Partners vinden

Gepubliceerd op:
25 november 2012
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2024

Hebt u eenmaal vastgesteld wat en wie u zoekt, dan kunt u op zoek gaan naar samenwerkingspartners. Maar hoe doet u dat, zonder meteen uw idee kwijt te zijn?

Maakt u openbaar wat en wie u zoekt, wees dan voorzichtig. Een technische vinding is niet meer te beschermen met een octrooi wanneer uw informatie daarover openbaar is geworden.

Voert u gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners, spreek dan geheimhouding af. Of deel alleen kennis die is beschermd met een octrooi, of kennis die toch door niemand meer te beschermen valt.

Het vinden van samenwerkingspartners bestaat uit  de volgende stappen:

  • Zoek partners in de octrooidatabanken. Daarin zoekt u eerst op onderwerp; per onderwerp vindt u zo partijen die daarvan kennis hebben.
  • Maak bekend wat en wie u zoekt. Maak daarbij duidelijk welke kennis u al in huis hebt en waarom u een aantrekkelijke samenwerkingspartner bent. Let op: maak niets openbaar dat u nog wilt beschermen.
  • Maak inzichtelijk welke regels u hanteert. Door afspraken te maken over inbreng van kennis en resultaten, ontstaat er voor alle partijen voldoende belang. Ook uit sommige subsidievoorwaarden volgen regels.
  • Selecteer samenwerkingspartner(s).
  • Voer voorlopig geen discussies over wie precies de eigenaar wordt van de kennis. Dat bemoeilijkt de totstandkoming van de samenwerking. Spreek niet over IE-recht maar over gebruiksrecht totdat consortium, businessmodel en rolverdeling bekend zijn.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?