningen van de topografie

De tekeningen moeten:

  • fotografisch of grafisch van aard zijn;
  • duidelijk zijn, zodat de topografie herkenbaar is;
  • wel of niet in gevouwen toestand, op formaat A4 (29,7 x 21 cm) zijn. Of in een opgerolde toestand met een lengte van ten hoogste 1.100 mm en een diameter van ten hoogste 99 mm.

Soms bevatten delen van de tekening of afbeelding bedrijfsgeheimen. U moet dan, naast een volledige tekening of afbeelding, een exemplaar overleggen waarop deze delen zijn afgedekt. Wat u afdekt, moet als bedrijfsgeheim te herkennen zijn. De topografie moet wel herkenbaar blijven.

Vormgebrekenbrief

Voldoet uw aanvraag niet aan bovengenoemde eisen, dan sturen wij u een brief waarin staat wat u anders moet doen. U heeft dan 60 dagen vanaf de datum van de ‘vormgebrekenbrief' om deze fouten te herstellen.

Na uw aanvraag

U ontvangt een bewijs van inschrijving. De inschrijving wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het Octrooiregister en in het Hoofdblad De Industriële Eigendom. U vindt het Hoofdblad in de octrooibibliotheek.

Wetgeving chipsrecht

De Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten regelt de bescherming van het chipsrecht in Nederland.

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?