Samenwerking voorbereiden

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2017
Gepubliceerd op:
25 november 2012

Samenwerken begint met het vaststellen van een doelstelling. Die volgt uit de innovatiestrategie van uw bedrijf. Wat wilt u bereiken met samenwerking, met wie en op welke manier?

Samenwerking heeft alleen kans van slagen als:

 • er een gezamenlijk doel (samenwerkingsintentie) is
 • de juiste strategische partners bij elkaar zitten
 • er een kansrijk businessmodel is waar alle deelnemers baat bij hebben.

Succesvol samenwerken

De voorbereiding bestaat uit  de volgende stappen:

 • Stel vast wat u wilt bereiken.
 • Inventariseer de kennis die u al hebt en houd rekening met de rechten van intellectueel eigendom (IE). Inventariseer ook welke kennis en IE-rechten u zou willen hebben.
 • Zoek oplossingen in de octrooidatabanken over het onderwerp waarop u wilt samenwerken. Zo komt u te weten wat al bekend is.
 • Stel op basis van deze kennis uw oorspronkelijke doel zo nodig bij. Dit brengt u terug bij stap 1.
 • Bepaal welke kennis u bereid bent te delen in een samenwerking en wat daarbuiten moet blijven.
 • Bescherm uw kennis en sluit tot het moment van bescherming geheimhoudingsovereenkomsten.
 • Stel vast aan welk profiel uw samenwerkingspartner moet voldoen.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?