Samenwerking bij Intellectueel Eigendom uitvoeren

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2017
Gepubliceerd op:
25 november 2012

Soms beginnen partijen die willen gaan samenwerken alvast zodra de deelnemers bekend zijn. Dat is een aanpak met risico's. Wanneer uit de samenwerking octrooieerbare uitvindingen ontstaan, is onduidelijk wie welke rechten heeft. Op dat moment nog afspraken maken is moeilijk, omdat er met de uitvinding al concrete belangen zijn gecreëerd.

Maak afspraken over de intellectuele eigendomsrechten voordat u start met de echte uitvoering. Ook als u niet alles kunt afspreken. Alles wat open of onbesproken blijft, is een risico. Wees bij het onderhandelen reëel over uw eigen inbreng en de mogelijke opbrengsten.

Als het onderhandelen over het eigendom van octrooien en andere IE moeilijk is en lang duurt, is er misschien een belangenconflict dat u eerst moet oplossen. Als u daarmee wacht tot na de gezamenlijke ontwikkeling, komt u er waarschijnlijk niet meer uit.

En verder:

  • Creëer voor de ontwikkelaars en managers een sfeer van onderling vertrouwen. Leg de discussies over eigendom van IE-rechten en licenties niet bij de ontwikkelaars neer, maar bij het management.
  • Zorg dat alle deelnemers weten wat er is afgesproken over IE en wat hun verplichtingen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot het melden van uitvindingen, geheimhouding, publicaties, verslaglegging en dergelijke.
  • Houd het gezamenlijke doel voor ogen en monitor de voortgang. Actualiseer de afspraken regelmatig. Houd het tijdpad met ijkpuntenin de gaten voor beslissingen over het aanvragen van IE-rechten.
  • Spreek bij publicatie of aanvraag van octrooien af dat de partners de inhoud als eersten mogen beoordelen.
  • Overweeg alle mogelijke vormen van bescherming die er zijn, dus niet alleen octrooien. Let ook op de tijdstippen, want bijvoorbeeld publicatie van een modelrecht kan octrooibescherming onmogelijk maken.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?