Samenwerken in R&D? Maak eerst goede afspraken

Laatst gecontroleerd op:
24 mei 2024
Gepubliceerd op:
23 mei 2024

Voor innovatieve ondernemers die zich richten op het ontwikkelen van technische producten of diensten, speelt Research & Development (R&D) een cruciale rol. Een belangrijk onderdeel van een succesvolle R&D-samenwerking zijn de afspraken die u maakt rondom de bescherming van intellectueel eigendom (IE). Op deze pagina leest u waarom een samenwerking belangrijk is en hoe u uw innovatie effectief beschermt.

Twee personen werken samen aan een tafel

Waarom samenwerken in R&D 

Samenwerking in R&D biedt u als ondernemer verschillende voordelen:

 • U krijgt toegang tot nieuwe technologieën en expertise, wat innovatie versnelt;
 • Door R&D kosten te delen met een of meerdere partners, kunt u uw financiële risico verlagen;
 • Samenwerken kan de ontwikkeltijd verkorten, zodat u eerder de markt op kunt;
 • Partnerschappen openen deuren naar nieuwe markten en verbetert uw concurrentiepositie;
 • Het helpt bij het opbouwen van strategische netwerken waar u ook in de toekomst veel aan kunt hebben. 
Samenwerken en intellectueel eigendom door Secrid x Freitag

Samenwerking in de praktijk

Secrid maakt veilige portemonnees en pasjeshouders. Het bedrijf ging een succesvolle samenwerking aan met het duurzame Zwitserse tassenmerk Freitag. Hiervoor moest Secrid goede afspraken maken over IE-bescherming. 

De 4 fasen van een R&D-samenwerkingstraject

Over het algemeen doorloopt elk samenwerkingstraject in R&D 4 belangrijke fasen:

 1. Samenwerking voorbereiden. Wat wilt u bereiken met samenwerking, met wie en op welke manier? Dit gaat over het definiëren van projectdoelen en het vaststellen van de benodigde kennis en middelen.  
 2. Partners vinden. Hierin identificeert u potentiële samenwerkingspartners. Zoek in octrooidatabanken, vertel wat en wie u zoekt en maak duidelijk welke regels u volgt.
 3. Afspraken maken. In deze fase stelt u juridische overeenkomsten op die duidelijkheid geven over ieders rol, bijdragen en de verdeling van intellectuele eigendomsrechten.  
 4. Samenwerking uitvoeren. In deze fase begint u met R&D. Continue afstemming en evaluatie zijn essentieel om de samenwerkingsdoelen te bereiken. 

Voordat u een R&D samenwerking begint, is het belangrijk om eerst te onderzoeken welk IE u binnen uw bedrijf heeft en welke u gaat inbrengen in uw samenwerking.

Gesprek met octrooiadviseur Gijs van Hoorn

Breng uw eigen intellectuele eigendom in kaart

Uit het onderzoek naar uw eigen IE en welke u wilt inbrengen in de samenwerken, kan naar voren komen om uw innovatie of kennis te beschermen. Wilt u weten hoe? Probeer dan onze ideeSCAN. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U ontvangt direct een downloadbaar rapport dat u een duidelijk overzicht geeft van de IE-rechten die relevant zijn voor uw situatie. Daarnaast ontvangt u waardevolle tips om aan de slag te gaan met het beschermen van uw ideeën. Is er duidelijk wat u in uw situatie kunt beschermen? Begin met een gesprek met een octrooiadviseur van Octrooicentrum Nederland. U kijkt samen welke beschermingsvormen bij u passen.

Tip: maak de afweging tussen bedrijfsgeheim en octrooi

Als een innovatie niet gemakkelijk te achterhalen is, zoals sommige recepten, kan een bedrijfsgeheim een goede keuze zijn. Als een bedrijfsgeheim geen optie is, omdat aan het product te zien is wat de nieuwe techniek is, is een octrooi weer het overwegen waard. Overigens is de combinatie van een octrooi (voor een techniek in het product) met een bedrijfsgeheim (voor bijvoorbeeld de productiemethode) een heel sterke combinatie. 

Yp Kroon
Octrooiadviseur

Bepaal welk IE u gebruikt in de samenwerking

Als ondernemer is het belangrijk om zorgvuldig te bepalen welk IE u wilt inbrengen in een samenwerking. Dit zijn stappen die u kunt volgen:

 • Begin met de evaluatie van uw eigen IE. Bepaal welke waardevol zijn voor de samenwerking.  
 • Stel daarna de doelstellingen van de samenwerking vast. Welke kennis, technologieën of merken zijn nodig om de doelstellingen van de samenwerking te bereiken? Welke IE-rechten kunnen een cruciale rol spelen in het succes van het project?
 • Bepaal de waarde van uw IE voor de samenwerking. Dit doet u met marktanalyses, kostenbesparingen, concurrentievoordeel en andere factoren die verband houden met IE.
 • Onderzoek de belangen en bestaande IE-rechten van uw (potentiële) samenwerkingspartner. Wat willen zij uit de samenwerking halen en welk IE kunnen zij inbrengen? 

Belang van goede afspraken

Het maken van goede afspraken is essentieel voor het succes en de efficiëntie van elk R&D-samenwerkingsproject. Duidelijke afspraken helpen verwachtingen te managen, verantwoordelijkheden te verdelen, en potentiële conflicten te voorkomen. Ze zorgen ook voor juridische bescherming voor alle partijen en garanderen dat de resultaten van de samenwerking eerlijk worden gedeeld. Met goede afspraken kunt u en uw partner met vertrouwen investeren in het project, omdat bijdragen en rechten goed worden beschermd.

Volg op 2 juli een webinar over IE en samenwerken

Als u gaat samenwerken met andere partijen binnen uw innovatietraject, is het belangrijk dat u zo goed mogelijk voorbereid aan de slag gaat. En dat u weet hoe u bijvoorbeeld bepaalt wie de eigenaar is van het intellectueel eigendom en hoe u de kosten en risico's verdeelt.

Meld u aan voor dit gratis webinar en leer in 1 uur meer over veelvoorkomende valkuilen in samenwerkingstrajecten. 

Opstellen van effectieve afspraken bij samenwerking

Om goede afspraken te maken in gezamenlijke R&D-projecten, begint u met een heldere definitie van de projectdoelen en verwachtingen van elke partij. Stel een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst op die details bevat over: 

 • bestaande IE-rechten van alle partijen, om misverstanden te voorkomen;
 • wie de eigenaar wordt van IE-rechten per situatie, en wie gebruiksrechten krijgt, om conflicten uit de weg te gaan; 
 • hoe de toegang tot IE van anderen wordt geregeld, zodat alle betrokken partners dezelfde kennis hebben die nodig is om binnen het project samen te werken;
 • hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie, om gevoelige informatie te beschermen;
 • het gebruik van (octrooi-)informatie om bestaande oplossingen te identificeren en inbreuk op de rechten van anderen te vermijden;
 • IE-management en wie alle aspecten rondom IE binnen de samenwerking coördineert.

Maak verder afspraken over de rolverdeling, financiering, tijdschema's, en de verdeling van IE-rechten. Betrek juridische adviseurs om te zorgen dat alle juridische aspecten adequaat worden afgedekt en dat de overeenkomst alle noodzakelijke elementen voor een succesvolle samenwerking bevat. Regelmatige communicatie en evaluaties gedurende het project zorgen voor aanpassingen en verfijningen waar nodig. 

Tip: gebruik een modelovereenkomst

Een voorbeeld hiervan is het DESCA-model (Development of a Simplified Consortium Agreement). Dit is een standaardmodel dat wordt gebruikt binnen Horizon Europe projecten. Zo'n model kan houvast bieden.

Yp Kroon
Octrooiadviseur

Vragen over octrooien?

Bent u van plan om met een partner samen te werken? Of heeft u vragen over intellectueel eigendom en octrooien? Een octrooiadviseur denkt met u mee en geeft gratis advies. Plan hier een gesprek in.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?